Erstatning udbetales via NemKonto

Vi har gjort det nemt for dig, når du skal have penge fra os. Med en NemKonto-aftale overfører vi udbetalinger til dig direkte til din NemKonto.

Alle har en NemKonto

NemKonto er den bankkonto, som det offentlige anvender, når de udbetaler penge til borgere, virksomheder og foreninger.

Fremover vil du altså også få eventuelle udbetalinger fra If sat direkte ind på kontoen.

Selvom du allerede har en NemKonto, kan der godt være spørgsmål om kontoen, som du gerne vil have svar på. ​


Spørgsmål og svar om NemKonto

Vi har her samlet de typiske spørgsmål og svar om udbetaling via NemKonto.

Hvad er en NemKonto?

NemKonto er udviklet af det offentlige for at gøre det nemt at udbetale penge til borgerne - Det kan blandt andet være restskat, børnepenge eller pension. Derfor har alle med et CPR-nummer en NemKonto, som i realiteten er en ganske almindelig bankkonto og oftest ens lønkonto.

Læs mere om NemKonto

Hvilken konto er min NemKonto?

Vi kender ikke din NemKonto. Vi får de aktuelle oplysninger om din NemKonto, når vi skal udbetale penge til dig. På den måde kan vi altid overføre dine penge til den rigtige konto, også selv om du har skiftet bank siden sidste udbetaling.

Bliver min udbetaling tilbageholdt, hvis jeg skylder det offentlige?

Nej - Gæld til det offentlige modregnes ikke i udbetalinger fra If.

Kan SKAT se, om jeg får penge fra If?

Nej - NemKonto registrerer alene, at vi på en bestemt dato har bedt om dét kontonummer, der er NemKonto for dit CPR-nummer. Vi oplyser hverken beløb eller grund til udbetaling.

Kreditorbeskyttede erstatningsudbetalinger

Hvis den udbetaling du eventuelt modtager fra If falder ind under reglerne i retsplejelovens § 513 om kreditorbeskyttelse, kan der gøres udlæg i beløbet, medmindre summen indsættes på en særskilt konto i bank eller sparekasse, eller på anden måde er holdt klart adskilt fra din øvrige formue.

I sådanne tilfælde skal du, i det omfang du ønsker denne kreditorbeskyttelse, hurtigst muligt og inden beløbets udbetaling meddele If registreringsnummer og kontonummer på den særskilte konto, som du ønsker beløbet indsat på.

Bemærk, at sådan særskilt konto ikke kan være din NemKonto.

Kan jeg se, hvem der får oplysninger om min NemKonto?

Ja - Du skal henvende dig til NemKonto og bede om registerindsigt, så får du information om, hvornår og til hvem NemKonto har givet dine kontoinformationer.

Hvis If ikke har mit CPR-nummer?

Hvis vi ikke har dit CPR-nummer, kan vi ikke overføre en eventuel udbetaling til din NemKonto.

Gemmer If mine bankoplysninger?

Nej - Vi sender dit CPR-nummer og det aktuelle beløb til Ifs bank, som så parrer CPR-nummeret med informationerne om din bankkonto hos NemKonto og overfører beløbet til din NemKonto.

Kan If hæve penge på min NemKonto?

Nej - Vi kan kun overføre penge til din NemKonto.