Her kan du anmelde en anden indboskade

Denne type indboskader inkluderer blandt andet færdselsuheld, køle/dybfrostskade og pludselig skade.

Anmeld skade her

Har du fået en indboskade?

  • Prøv efter bedste evne at stoppe og begrænse skaderne, men du må endelig ikke lade noget reparere eller smide ud, før du har anmeldt skaderne og hørt fra os.

  • Find dokumentation på dine beskadigede genstande frem, fx kvitteringer, billeder, serienumre og lignende. 

  • Undersøg, hvad en tilsvarende genstand vil koste i dag.

  • Hvis du ved, hvem der er skyld i skaden, så hav oplysningerne på vedkommende klar.

Har du brug for akut hjælp, kan du ringe til os døgnet rundt på 70 12 12 12.


Denne type indboskader inkluderer blandt andet:

  • Færdselsuheld
  • Køle/dybfrostskade
  • Pludselig skade, fx hvis du falder og ødelægger dine briller
  • Hærværk.