Her kan du anmelde skader ifm. ansvar og gæstebud

Ansvarsdelen dækker de skader, som du forvolder på andre mennesker og deres ting, mens gæstebud dækker skader sket under fester, besøg eller andet socialt samvær.

Anmeld skade her

Sådan anmelder du

 1. Ejeren af den/de skadet genstand(e) skal anmelde skaden til egen forsikring.
 2. Hav oplysningerne klar (information om skadens omfang, dato mv.).
 3. Anmeld skaden online her
 4. Gem evt. billeder af ødelagte genstande samt dokumentation i form af serienummer, kvitteringer mv. Vi kontakter dig hvis vi får behov for dem.
 5. Vi behandler din skadeanmeldelse inden for 24 timer på hverdage og vender tilbage til dig.

Er du indblandet i en ansvars- eller gæstebudsskade?

Er du eller dine børn skyld i en skade eller blevet beskyldt for at have lavet en skade, skal du anmelde skaden til os. Den person, som har haft skaden, skal først anmelde skaden til sin egen forsikring og fået afvist forsikringsdækning.

Du/I skal ikke acceptere ansvaret for skaden, men overlade det til os. Så bedømmer vi, om I er forpligtet til at erstatte skaden.

Ifølge dansk lov kan du godt være skyld i en skade, men ikke skulle betale den, fx hvis du har brugt nødværge, den skadelidte har medvirket til skaden osv.


Når du anmelder skaden

 • Hav oplysninger på alle involverede klar.

 • Indsaml dokumentation på de beskadigede genstande, fx kvitteringer, serienumre og lignende.

 • Prøv efter bedste evne at stoppe og begrænse eventuelle skader, men du må endelig ikke lade noget smide ud eller reparere, før du har anmeldt skaderne og hørt fra os.
 • Hvad dækker ansvar?

  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du pådrager dig som privatperson, hvis du ved en fejl eller forsømmelse er skyld i en skade på en anden person eller en andens ejendom. 

 • Hvad dækker gæstebud?

  Gæstebudsskader referer til de skader, der sker ved en fejl eller forsømmelse under private forhold, fx til en fest, ved et besøg eller andet socialt samvær. 

 • Læs mere

  Læs mere om den personlige ansvarsforsikring og hvad den dækker. 

  Personlig ansvarsforsikring