Anmeld skade, hvis andre kræver erstatning af dig

Ansvarsdelen dækker de skader, som du forvolder på andre mennesker og deres ting, mens gæstebud dækker skader sket under fester, besøg eller andet socialt samvær.

Anmeld skade her

Sådan anmelder du

 1. Ejeren af den/de skadet genstand(e) skal anmelde skaden til egen forsikring.
 2. Hav oplysningerne klar (information om skadens omfang, dato mv.).
 3. Anmeld skaden online her.
 4. Gem evt. billeder af ødelagte genstande samt dokumentation i form af serienummer, kvitteringer mv. Vi kontakter dig hvis vi får behov for dem.
 5. Vi behandler din skadeanmeldelse inden for 24 timer på hverdage og vender tilbage til dig.

Du kan komme ud for, at andre kræver erstatning af dig

 1. Det kan f.eks. skyldes, at de er faldet på dit fortov, en tagsten fra dit hus er faldet ned i naboens bil eller du har ødelagt noget under besøg hos andre.
 2. Det kan også være dine børn har ødelagt noget, de har lånt eller hvis de har været på besøg hos andre eller har været uheldige på skolen
 3. Du vil helt sikkert være ked af det der er sket, men overlad det til os at bedømme, om du skal erstatte skaden. Meget ofte vil det være sådan, at personen som kræver erstatning har en forsikring som hjælper. Derfor skal skaden også anmeldes til personens egen forsikring.

Når du anmelder skaden

 • Hav oplysninger på alle involverede klar.
 • Indsaml dokumentation på de beskadigede genstande, fx kvitteringer, serienumre og lignende.
 • Prøv efter bedste evne at stoppe og begrænse eventuelle skader, men du må endelig ikke lade noget smide ud eller reparere, før du har anmeldt skaderne og hørt fra os.

Spørgsmål om forsikring vedrørende ansvar og gæstebud