RETSHJÆLPSFORSIKRING

Lær mere om de mange fordele ved en retshjælpsforsikring.

Hvis du som privatperson kommer ud for en uenighed, fx med din nabo, udlejer eller behandlingssted, kan du få hjælp via din retshjælpsforsikring hos os.

Hvis sagen fx skal i retten, er der nemlig mulighed for at få dækning for dine advokatomkostninger, foruden de øvrige udgifter der er forbundet med at føre sagen. ​


Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Retshjælpsforsikringen dækker, hvis der opstår en tvist i dit privatliv. En ”tvist” forstås som en konkret, aktuel konflikt, som de indblandede ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift. Retshjælpsforsikringen dækker således ikke almindelig advokatrådgivning.

Den Danske Ordbog definerer en ”voldgift” som værende en ”afgørelse af en privat strid mellem to parter hvor et antal sagkyndige eller retskyndige personer som parterne selv vælger, træffer en bindende afgørelse efter at have hørt parternes fremlæggelse af sagen”.

Der skal være en rimelig grund til, at tvisten præsenteres for en domstol eller voldgift, og tvisten skal først forbi et klagenævn, hvis sagen er af en sådan art, at den kan behandles af et klagenævn.

Hvis tvisten kan behandles ved en offentlig myndighed, skal dette ligeledes prøves først.

Helt konkret dækker retshjælpsforsikringen:

Almindelige sager Småsager ​(max 50.000 kr.)
​Egne sagsomkostninger
Egne omkostninger til advokat til hovedf​orhandlingen i retten
Retsafgifter​
Retsafgifter​
Pålagte omkostninger til modparten
Pålagte omkostninger til modparten
Øvrige sagsomkostninger, som godkendes individuelt af os​
Øvrige sagsomkostninger, som godkendes individuelt af os​
​​Omkostninger til retsmægling, som på forhånd er godkendt af os
Udgifter til sagkyndig erklæring godkendt af retten
Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2018
I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for Pension og Finans i 2017.

Retshjælpsforsikringen dækker kun private tvister, dog med de undtagelser der fremgår af de fælles retshjælpsbetingelser, som kan hentes på Forsikring og Pensions hjemmeside: Fælles retshjælpsbetingelser (Pdf, 589KB)

Således er bl.a. ansættelses- og erhvervssager, skattesager, inkassosager, straffesager, bodelingssager mm. undtaget fra retshjælpsforsikringen.


Sådan benytter du din retshjælpsforsikring

Hvis du har brug for at benytte dig af din retshjælpsforsikring, skal du først søge bistand hos en advokat, som påtager sig at føre sagen. Herefter skal advokaten melde tvisten til os.

Hvis tvisten er lille, kan du selv anmelde og føre sagen uden en advokat.

Selvrisikoen i en retshjælpssag udgør mindst 2.500 kroner eller 10 % af de samlede omkostninger, og du kan få dækket helt op til 175.000 kroner (2016).


Anmeldelsens indhold

Ligegyldigt om din advokat eller du selv anmelder sagen, skal anmeldelsen som udgangspunkt indeholde disse oplysninger:

  • De involveredes påstande
  • En beskrivelse af sagen
  • De involveredes korrespondance
  • Aftaledokumenter
  • Oplysninger om planlagte proces i sagen

Du kan med fordel bruge Forsikring & Pensions anmeldelsesblanketter, eller bruge dem som inspiration, hvis du har brug for retshjælp:


Hvordan får jeg en retshjælpsforsikring?

Du kan få en retshjælpsforsikring på forskellige måder hos os. Der følger nemlig retshjælpsforsikring med i følgende forsikringer med kasko:

En tvist omkring mangler ved huset eller skellets placering mm., vil således være omfattet af ejendommens bygningsforsikring.

En tvist omkring bil, motorcykel, knallert eller campingvogn vil være omfattet af motorkøretøjets kaskoforsikring, mens tvister med både hører under bådens kaskoforsikring.

De øvrige tvister er omfattet af indboforsikringen.


Skal du også have en retshjælpsforsikring til erhverv?

Du kan få en retshjælpsforsikring her: Retshjælpforsikring til erhverv

Senest opdateret den 25. januar 2016.