Sådan dækker en retshjælpsforsikring

Lær mere om de mange fordele ved en retshjælpsforsikring.

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, fx med din nabo, udlejer eller behandlingssted, kan du få hjælp via din retshjælpsforsikring hos os.

Skal sagen fx for retten, kan du undersøge, om du kan få dækning for dine advokatomkostninger, foruden de øvrige udgifter der er forbundet med at føre sagen.


Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Retshjælpsforsikringen dækker, hvis der opstår en tvist i dit privatliv.

En "tvist" forstås som en konkret, aktuel konflikt, som de indblandede ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift.

Den Danske Ordbog definerer en "voldgift" som værende en "afgørelse af en privat strid mellem to parter hvor et antal sagkyndige eller retskyndige personer som parterne selv vælger, træffer en bindende afgørelse efter at have hørt parternes fremlæggelse af sagen".

Der skal være en rimelig grund til, at tvisten præsenteres for en domstol eller voldgift, og tvisten skal først forbi et klagenævn, hvis sagen er af en sådan art, at den kan behandles af et klagenævn.

Kan tvisten behandles ved en offentlig myndighed, skal dette ligeledes prøves først.

Retshjælpsforsikringen dækker kun ved tvister, og ikke ved almindelig advokatrådgivning.

Helt konkret dækker retshjælpsforsikringen:

Retshjælpsforsikringen dækker kun private tvister, dog med visse undtagelser.

Sager som ansættelses- og erhvervssager, skattesager, inkassosager, straffesager, bodelingssager mm. dækkes ikke af retshjælpsforsikringen.


Sådan benytter du din retshjælpsforsikring

Har du brug for din retshjælpsforsikring, skal du først søge bistand hos en advokat, som påtager sig at føre sagen. Herefter skal advokaten melde tvisten til os.

Er tvisten lille, kan du selv anmelde og føre sagen uden en advokat.

Selvrisikoen i en retshjælpssag udgør mindst 2.500 kroner eller 10 % af de samlede omkostninger. Du kan få dækket helt op til 175.000 kroner (2019).

Læs mere i vores vilkår for retshjælpsforsikringen

Anmeldelsens indhold

Ligegyldigt om din advokat eller du selv anmelder sagen til retshjælpsforsikringen, skal anmeldelsen som udgangspunkt indeholde disse oplysninger:

  • De involveredes påstande
  • En beskrivelse af sagen
  • De involveredes korrespondance
  • Aftaledokumenter
  • Oplysninger om planlagte proces i sagen
Få hjælp af din retshjælpsforsikring.

Du kan med fordel bruge eller lade dig inspirere af en elektronisk anmeldelsesblanket, der er lavet af Forsikring & Pension i samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater, hvis du får brug for retshjælp:

Artiklen fortsætter nedenfor

Hvordan får jeg en retshjælpsforsikring?

Du kan få en retshjælpsforsikring på forskellige måder hos os. Der følger nemlig retshjælpsforsikring med i følgende kaskoforsikringer:

En tvist om mangler ved dit hus eller skellets placering mm., vil altså være omfattet af ejendommens bygningsforsikring.

En tvist om din bil, motorcykel, knallert eller campingvogn vil være omfattet af motorkøretøjets kaskoforsikring, mens tvister med både hører under bådens kaskoforsikring.

De øvrige tvister er omfattet af indboforsikringen.


Er du ordentligt dækket?

Er du i tvivl om, om du er ordentlig dækket? Så kan du med fordel bestille et forsikringstjek hos os. Så sikrer vi os sammen, at du er godt dækket.

Du er også altid velkomment til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores forsikringer.


Skal du også have en retshjælpsforsikring til erhverv?

Du kan få en retshjælpsforsikring her: Retshjælpforsikring til erhverv

Senest opdateret den 18. december 2018.