Information om helbredserklæringen

For at kunne give dig den bedst mulige forsikringsdækning til den rette pris, er det nødvendigt, at du udfylder en helbredserklæring for vores personforsikringer så detaljeret som muligt.

Hvem skal udfylde helbredserklæringen?

Har du den udprintede helbredserklæring, er det som udgangspunkt den forsikrede, der skal udfylde erklæringen og skrive den under.

For Børneforsikringen og Børneforsikring Super er det dog dig, der drager daglig omsorg for barnet, som skal udfylde erklæringen. Du behøver ikke kontakte eller besøge en læge.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålene?

Ring til Helbredsgruppen, hvis du har spørgsmål - du finder kontaktinformationerne længere nede.

Er du usikker på, om du eller dit barn har haft nogle af de beskrevne symptomer, kan du spørge din egen læge for en sikkerheds skyld.


Hvorfor er det vigtigt at svare sandfærdigt?

Du skal svare sandfærdigt, for at vi kan give dig den rigtige forsikring til den rette pris. Fejlagtige oplysninger kan føre til, at forsikringen ikke gælder, når du har brug for den.

Hvis vi er i tvivl om noget, spørger vi din læge for at få de mest korrekte oplysninger. Derefter bedømmer vi din helbredserklæring og giver dig svar.


​Kan jeg få afslag, hvis jeg har haft visse sygdomme?

Du kan godt få afslag. Vi foretager en individuel bedømmelse af hver helbredserklæring. For at vi kan give dig den rigtige dækning, er det vigtigt, at du giver os så meget information som muligt. Ring til Helbredgruppen, hvis du har spørgsmål.


Hvad sker der, hvis jeg har haft en sygdom?

Mange sygdomme påvirker ikke forsikringen. I andre tilfælde handler det om at sikre dig den rigtige forsikringsdækning.


Kontakter If den læge, jeg er blevet behandlet af?

Vi kontakter kun læger, hospitaler osv. i tvivlsspørgsmål. Vi sender en samtykkeerklæring til dig, hvis vi har brug for flere lægelige oplysninger. Denne samtykkeerklæring giver os mulighed for at indhente de oplysninger, vi har brug for, for at kunne give dig den bedst mulige dækning.

Sådan udfylder du den elektroniske helbredserklæring

Når du modtager og udfylder den elektroniske helbredserklæring, kan der være ting, som du ikke synes, er så lige til. Vi har derfor listet et par ting op, som vi håber besvarer dine spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Helbredsgruppe på mail eller telefon.