INFORMATION OM HELBREDSERKLÆRINGEN

For at kunne give dig den bedst mulige forsikringsdækning til den rette pris, er det nødvendigt, at du udfylder en helbredserklæring for vores personforsikringer så detaljeret som muligt.

Hvem skal udfylde helbredserklæringen?

Har du den udprintede helbredserklæring, er det som udgangspunkt den forsikrede, der skal udfylde erklæringen og skrive den under.

For Børneforsikringen og Børneforsikring Super er det dog dig, der drager daglig omsorg for barnet, som skal udfylde erklæringen. Du behøver ikke kontakte eller besøge en læge.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålene?

Ring til Helbredsgruppen, hvis du har spørgsmål - du finder kontaktinformationerne længere nede.

Er du usikker på, om du eller dit barn har haft nogle af de beskrevne symptomer, kan du spørge din egen læge for en sikkerheds skyld.


Hvorfor er det vigtigt at svare sandfærdigt?

Du skal svare sandfærdigt, for at vi kan give dig den rigtige forsikring til den rette pris. Fejlagtige oplysninger kan føre til, at forsikringen ikke gælder, når du har brug for den.

Hvis vi er i tvivl om noget, spørger vi din læge for at få de mest korrekte oplysninger. Derefter bedømmer vi din helbredserklæring og giver dig svar.


​Kan jeg få afslag, hvis jeg har haft visse sygdomme?

Du kan godt få afslag. Vi foretager en individuel bedømmelse af hver helbredserklæring. For at vi kan give dig den rigtige dækning, er det vigtigt, at du giver os så meget information som muligt. Ring til Helbredgruppen, hvis du har spørgsmål.


Hvad sker der, hvis jeg har haft en sygdom?

Mange sygdomme påvirker ikke forsikringen. I andre tilfælde handler det om at sikre dig den rigtige forsikringsdækning.


Kontakter If den læge, jeg er blevet behandlet af?

Vi kontakter kun læger, hospitaler osv. i tvivlsspørgsmål. Vi sender en samtykkeerklæring til dig, hvis vi har brug for flere lægelige oplysninger. Denne samtykkeerklæring giver os mulighed for at indhente de oplysninger, vi har brug for, for at kunne give dig den bedst mulige dækning.

Kontakt Helbredsgruppen

Kontakt Helbredsgruppen på telefon 36 87 47 99 eller send en mail til helbredsgruppen@if.dk.

Sådan udfylder du den elektroniske helbredserklæring

Når du modtager og udfylder den elektroniske helbredserklæring, kan der være ting, som du ikke synes, er så lige til. Vi har derfor listet et par ting op, som vi håber besvarer dine spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Helbredsgruppe på mail eller telefon.

Virker helbredserklæringen uanset hvilken browser jeg har?

Ja. Helbredserklæringen kan udfyldes på Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari osv.

Du kan også bruge en tablet, iPad eller mobil til at udfylde helbredserklæringen.

Er der en tidsbegrænsning på den elektroniske helbredserklæring?

Af sikkerhedsmæssige hensyn må der ikke gå mere end 2 timer, fra du begynder at svare på spørgsmålene, til du har trykket på ”Bekræft og send”.

Kan jeg fortsætte udfyldningen senere?

Du har ikke mulighed for at gemme helbredserklæringen undervejs. Hav derfor alle nødvendige oplysninger klar inden du starter, fx adresser på hospitaler og klinikker, hvor du er blevet undersøgt.

Linket i den mail jeg har modtaget virker ikke?

Hvis et eller flere links i den mail vi har sendt dig ikke fungerer, bedes du kontakte vores Helbredsgruppe, så hjælper de dig hurtigt videre.

Hvorfor er der flere links i min mail?

Mailen indeholder et link for hver helbredserklæring, der skal udfyldes. Fx er det meget normalt at samtlige familiemedlemmer køber forsikringer på samme tid. I det tilfælde, vil der derfor være et link for hver person, der skal have en forsikring.

Kan jeg videresende mailen?

Du kan sagtens videresende mailen, hvis fx en anden person også skal udfylde en helbredserklæring i den. Det vil typisk være andre familiemedlemmer.

Hvornår er helbredserklæringen sendt til If?

Den udfyldte helbredserklæring bliver først sendt til os, når du har bekræftet erklæringen nederst på siden, og du ser teksten "Tak! Vi har nu modtaget dine svar i helbredserklæringen.".

Når du først har udfyldt helbredserklæringen, kan du ikke længere benytte linket i mailen.

Spørgsmål til NemID?

Vi bruger NemID til at sikre, at erklæringen udfyldes af den rigtige person.

Udfylder du helbredserklæringen på et barn under 18 år, skal du bruge dit eget NemID.

Når du er logget ind med dit NemID, kommer der en ny side. Her skal du skrive dit eget CPR-nummer, selvom du udfylder helbredserklæringen på et barn. Hvis du vælger at sætte hak i ”Husk mit CPR nummer”, kommer denne side kun 1 gang.

Efter at have udfyldt helbredserklæringen, vil du se siden ”Tak! Vi har nu modtaget dine svar…”. Herefter skal du trykke på knappen ”Log af NemID og luk siden” for at logge ud af dit NemID.