At forklare hvordan en bil-eller husforsikring fungerer, er nemmere end at forklare, hvordan du skal forsikre en tjeneste, såsom rådgivning til dine kunder. Her forklarer vi, hvad der gælder for rådgiverforsikring, og hvad det betyder at forsikre dit ansvar som rådgiver.

Hvad er rådgiverforsikring?

Rådgiverforsikring er en forsikring til den rådgivning, du tilbyder kunder. Forsikringen kaldes også "professionelt ansvar". Det kan være et supplement til den generelle ansvarsforsikring og bør altid medtages for dig, der driver en rådgivende virksomhed.

Hvad der kendetegner rådgiverforsikring er, at den dækker rene økonomiske tab, der ikke er opstået efter personskade eller materiel skade.

Rådgiverforsikring

Pris på forsikring

Start med at indhente et uforpligtende tilbud på forsikring til din virksomhed.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Mere end bare økonomisk erstatning

Rådgiverforsikringen hjælper dig, når du muligvis har lavet en fejl i rollen som rådgiver, og du risikerer at blive forpligtet til at betale erstatning for økonomisk ansvar. For eksempel kan du arbejde som IT-konsulent og anbefale kunden at skifte til software, der viser sig at være uegnet til kundens forretning. Forsikringen tager sig af erstatningskrav, der er rettet mod den forsikrede, hvilket også gælder for ubegrundede erstatningskrav.

Det kan være vanskeligt at håndtere et erstatningskrav alene, men også økonomisk besværligt. Det specielle ved forsikringen er, at den yder beskyttelse i rådgivningsaktiviteter. Disse skader er ofte både juridisk komplicerede og dyre. Når du har forsikring for rådgivning, hjælper vi med at:

  • Undersøge, om der er erstatningsansvar
  • Forhandle med den person, der kræver erstatning
  • Føre virksomhedens sag i retten og betale rettergangsomkostninger
  • Betale de skader, som virksomheden er forpligtet til at betale

Hvem har brug for at forsikre deres rådgivaransvar?

Hvis din virksomhed opkræver et gebyr for at yde rådgivning til klienter, såsom rådgivning eller mægleropgaver, har du brug for en ansvarsforsikring. Det kan handle om arkitekter, ingeniører, bogholderi og regnskab, marketing og it-virksomheder. Rådgiverforsikring er altid inkluderet som beskyttelse af rådgivningsaktiviteter, da den generelle ansvarsforsikring ikke dækker virksomhedens rådgiveransvar.

Hvordan gælder forsikring for rådgivning? 

En rådgiverforsikring dækker krav mod forsikrede for ansvarshandlinger eller undladelser i forbindelse med forsikredes rådgivning. Ofte vil kravet om erstatning være et resultat af, at skadelidte har lidt et økonomisk tab. Tabet kan materialisere yderligere udgifter.

Hvem er dækket af rådgiverforsikringen?

Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer.

Hvornår og hvor gælder forsikringen?

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden og i forsikringens angivne geografiske område. Grønland regnes som en del af Norden.

Derfor er forsikring for rådgivning vigtigt

Det kan kræves efter aftale, at virksomheder har forsikringen.  Virksomheden kan derfor miste ordrer fra kunder, hvis denne forsikring mangler. I henhold til aftalen, kan virksomhedens rådgivningsansvar være så stærkt, at sagen går for retten. Uden ansvarsforsikring skal dit firma operere og betale for selve den juridiske proces, samt betale eventuelle skader.

Skadeeksempler