Rådgiverforsikring beskytter dig som rådgiver eller konsulent

At forklare hvordan en bil- eller husforsikring fungerer, er nemmere end at forklare, hvordan du skal forsikre en tjeneste, såsom rådgivning til dine kunder.

Herunder forklarer vi, hvad der gælder for rådgiverforsikring, og hvad det betyder at forsikre dit ansvar som rådgiver eller konsulent. Du kan også bestille et uforpligtende tilbud, og så ringer vi dig op.

Hvad er rådgiverforsikring?

Rådgiverforsikring er en forsikring til den rådgivning, du tilbyder kunder. Forsikringen kaldes også professionelt ansvar. Det kan være et supplement til den generelle ansvarsforsikring og bør altid medtages for dig, der driver en rådgivende virksomhed.

Hvad der kendetegner rådgiverforsikring, er, at den dækker rene økonomiske tab, der ikke er opstået efter personskade eller materiel skade.

Hvis du arbejder som rådgiver eller konsulent, kan du med fordel blive kontaktet om en pris på rådgiverforsikring
En rådgiverforsikring kaldes også en professionel ansvarsforsikring, og den beskytter mod erstatningskrav i forbindelse med konsulentarbejde.

Pris på forsikring

Start med at indhente et uforpligtende tilbud på forsikring til din virksomhed.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Mere end bare økonomisk erstatning

Rådgiverforsikringen hjælper dig, når du muligvis har lavet en fejl i rollen som rådgiver eller konsulent, og du risikerer at blive forpligtet til at betale erstatning for økonomisk ansvar.

For eksempel kan du arbejde som IT-konsulent og anbefale kunden at skifte til software, der viser sig at være uegnet til kundens forretning. Forsikringen tager sig af erstatningskrav, der er rettet mod den forsikrede, hvilket også gælder for ubegrundede erstatningskrav.

Det kan være vanskeligt at håndtere et erstatningskrav alene, men også økonomisk besværligt. Det specielle ved forsikringen er, at den yder beskyttelse i rådgivningsaktiviteter. Disse skader er ofte både juridisk komplicerede og dyre. Når du har forsikring for rådgivning, hjælper vi med at:

  • Undersøge, om der er erstatningsansvar
  • Forhandle med den person, der kræver erstatning
  • Føre virksomhedens sag i retten og betale rettergangsomkostninger
  • Betale de skader, som virksomheden er forpligtet til at betale

Derfor er forsikring for rådgivning vigtigt

Det kan kræves efter aftale, at virksomheder har forsikringen.  Virksomheden kan derfor miste ordrer fra kunder, hvis denne forsikring mangler.

I henhold til aftalen kan virksomhedens rådgivningsansvar være så stærkt, at sagen går for retten. Uden ansvarsforsikring skal dit firma operere og betale for selve den juridiske proces samt betale eventuelle skader.

Skadeeksempler: IT-konsulent

Skadeeksempel: Arkitekt i rådgiverrolle

En arkitekt bliver hyret som rådgiver i forbindelse med renovering af en lejlighed. Lejligheden ligger i en tidligere B-fredet (facader må ikke forandres), nu bare fredet ejendom.

Arkitekten foreslår en række forandringer, som indebærer ændringer i lejlighedens planløsning samt indgriben i de bærende konstruktioner. Hessian fjernes fra væggene, som efterfølgende skal pudses op. Da renoveringen er godt i gang kommer Kulturstyrelsen, som administrerer fredningsreglerne, forbi. De standser med det samme renoveringen og pålægger senere i en afgørelse bygherre at føre lejligheden tilbage til oprindelig stand.

Som rådgiver er arkitekten ansvarlig, da han ikke har sat sig ordentligt ind i fredningsreglerne. Ændringen af fredningsstatus betyder, at Kulturstyrelsen også skal spørges i forbindelse med indvendige ændringer af lejligheden.

Forsikringen erstatter det tab, som bygherre er blevet påført. Tabet består i at føre lejligheden tilbage til en stand, som Kulturstyrelsen kan acceptere.

Hyppige spørgsmål om rådgiverforsikring

Andre relevante forsikringer

Udover rådgiverforsikring tilbyder vi en række andre forsikringer, der kan være relevant for dig som rådgiver eller konsulent.