A/S, ApS, P/S og holdingselskab

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige selskabsform til din virksomhed, så du får netop den virksomhed, du drømmer om. 

Herunder giver vi dig kendskab til de forskellige selskabsformer, og vi tydeliggør de forskellige fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer.

Selskabsformer

Der findes forskellige selskabsformer, og du kan derfor vælge, om din virksomhed skal være et:

  • Aktieselskab - A/S
  • Anpartsselskab - ApS
  • Partnerselskab - P/S

Startkapital

Alt efter hvilket selskab du vælger at opstarte, skal du bruge en startkapital på mellem 1 kr. - 500.000 kr.

Personer som ejere

Selskabet kan både ejes af én eller flere personer, som hver har aktier eller anpart i selskabet. Ved denne selskabsform hæfter du kun for dit eget indskud i virksomheden og ikke for virksomhedens andre forpligtelser og gæld.

Selskab som ejere

Et selskab kan godt ejes af et eller flere selskaber. Så er det et holdingselskab.

Læs ydereligere om holdingselskab længere nede på siden.

Arbejdsskadeforsikring for A/S og ApS

Som ejer af et A/S eller ApS skal du købe den lovpligtige arbejdsskadeforsikring til dig og/eller til dine ansatte.

Den sikrer, at I alle er dækket, hvis I kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

A/S og ApS

Partnerselskab (P/S)

Et partnerselskab (P/S) har en startkapital på 400.000 kr., og det er ejet af en komplementar og én eller flere kommanditister. Hvor kommanditisterne kun hæfter for de penge, de selv har skudt ind i virksomheden, hæfter komplementaren ubegrænset. Det er ikke usædvanligt, at komplementaren er et ApS.

Fordelen ved et P/S er, at det er en fleksibel selskabsform, hvor ejerne kan bruge fradrag og afskrivning i deres private økonomi, uden at de samtidigt hæfter med deres private formue. På samme måde som et A/S skal det have en direktion, som er suppleret af enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

følge selskabsloven defineres P/S som værende et kommanditselskab. Du kan læse mere om kommanditselskaber her.

Holdingselskab

Et holdingselskab er ikke alene en selskabsform. Et holdingselskab ejer anparter eller aktier i et driftsselskab. Driften i et holdingselskab er drevet at enten et ApS, A/S, eller et P/S.

Holdingselskabet kan eje ét eller flere selskaber.

Vil du gerne vide mere om de forskellige selskabsformer, så læs mere hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan også læse om ændringer i selskabsloven hos Erhvervsstyrelsen.