Selskaber og foreninger med begrænset ansvar

Ønsker du at starte en virksomhed med begrænset ansvar, har du mulighed for at starte enten et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) eller en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) 

Når du danner et a.m.b.a. eller f.m.b.a., er det med henblik på at fremme et formål, og de to selskabstyper kendetegner sig ofte ved, at de er flere medlemmer og har varierende medlemmer.

Læs om a.m.b.a. Læs om f.m.b.a. Læs om bestyrelsesansvarsforsikring

Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)

Ønsker du at starte et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), behøver du ingen startkapital.

Et andelsselskab er et selskab, som har flere andelshavere eller medlemmer. Den mest almindeligt anvendte andelsform er a.m.b.a. Det er nødvendigt med flere deltagende for at stifte et a.m.b.a., og det skal desuden være muligt at have et vekslende deltagerantal.

I et a.m.b.a. kan du selv fastlægge strukturen i selskabet. Dét som er vigtigt at fokusere på i et a.m.b.a., er at få aftalt, hvem der kan træffe aftaler for selskabet, og hvordan selskabet kan opløses m.m. Idet selskabsstrukturen er fri, er det derfor en god ide at have fastlagt, hvordan selskabet skal organiseres.

Læs mere om a.m.b.a. hos Erhvervsstyrelsen

Forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.)

Ønsker du at starte en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.), behøver du ingen startkapital. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingenter.

Det er en betingelse, at foreningen har flere medlemmer, og at der er mulighed for vekslende deltagere.

Ligesom ved a.m.b.a., er der i et f.m.b.a. fri mulighed for at fastsætte virksomhedens vedtægter. Det skal dog tydeligt fremgå i vedtægterne, hvilke formål foreningen har, samt hvilke regler der er for for valg af en ledelse m.m.

Læs mere om f.m.b.a. hos Erhvervsstyrelsen​