Interessentskab og Kommanditselskab

Ønsker du en virksomhed, hvor du ikke er ene ejer, så kan du vælge at starte et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S).
Både interessentskab og kommanditselskab er med flere ejere.

Der findes to former for selskaber med flere ejere, og du kan derfor vælge om dit selskab skal være et:

  • interessentskab (I/S)
  • kommanditselskab (K/S)

Ønsker du, at starte et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S), er det et krav at I minimum er 2 ejere. Dette adskiller sig fra andre virksomhedstyper, da man i andre virksomheder godt kan være én ejer.

Startkapitalen for et I/S eller et K/S er mellem 0 kr. - 500.000 kr.

Interessentskab (I/S)

Et I/S er et interessentskab, og der ingen krav om, at du skal indskyde en bestemt minimumskapital.

Et I/S har en del lighedspunkter med en enkeltmandsvirksomhed, men et I/S har dog minimum 2 ejere.

Ejerne i et I/S hæfter med alt hvad de ejer, for at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Der er yderligere intet krav om en direktør i et I/S, da ejerne er beslutningstagerne.

Læs mere om interessentskab hos Erhvervsstyrelsen eller hos Startvækst.

Kommanditselskab (K/S)

Et kommanditselskab består af mindst en komplementar og en kommanditist.

Komplementarerne er ofte dem, som varetager selskabets ledelse, medmindre andet er vedtaget.

I kommanditselskabet hæfter komplementarerne ubegrænset og personligt for virksomhedens ansvar.

Ejeren af et kommanditselskab er kommanditisten. Kommanditisten hæfter kun med det beløb, som vedkommende har indskudt i selskabet.

Læs mere om kommanditselskab hos Erhvervsstyrelsen.

Vi forsikrer din virksomhed

Indhent et uforpligtende tilbud på erhvervsforsikringer til din virksomhed. 

Forsikring til nystartet firma

Få klar besked om hvilke forsikringer du har behov for, når du starter din virksomhed op.