Interessentskab og Kommanditselskab

Ønsker du en virksomhed, hvor du ikke er ene ejer, så kan du vælge at starte et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S).

Der findes to former for selskaber med flere ejere, og du kan derfor vælge om dit selskab skal være et:

  • interessentskab (I/S)
  • kommanditselskab (K/S)

Ønsker du, at starte et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S), er det et krav at I minimum er 2 ejere. Dette adskiller sig fra andre virksomhedstyper, da man i andre virksomheder godt kan være én ejer.

Startkapitalen for et I/S eller et K/S er mellem 0 kr. - 500.000 kr.

Interessentskab (I/S)

Et I/S er et interessentskab, og der ingen krav om, at du skal indskyde en bestemt minimumskapital.

Et I/S har en del lighedspunkter med en enkeltmandsvirksomhed, men et I/S har dog minimum 2 ejere.

Ejerne i et I/S hæfter med alt hvad de ejer, for at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. Der er yderligere intet krav om en direktør i et I/S, da ejerne er beslutningstagerne.

Læs mere om interessentskab hos Erhvervsstyrelsen eller hos Startvækst.

Kommanditselskab (K/S)

Et kommanditselskab består af mindst en komplementar og en kommanditist.

Komplementarerne er ofte dem, som varetager selskabets ledelse, medmindre andet er vedtaget.

I kommanditselskabet hæfter komplementarerne ubegrænset og personligt for virksomhedens ansvar.

Ejeren af et kommanditselskab er kommanditisten. Kommanditisten hæfter kun med det beløb, som vedkommende har indskudt i selskabet.

Læs mere om kommanditselskab hos Erhvervsstyrelsen.

Både interessentskab og kommanditselskab er med flere ejere.