Fonde og foreninger

Har du interesse i at stifte en fond eller forening, så kan du med fordel læse lidt om foreninger og fonde her.

Fonde

En fond kan have mange forskellige formål. Ud over erhvervsmæssige formål, kan en fond støtte fx kulturelle eller kunstneriske formål.

Der findes altså erhvervsdrivende fonde, men der findes også fonde, som er ikke erh​vervsdrivende, hvilket hører under Civilstyrelsen.

Erhvervsdrivende fond

For at stifte en erhvervsdrivende fond, skal du have en minimumskapital på 300.000 kr.

Det kræves desuden, at du har en dateret vedtægt, hvor bl.a. fondens formål samt anvendelsen af fondens overskud fremgår.

En fond kan stiftes af en eller flere stiftere, og kan have mere end ét bestemt formål.

Læs mere om fonde hos Erhvervsstyrelsen.

Foreninger

En forening kan se ud på mange måder, og det er ikke alle foreninger, der skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Foreningens aktiviteter og formål er med til at bestemme hvilke registreringer, foreningen skal anmelde til Erhvervsstyrelsen.

Fælles for alle foreninger er, at der skal være mere end én deltager, samt at de deltagende har lavet en aftale om et fælles formål. Det kræves desuden af alle foreninger, at de har en formel organisering af ledelse, navn, formål og vedtægter.

Læs mere om foreninger hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsdrivende forening

Erhvervsdrivende foreninger kendetegnes ​ved, at de fremmer medlemmernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

En erhvervsdrevet forening skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og det er først når foreningen er registreret, at de opnår forpligtelser og rettigheder i forhold til lovgivningen.

Frivillig forening

En frivillig forening kan fx være en idrætsforening eller en grundejerforening, og frivillige foreninger kan have mange forskelligartede formål.

En frivillig forening har ikke afgifts- eller oplysningspligt overfor det offentlige.

Forpligtelsen til at have et CVR-nummer gælder ikke alle foreninger. Hvis den frivillige forening modtager tilskud fra en offentlig myndighed, skal foreningen have et CVR-nummer. Dette er nødvendigt for at få en NemKonto.

Læs mere om frivillig forening hos Erhvervsstyrelsen​.