Fonde og foreninger

Foreninger og fonde er frivilligt drevet, og de har velgørende eller interesse-specifikke formål såsom fremmelse af sportslige, sociale eller kulturelle aktiviteter.

Herunder kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for foreninger og fonde sammenlignet med andre virksomhedstyper.

Læs om fonde Læs om foreninger Læs om bestyrelsesansvarsforsikring

Fonde

En fond kan have mange forskellige formål. Ud over erhvervsmæssige formål, kan en fond støtte f.eks. kulturelle eller kunstneriske formål. Der findes altså erhvervsdrivende fonde, men der findes også fonde, som er ikke erhvervsdrivende, hvilket hører under Civilstyrelsen.

Læs mere om fonde hos Erhvervsstyrelsen

Foreninger

En forening kan se ud på mange måder, og det er ikke alle foreninger, der skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Foreningens aktiviteter og formål er med til at bestemme, hvilke registreringer foreningen skal anmelde til Erhvervsstyrelsen. Fælles for alle foreninger er, at der skal være mere end én deltager, samt at de deltagende har lavet en aftale om et fælles formål. Det kræves desuden af alle foreninger, at de har en formel organisering af ledelse, navn, formål og vedtægter.

Læs mere om foreninger hos Erhvervsstyrelsen