Få kendskab til markedsføringsloven

Ønsker du at markedsføre din virksomhed og din virksomheds varer eller produkter, så skal du kende markedsføringsloven.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Markedsføringsloven

Det er en rigtig god idé, at du sætter dig ind i markedsføringsloven, inden du begynder at markedsføre dine varer eller ydelser. 

Et grundelement i markedsføringsloven er, at du altid skal markedsføre dine varer og ydelser i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Vi har listet nogle af de punkter, som du skal være opmærksom på i forbindelse med god markedsføring:

  • Giv altid en forsvarlig vejledning af din ydelse/vare.
  • Der må ikke mangle oplysninger på en ydelse/vare.
  • Oplysningerne må ikke være vildledende på en ydelse/vare.
  • Den samlede pris for ydelsen/varen skal fremgå tydeligt.
  • Det er ikke tilladt at markedsføre en ydelse/vare aggressivt eller anstødeligt.
  • Ved reklame for en ydelse/vare skal det fremgå tydeligt, at det er en reklame.
  • Tilbudsmail må ikke sendes uden accept.
  • Ved ændring eller tilføjelse af gebyrer skal der gives rimeligt varsel.
  • Garanti må kun gives, hvis det stiller kunden bedre end lovgivningen.

Du kan læse om markedsføringsloven på Retsinformation, og du kan også få vejledning om markedsføring hos Forbrugerombudsmanden.

Et godt indblik i markedsføringsloven, sikrer du mod at bryde god markedsføringsskik og bryde loven.