Få kendskab til markedsføringsloven

Ønsker du at markedsføre din virksomhed og din virksomheds varer eller produkter, så skal du kende markedsføringsloven.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Et godt indblik i markedsføringsloven, sikrer du mod at bryde god markedsføringsskik og bryde loven.

Markedsføringsloven

Det er en rigtig god idé, at du sætter dig ind i markedsføringsloven, inden du begynder at markedsføre dine varer eller ydelser. 

Et grundelement i markedsføringsloven er, at du altid skal markedsføre dine varer og ydelser i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Vi har listet nogle af de punkter, som du skal være opmærksom på i forbindelse med god markedsføring:

  • Giv altid en forsvarlig vejledning af din ydelse/vare.
  • Der må ikke mangle oplysninger på en ydelse/vare.
  • Oplysningerne må ikke være vildledende på en ydelse/vare.
  • Den samlede pris for ydelsen/varen skal fremgå tydeligt.
  • Det er ikke tilladt at markedsføre en ydelse/vare aggressivt eller anstødeligt.
  • Ved reklame for en ydelse/vare skal det fremgå tydeligt, at det er en reklame.
  • Tilbudsmail må ikke sendes uden accept.
  • Ved ændring eller tilføjelse af gebyrer skal der gives rimeligt varsel.
  • Garanti må kun gives, hvis det stiller kunden bedre end lovgivningen.

Du kan læse om markedsføringsloven på Retsinformation, og du kan også få vejledning om markedsføring hos Forbrugerombudsmanden.