Arbejdsmaskineforsikring

Til alle motoriserede arbejdsmaskiner!

Få et uforpligtende tilbud på arbejdsmaskineforsikring

Arbejdsmaskineforsikring gælder for alle motoriserede arbejdsmaskiner i din virksomhed, såsom gravemaskine, rendegraver, traktor, truck og bulldozer.

Arbejdsmaskineforsikring består udover den lovpligtige ansvarsforsikring også af kaskoforsikring, som dækker skader på arbejdsmaskinen.


Fordele med arbejdsmaskineforsikring

  • Altid rets- og krisehjælp

    Rets- og krisehjælp er altid inkluderet i arbejdsmaskineforsikring.​​

  • Få dækket bortkomst

    Mulighed for erstatning ved bortkomst.

Arbejdsmaskineforsikring Super Standard Basis Ansvar
Ansvar, person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af køretøjet forvolder på andre personer og deres ting. Fx hvis du påkører en cyklist og der sker skade på cyklen og tøjet, dækker forsikringen erstatning til cyklisten.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

Motor- og maskinskade

Dækker pludseligt opståede indefra kommende skader på arbejdsmaskinens motor eller øvrige mekaniske dele som medfører, at arbejdsmaskinen ikke kan bruges i drift.

Tilvalg til arbejdsmaskineforsikring Super Standard Basis Ansvar
Glas

Dækker skader på køretøjets ruder. Der opkræves ikke selvrisiko for glasreparationer under 600 kr.

Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af policen.

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

Arbejdsmaskineforsikring indeholder:

Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at påføre andre personer, motorkøretøjer eller ting, når arbejdsmaskinen bliver brugt som motorkøretøj.

Kaskoforsikring til arbejdsmaskine

Kaskoforsikringen dækker skader på din arbejdsmaskine.

Skader kan fx opstå ved:

  • Færdselsuheld
  • Parkeringsskader
  • Tyveri
  • Hærværk

Stilstandsforsikring til arbejdsmaskine

Bruger du ikke arbejdsmaskinen i en længere periode, så kan du med fordel købe en stilstandsforsikring. Har din arbejdsmaskine nummerplader, skal du sørge for at fjerne dem.

Stilstandsforsikringen dækker skader, såsom brand og hærværk, der kan ske på arbejdsmaskinen, når den står stille. Ved et tyveri, dækkes dog også evt. kørselsskader.

Kørsel i udlandet - kontakt os

Skal du bruge din arbejdsmaskine i udlandet, så skal du kontakte os​ for at lave en udvidelse af dækningen.


Andre forsikringer til din virksomheds køretøjer

Vi tilbyder også følgende køretøjsforsikringer til dig: