Fiskeopdræts­forsikring

Vi tilbyder forsikring til dig, som arbejder med fiskeopdrætt. Du kan tegne fiskeopdrætsforsikring til både havbrug og dambrug, og vi dækker til alt dit flydende udstyr.

Anmeld skade ved fiskeopdræt

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Fleksibel forsikring af fiskeopdræt

 • Uvildig besigtigelse

  Uvildige besigtigelsesfolk sikrer dig en hurtig og korrekt opgørelse af tabet ved skader.​

 • Hurtig skadebehandling

  Hurtig skadebehandling og praktiske råd, når en skade sker.​

 • Størst for fiskeopdræt i Danmark

  ​Vi er det forsikringsselskab, der forsikrer flest fiskeopdrættere i Danmark. Derfor har vi stor ekspertise på området, og vi rådgiver dig gerne, så du får netop den dækning, du har behov for.  Samtidig får du en hurtig og professionel behandling, hvis du skulle få skader.

Hvad dækker fiskeopdræts­forsikring?

Udover fiskeopdrætsforsikring til havbrug og dambrug tilbyder ​vi en forsikring af flydende opdrætsudstyr. Forsikringen omfatter ringe og net med fastmonteret udstyr.​​​

Fiskeopdrætsforsikring (havbrug) dækker Super Super Standard Standard Basis Basis

Dækker fisk, som dør i forbindelse med storm, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker fisk, som forsvinder i forbindelse med påsejling eller grundstødning. Undtaget er, når påsejling er sket af egne fartøjer.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker fisk, som dør ved forgiftning eller forurening.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker fisk, som dør ved akutte algeopblomstringer, eller ved at alger/vandmænd pumpes ind i anlægget.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker fisk, som dør ved pludselige og uforudsete skader, som opstår i forsikringsperioden, undtaget sygdom, og som ikke positivt er undtaget i forsikringsvilkårene.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Omfatter fisk, som dør af sygdom (bakterie, virus og parasitter), dog undtaget VHS.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til fiskeopdrætsforsikring (havbrug) Tilvalg til Super Tilvalg til Super Tilvalg til Standard Tilvalg til Standard Tilvalg til Basis Tilvalg til Basis

Dækker omkostninger til bortskaffelse af døde fisk i forbindelse med en dækningsberettiget skade.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker dokumenteret tab af fiskenes markedsværdi på grund af forgiftning eller forurening.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker tab som følge af, at myndighederne forlanger fiskene slagtet/fjernet fra anlægget.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Fiskeopdrætforsikring (dambrug) dækker Super Super Standard Standard Basis Basis

Dækker fisk, som dør i forbindelse med storm, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker skader som følge af brug på vandtilførselsledning, men ikke ved tilstopning af denne.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker fisk, som dør ved brand, eksplosionsskader og direkte lynnedslag.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker fisk, som dør ved forgiftning eller forurening.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker fisk, som dør ved akutte algeopblomstringer, eller ved at alger/vandmænd pumpes ind i anlægget.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker fisk, som dør ved pludselige og uforudsete skader, som opstår i forsikringsperioden, undtaget sygdom, og som ikke positivt er undtaget i forsikringsvilkårene.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Omfatter fisk som dør af sygdom (bakterie, virus og parasitter), dog undtaget VHS.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til fiskeopdrætsforsikring (dambrug) Tilvalg til Super Tilvalg til Super Tilvalg til Standard Tilvalg til Standard Tilvalg til Basis Tilvalg til Basis

Dækker omkostninger til bortskaffelse af døde fisk i forbindelse med en dækningsberettiget skade.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker fisk, som dør på grund af VHS.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Forsikring til flydende udstyr dækker Super Super Standard Standard Basis Basis

Dækker ansvar i henhold til sølovens regler, hvis forsikringstager er erstatningsansvarlig for skader forårsaget af det forsikrede udstyr.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker tyveri af udstyr, som er nævnt i forsikringsaftalen.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker brand og eksplosionsskader.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker skade på udstyret som følge af storm, stormflod, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud, samt påsejling eller grundstødning og hærværk.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker andre pludselige og uforudsete skader på udstyret, eksempelvis skader forårsaget af pludselig og uforudset synkning, kæntring, bølger og storm, dvs. vindstyrke på mindst 24,5 m/sek.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Bestil et tilbud på fiskeopdrætsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Suppler din fiskeopdrætsforsikring for endnu bedre dækning

Et lovpligtigt sikkerhedsnet

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring i aktieselskaber og anpartsselskaber i Danmark.

Forsikringen er et sikkerhedsnet, der sikrer medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader, herunder også krisehjælp ved trusler og overfald.

Læs om arbejdsskadeforsikring
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.