Fiskeopdrætsforsikring

Komplet dækning af dit hav- eller dambrug inkl. udstyr! Få et uforpligtende tilbud på fiskeopdrætsforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Vi tilbyder fiskeopdrætsforsikring til dig, som fiskeopdrætter. Både til havbrug og dambrug og til alt dit flydende udstyr.

Fordele med forsikring til fiskeopdræt

 • Uvildig besigtigelse

  Uvildige besigtigelsesfolk sikrer dig en hurtig, korrekt opgørelse af tabet ved skader.​

 • Fleksibilitet

  Du kan løbende ændre dine forsikringer, fx hvis prisniveauet på fiskene ændrer sig over året.​

 • Hurtig skadebehandling

  Hurtig skadebehandling og praktiske råd, når en skade sker.​


Udover fiskeopdrætsforsikring tilbyder ​vi en forsikring af flydende opdrætsudstyr. Forsikringen omfatter ringe og net med fastmonteret udstyr.​​​

Havbrug indeholder Super Standard Basis
Naturskade

Dækker fisk, som dør i forbindelse med storm, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud.

Påsejling og grundstødning

Dækker fisk, som forsvinder i forbindelse med påsejling eller grundstødning. Undtaget er når påsejling er sket af egne fartøjer.

Forgiftning og forurening

Dækker fisk som dør ved forgiftning eller forurening.

Alger og vandmænd

Dækker fisk som dør ved akutte algeopblomstringer eller at alger/vandmænd pumpes ind i anlægget.

Fulde vilkår uden sygdom

Dækker fisk, som dør ved pludselige og uforudsete skader, som opstår i forsikringsperioden, undtaget sygdom, og som ikke positivt er undtaget i forsikringsvilkårene.

Sygdom

Omfatter fisk som dør af sygdom. (Bakterie, virus og parasitter) - dog undtaget VHS.

Tillægsforsikringer til havbrug Super Standard Basis
Bortskaffelse af døde fisk

Dækker omkostninger til bortskaffelse af døde fisk i forbindelse med en dækningsberettiget skade.

Tab af markedsværdi ved forgiftning/forurening

Dækker dokumenteret tab af fiskenes markedsværdi på grund af forgiftning eller forurening.

Sanering

Dækker tab som følge af, at myndighederne forlanger fiskene slagtet/fjernet fra anlægget.

Dambrug indeholder Super Standard Basis
Naturskade

Dækker fisk, som dør i forbindelse med storm, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud.

Brud på vandførsel

Dækker skader som følge af brug på vandtilførselsledning, men ikke ved tilstopning af denne.

Brand, eksplosion og lynnedslag

Dækker fisk som dør ved brand, eksplosionsskader og direkte lynnedslag.

Forgiftning og forurening

Dækker fisk som dør ved forgiftning eller forurening.

Alger og vandmænd

Dækker fisk som dør ved akutte algeopblomstringer eller at alger/vandmænd pumpes ind i anlægget.

Fulde vilkår uden sygdom

Dækker fisk, som dør ved pludselige og uforudsete skader, som opstår i forsikringsperioden, undtaget sygdom, og som ikke positivt er undtaget i forsikringsvilkårene.

Sygdom

Omfatter fisk som dør af sygdom. (Bakterie, virus og parasitter) - dog undtaget VHS.

Tillægsforsikringer til dambrug Super Standard Basis
Bortskaffelse af døde fisk

Dækker omkostninger til bortskaffelse af døde fisk i forbindelse med en dækningsberettiget skade.

Udvidet sygdom

Dækker fisk, som dør på grund af VHS.

Forsikring til flydende udstyr Super Standard Basis
Ansvar for sammenstød

Dækker ansvar i henhold til sølovens regler, hvis forsikringstager er erstatningsansvarlig for skader forårsaget af det forsikrede udstyr.

 

Tyveri

Dækker tyveri af udstyr, som er nævnt i forsikringsaftalen.

Brand

Dækker brand og eksplosionsskader.

Naturskade og påsejling

Dækker skade på udstyret som følge af storm, stormflod, jordskred, oversvømmelse, jordskælv og vulkanudbrud, samt påsejling eller grundstødning og hærværk.

Andre skader på udstyret

Dækker andre pludselige og uforudsete skader på udstyret. Fx skader forårsaget af pludselig og uforudset synkning, kæntring, bølger og storm, dvs. vindstyrke på mindst 24,5 m/sek.

Stor ekspertise og erfaring med forsikring til fiskeopdrættere

​Vi er det forsikringsselskab, der forsikrer flest fiskeopdrættere i Danmark. 

Derfor har vi stor ekspertise på området, og vi rådgiver dig gerne, så du får netop den dækning, du har behov for.  

Samtidig får du en hurtig og professionel behandling, hvis du skulle få skader.

 • Få tilbud på fiskeopdrætsforsikring

  Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring til din virksomhed. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

  Bestil tilbud
 • Forebyg skader på dit skib

  Vi har oplevet de fleste skadetyper på skibe og vi deler gerne ud af vores erfaringer. Vi har udarbejdet skadeforebyggende råd og tips til dig. 

  Forebyg skader på dit skib

Andre relevante forsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: