Skibsforsikring til erhverv

Skibsforsikring er til erhvervsfartøjer som fiskefartøjer, færger, flydende entreprenørmateriel og tankskibe.

Anmeld skade på skib eller fartøj

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Skibsforsikring til alle dine behov

 • Afdækning af forsikringsbehov

  Dygtige specialuddannede assurandører, som hjælper dig med at få afdækket dit forsikringsbehov. ​

 • Uvildig besigtigelse

  Uvildige besigtigelsesfolk sikrer dig en hurtig, korrekt opgørelse af tabet ved skader.​

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

Hvad dækker skibsforsikring?

Skibsforsikring dækker Super Super Standard Standard Basis Basis

Dækker det ansvar, som sikrede bliver pålagt for tab, som skibet med tilbehør udstyr og last, eller slæbebåd som skibet benytter, har forvoldt ved kollision eller sammenstød.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Havari Grosse foreligger, når skib og last rammes af en fælles fare. Omkostningerne for at redde skib og last fordeles mellem skibsreder og lastejer, og skibets andel af disse omkostninger dækker vi.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Du kan kræve erstatning for totaltab, når skibet er gået tabt uden udsigt til, at du kan få det tilbage, eller når skibet er så stærkt beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere det.

I tilfælde af en totalskade på et skib (eksempelvis 2. januar), har vi jvf vilkårene krav på betaling af forsikringen for hele året. 

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker for skader på skibets hovedmaskineri som følge af brand, grundstødning, kæntring m.m.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker interne maskinskader som eksempelvis akselbrud.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til skibsforsikring Tilvalg til Super Tilvalg til Super Tilvalg til Standard Tilvalg til Standard Tilvalg til Basis Tilvalg til Basis

Dækker forsikringstagerens ansvar jvf søloven overfor tredjemand i tilfælde, hvor denne er ansvarlig for eksempelvis vragfjernelse. Kollisionsansvar er dækket under kaskoforsikringens ansvarsdel, og i forbindelse med kollisioner dækker denne forsikring derfor alene overskydende kollisionsansvar.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker forsikringstagerens ansvar jvf søloven overfor tredjemand i tilfælde, hvor denne er ansvarlig for eksempelvis vragfjernelse. Kollisionsansvar er dækket under kaskoforsikringens ansvarsdel, og i forbindelse med kollisioner dækker denne forsikring derfor alene overskydende kollisionsansvar. Forsikringen dækker desuden forsikringstagerens ansvar overfor befordrede passagerer.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker mistede fragtindtægter ved skibets totaltab. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% af kaskosummen.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Totalforliser dit kaskoforsikrede skib, dækker vi blandt andet din manglende indtjening og ekstraudgifterne til et nyt eller brugt skib - med op til 25% af skibets kaskoforsikringssum.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker ombordværende fiskeredskaber, når disse mistes i forbindelse med havarier. Skader på fiskegrejet mens dette er i søen, dækkes ikke.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på fangst ombord, når denne mistes ved eksempelvis totaltab af skibet, eller skades eksempelvis ved udstrømning af bunkers olie eller lignende.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker eksempelvis stores, proviant og andet forbrugsgods, som befinder sig ombord på skibet.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skade på besætningens private ejendele ombord i skibet, når dette er ramt af en dækningsberettiget skade under kaskoforsikringen.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker manglende indtjening i perioden, hvor skibet repareres i forbindelse med en dækningsberettiget skade på kaskoforsikringen.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på skibet i forbindelse med krig.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på skibet forårsaget af is. Skader som følge af eksempelvis frostsprængning falder ikke ind under denne dækning.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Bestil et tilbud på skibsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Før du sejler

Undgå skader før, under og efter sejlads

En skibsforsikring er uundværlig, når først skaden er sket. Men mange skader kan forebygges.

Vi har samlet en række gode råd til at undgå skader på skibet.

Læs mere om skadeforebyggelse
Suppler din skibsforsikring med andre forsikringer

Dækning af havbrug, dambrug og flydende udstyr

Vi er det forsikringsselskab i Danmark, som forsikrer flest fiskeopdrættere, og det er der en grund til. Vi kender branchen, og hos os får du en fleksibel fiskeopdrætsforsikring, uanset om der er tale om havbrug eller dambrug, og vi forsikrer også dit flydende udstyr.

Læs om fiskeopdrætsforsikring
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.