Skibsforsikring

Komplet dækning af dit fartøj! Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring.

Bestil tilbud

Skibsforsikring er til erhvervsfartøjer som fiskefartøjer, færger, flydende entreprenørmateriel og tankskibe.

 • Afdæk forsikringsbehov

  Dygtige specialuddannede assurandører, som hjælper dig med at få afdækket dit forsikringsbehov. ​

 • Uvildig besigtigelse

  Uvildige besigtigelsesfolk sikrer dig en hurtig, korrekt opgørelse af tabet ved skader.​

 • Hurtig skadebehandling

  Hurtig skadebehandling og praktiske råd, når en skade sker.​


Skibsforsikring er til dig, som er erhvervsfisker og skibsreder.
Arbejder du med fiskeri, færgedrift og entreprenørarbejde, så er skibsforsikringen vigtig.

Skibsforsikring indeholder Super Standard Basis
Kollisionsansvar

Dækker det ansvar, som sikrede bliver pålagt for tab, som skibet med tilbehør udstyr og last, eller slæbebåd som skibet benytter har forvoldt ved kollision eller sammenstød.

Havari Grosse

Havari Grosse foreligger, når skib og last rammes af en fælles fare. Omkostningerne for at redde skib og last fordeles mellem skibsreder og lastejer, og skibets andel af disse omkostninger dækker vi.

Totaltab

Du kan kræve erstatning for totaltab, når skibet er gået tabt uden udsigt til at du kan få det tilbage, eller når skibet er så stærkt beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere det.

Kasko med begrænset maskindækning

Dækker for skader på skibets hovedmaskineri som følge af brand, grundstødning, kæntring m.m.

Maskinskade

Dækker interne maskinskader som fx akselbrud.

Tilvalg til skibsforsikring Super Standard Basis
Ansvarsforsikring uden passageransvar

Dækker forsikringstagerens ansvar jvf søloven overfor tredjemand i tilfælde, hvor denne er ansvarlig for fx vragfjernelse. Kollisionsansvar er dækket under kaskoforsikringens ansvarsdel, og i forbindelse med kollisioner dækker denne forsikring derfor alene overskydende kollisionsansvar.

Ansvarsforsikring med passageransvar

Dækker forsikringstagerens ansvar jvf søloven overfor tredjemand i tilfælde, hvor denne er ansvarlig for fx vragfjernelse. Kollisionsansvar er dækket under kaskoforsikringens ansvarsdel, og i forbindelse med kollisioner dækker denne forsikring derfor alene overskydende kollisionsansvar. Forsikringen dækker desuden forsikringstagerens ansvar overfor befordrede passagerer.

Fragtinteresse

Dækker mistede fragtindtægter ved skibets totaltab. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% af kaskosummen.

Kaskointeresse

Totalforliser dit kaskoforsikrede skib, dækker vi blandt andet din manglende indtjening og ekstraudgifterne til et nyt eller brugt skib - med op til 25% af skibets kaskoforsikringssum.

Fiskeredskaber ombord

Dækker ombordværende fiskeredskaber, når disse mistes i forbindelse med havarier. Skader på fiskegrejet mens dette er i søen dækkes ikke.

Fangst ombord

Dækker skader på fangst ombord, når denne mistes ved fx totaltab af skibet, eller skades fx ved udstrømning af bunkers olie eller lign.

 

Reders ejendele ombord

Dækker fx stores, proviant og andet forbrugsgods, som befinder sig ombord på skibet.

Besætningens ejendele ombord

Dækker skade på besætningens private ejendele ombord i skibet, når dette er ramt af en dækningsberettiget skade under kaskoforsikringen.

Tidstab

Dækker manglende indtjening i perioden, hvor skibet repareres i forbindelse med en dækningsberettiget skade på kaskoforsikringen.

Krig

Dækker skader på skibet i forbindelse med krig.

Isskade

Dækker skader på skibet forårsaget af is. Skader, som følge af fx frostsprængning falder ikke ind under denne dækning.

Forsikringspris

I tilfælde af en totalskade på et skib (fx 2. januar), har vi jvf vilkårene krav på betaling af forsikringen for hele året. 

Panthaverinteresse

Dækker panthavers interesse i skibet i tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker skaden overfor forsikringstager, fx i skadetilfælde, hvor skibet med reders vidende overskrider skibets tilladte fartsområde.

 

Hvad indeholder skibsforsikring?

Den centrale del af skibsforsikringen er kaskoforsikringen, som samtidig indeholder en ansvarsdækning. 

Kaskoforsikringen dækker skader på: 

 • Skibets skrog
 • Maskineri
 • Inventar samt omkostninger, der er afholdt for at redde skib og ombordværende værdier fra truende fare, fx udgifter til bugsering eller bjærgeløn.

Ansvarsdækning (basis)

Ansvarsdækningen betyder, at du er sikret, hvis rederiet (skibet) bliver pålagt et erstatningsansvar for skader, der sker på modpartens ting ved kollision.

Skal du også forsikre din privatejede båd?

Læs mere om lystfartøjsforsikring til dig, som privatperson.

 • Få tilbud på skibsforsikring

  Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring til din virksomhed. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

  Bestil tilbud
 • Forebyg skader på dit skib

  Vi har oplevet de fleste skadetyper på skibe og vi deler gerne ud af vores erfaringer. Vi har udarbejdet skadeforebyggende råd og tips til dig. 

  Forebyg skader på dit skib
 • Indberet skibsforsikring til Søfartsstyrelsen

  Er dit skib på 300 BT eller mere, skal du huske at oplyse Søfartsstyrelsen, at du har købt skibsforsikring inden du sejler ud.

  Indberet skibsforsikring til Søfartsstyrelsen her

Andre relevante forsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: