Bugsering

I dag er det almindeligt, at pontoner, skibe, flydedokke, skrogsektioner og andre flydende strukturer slæbes over det åbne hav. Gennem stadigt mere avancerede slæbebåde, uddannet personale og bedre bugseringsudstyr er det blevet muligt at udføre transporter på en stadig mere sikker måde. På trods af dette opstår der dog stadig skader i forbindelse med slæb.

Hos If ønsker vi aktivt at bidrage til, at den transporterede enhed når frem til bestemmelseshavnen uskadt og til tiden. Derfor har vi samlet nogle råd og vejledninger, der kan hjælpe dig med at få udført dit slæb sikkert og forsvarligt.

Undgå skader før, under og efter sejlads

Planlægning er nøglen til en vellykket bugsering

Folk, der har arbejdet med bugsering i mange år, er enige om, at enhver bugsering er unik, selvom ruten og den trukne enhed er den samme. Redere og lastejere er klar over, at et nedbrud kan have uforudsete konsekvenser. Derfor er det ikke nok at have korrekt forsikringsdækning for slæbeobjektet: Hvis bugseringen skal være en succes er planlægning og implementering afgørende.

I hvert enkelt tilfælde skal slæbebåden godkendes af If med hensyn til blandt andet størrelse, styrke, bugseringsudstyr og bunkers. Hvis der er tale om  havbugsering af et bemandet slæbeobjekt, skal slæbefartøjet have en MOB-båd.

Før afrejse kræves gunstig vejrudsigt i mindst 24 timer. I tvivlstilfælde skal føreren af slæbebåden konsultere If.


Det slæbte objekt

 1. Placeringen af bemandingen kontrolleres
 2. Navigationslys og -signaler samt rednings- og nødudstyr skal leveres i overensstemmelse med gældende regler
 3. Bugseringen skal udføres med en hanefod i en kæde med forløbere, som har en 10 procent lavere brudstyrke end trækkablet. Hanefoden skal så vidt muligt hænge frit uden for det slæbte objekt. Vinklen på hanefoden skal være mindre end 90 grader
 4. Hanefod med forløber i reserve skal tilsluttes. I tilfælde af et ubemandet slæbeobjekt skal reservehanefoden med forløber være udstyret med mindst 100 meter reb bundet langs ydersiden af det slæbte objekt og udstyret med en bøje i et 40 meters 1 tomme reb. 
 5. Slæbeudstyrets dimentioner skal eventuelt være godkendt af klassen
 6. Ballast og dybgang skal være tilpasset stabilitet og bugseringsegnethed
 7. Åbninger og ventilationsåbninger skal være vandtæt forseglede. Rør mellem vandtætte rum skal være lukkede eller blændede
 8. Foranstaltninger til låsning af ror og skrueaksel fastlægges fra sag til sag
 9. Det slæbte objekt skal kunne ankres op og om muligt lette ankeret
 10. Der skal være dykpumper om bord
 11. Der skal være nødvendige energikilder om bord
 12. Der skal være pejleudstyr til tanke og lignende om bord
 13. Al last og udstyr skal være godt stuvet og surret
 14. Der skal være nødvendigt fortøjningsudstyr om bord
 15. Der skal være pilotstiger på hver side. Hvis fribordet er større end 9 meter, skal der være monteret en fast stige af godkendt konstruktion

Kontrol

 1. Inspektionen skal udføres i god tid af repræsentanter for bugseringsselskabet, forsikringstageren, klassen og If
 2. På vegne af forsikringstageren udarbejdes en slæbemanual, hvori udstyret defineres og dimensioneres. I komplicerede tilfælde og for enheder af høj værdi skal denne manual udføres af en uafhængig konsulent med speciale i bugseringsopgaver. Slæbemanualen skal godkendes af If
 3. Klassen udsteder et certifikat for bugseringen
 4. Den nationale tilsynsmyndighed udsteder certifikater for sikkerheds- og brandslukningsudstyr samt navigationslys og -signaler
 5. Før afgang kan If vælge at inspicere slæbebåd, det slæbte objekt og slæbeudstyr

Ønsker du et tilbud på skibsforsikring?

Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring til din virksomhed. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

Bestil tilbud