Vedligeholdelse af skib og båd til erhverv

Der er mange ting at holde styr på, når man sejler, og selv for erfarne sømænd er det næsten uundgåeligt, at små og store skader opstår.

Men mange skader kan undgåes.

På denne side har vi samlet gode forslag til en række lette skridt, du kan tage før, under og efter sejlads for at undgå de værste fejl og skader. 

Undgå motorskader Anmeld skade på fartøj Tjeklister til før, under og efter sejlads

Tjeklister til før, under og efter sejlads

En velsmurt maskine

Sørg for altid at skifte smøreolien i henhold til leverandørens anvisninger, og sørg for, at den valgte smøreolie er egnet til formålet. Det er vigtigt, at du tager olieprøver af hovedmaskiner, gear og hydrauliske systemer, da olieanalyse ofte kan give en tidlig advarsel om et igangværende maskinproblem. Olieanalyse er en vigtig måde at afgøre, om motorolien er sund, forurenet eller viser tegn på, at maskinen oplever unormalt slid.

Formålet med et olieanalyseprogram er at kontrollere, at maskinen fungerer som forventet. Når en unormal tilstand eller parameter opdages ved hjælp af en olieanalyse, skal der straks træffes foranstaltninger for at rette årsagen eller reducere eventuelle konsekvenser.

En olieprøve kan fortælle dig meget om motorens tilstand.

En olieprøve kan hjælpe dig til at besvare en række spørgsmål vedrørende motoren, og hvis man tager de rigtige skridt, kan olieprøven hjælpe med at forlænge levetiden på både olie og motor. På den måde kan en olieanalyse på en maskine sammenlignes med en blodprøve, der afslører problemer med patientens helbred.

Læs om sikker bugsering

Enkle foranstaltninger for at undgå skader

Det er en selvfølge for de fleste båd- og skibsejere at lukke bundventiler, afløbsrør og filtre inden vinteroplægning af uopvarmede fartøjer. Desværre sker det, at dette glemmes, og resultatet er, at rør og filtre er sprænges i meget koldt vejr. I værste fald er skibet sunket under den efterfølgende optøning.

En omhyggelig reder forstår, at disse enkle foranstaltninger er nødvendige for at opretholde sødygtigheden om vinteren. Skibsforsikringen dækker ikke skader forårsaget ved grov uagtsomhed i forbindelse med oplægningen af skibet.

Tjekliste før vinteroplægning eller ved længerevarende havneophold

Det er i alles interesse, at du før fartøjets vinteroplægning sikrer at:

  • Bundventilerne lukkes tæt
  • Ventilspindler smøres godt
  • Ventilhus, pakninger og rørforbindelser er i god stand
  • Kølevandssystemet eller andre indbyggede vandsystemer er godt drænet
  • Andre bundgennemføringer er i god stand og uden risiko for lækager
  • Stævnrøret er tæt
  • Der ikke er vand i aqua-drev og koblingshuse
  • Der holdes regelmæssigt øje med fartøjet under oplægning

Vi anbefaler også, at fartøjet har en automatisk lænsepumpe med vandstandsmåler.

Anmeld skade på dit fartøj

Ønsker du et tilbud på skibsforsikring?

Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring til din virksomhed. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

Bestil tilbud