Sikkerhed til søs

Her finder du en række tips, der kan højne din sikkerhed til søs, så du kan tage dine forholdsregler.

Husk bådforsikringen, når du skal ud at sejle. 

Bådforsikring

Tips til sikkerhed til søs

Uheldet kan være ude, ligegyldigt hvor du befinder sig, men det er ekstra kritisk, hvis du er på en båd fjernt fra land. Derfor er det rigtig vigtigt, at du har styr på din sikkerhed til søs, før du lægger fra land.

Med disse få tips til sikkerhed til søs, kan du forskanse dig mod de værste overraskelser på vandet.


Sådan højner du din sikkerhed til søs:

 • Tjek, at båden er sødygtig, og at der er god orden ombord.

 • Medbring altid nødvendig sikkerhedsudrustning. Husk redningsveste til alle ombord, og sørg for, at de ifører sig dem, for at øge jeres sikkerhed til søs.

 • Begiv dig ikke ud på større farvand, end båden er bygget til.

 • Fortæl altid andre, hvor du skal hen og studér den nøjagtige rute på kortet. Giv besked til andre på land, hvis du ændrer destination.

 • Det er din pligt at kende de regler, der gælder på søen, både ift. navigation, sikkerhed til søs etc.

 • Alkohol og sejlads hører ikke sammen, og øger usikkerheden til søs.

 • Undlad at overbelaste båden, og sid ned i båden under sejlads.

 • Hold altid udkig og vær forsigtig med farten, især i havnen.

 • Lyt til vejrudsigten. Er den dårlig, så bliv hjemme. Er du allerede til søs, så søg læ eller sejl til nærmeste havn.

 • Hvis båden kæntrer, men fortsat flyder, så bliv ved båden. Du er mere sikker på denne måde, end hvis du svømmer mod land.

 • Smid ikke affald hverken på land eller vand. Tag affaldet med hjem eller smid det ud i en affaldscontainer. På denne måde øger du sikkerheden til søs for både dig selv og andre sejlende.

Læs mere om vores bådforsikringer

Senest opdateret den 4. november 2021.