Livsforsikring


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

Med vores Livsforsikring får du og din familie tryghed i hverdagen samtidig med, at jeres fremtidige økonomi sikres på en enkel og billig måde.

  • Skattefri udbetaling

    Livsforsikringens udbetaling til de efterladte er skattefri​.

  • Økonomisk sikkerhed

    Forsikringen udbetales, uanset om dødsfaldet skyldes ulykke eller sygdom​.

  • Dit valg

    Du vælger selv hvor stort et beløb, der skal udbetales – og til hvem.


Når du køber en Livsforsikring hos os, tænker du fremad og sikrer din familie økonomisk i tilfælde af din død.

Du kan enten livsforsikre dig selv eller en af dine nærmeste fx din partner.

Når du livsforsikrer dig selv, udbetales en eventuel erstatning til dine nærmeste pårørende eller til en eller flere personer, du aktivt har angivet som begunstigede.

Når du livsforsikrer en anden end dig selv, fx din partner, benytter du dig af en såkaldt Krydslivsforsikring. Din partner skal udfylde en helbredserklæring, før Krydslivsforsikringen kan træde i kraft.

Med en Krydslivsforsikring er du som forsikringstager sikret udbetalingen af den fastsatte forsikringssum, hvis den forsikrede går bort, uden at skulle betale boafgift af erstatningen.

Læs mere om fordelene ved Krydslivsforsikring

Du kan få en Livsforsikring hos os, så længe du er 18-49 år, og livsforsikringen gælder helt indtil du fylder 75 år.

Sammenlign dækninger Liv Krydsliv
Inkluderet Inkluderet
Ikke inkluderet Inkluderet

Sådan køber du en livsforsikring

Du kan købe en Livsforsikring i toppen af denne side og i vores webshop. Her vælger du, om du ønsker at livsforsikre dig selv eller en anden, hvorefter du indtaster personlige oplysninger og angiver, hvor meget du ønsker udbetalt i tilfælde af dødsfald.

Derudover skal der udfyldes en helbredserklæring, så vi kan give dig den bedste pris. Hvem der skal udfylde helbredserklæringen afhænger af, om det er en forsikring til dig selv eller en anden.

Læs mere om helbredserklæringen

Skal du livsforsikre dig selv eller en anden?

Du bestemmer selv, om du vil livsforsikre dig selv eller en anden.

Hvis du livsforsikrer dig selv, udbetales en eventuel erstatning til dine nærmeste pårørende – ægtefælle eller registreret partner, børn, forældre eller børnebørn – eller til en eller flere personer, du har angivet som begunstigede.

Du kan også vælge at livsforsikre en anden og dermed benytte dig af vores Krydslivsforsikring. Dette er især en fordel for samlevende, da man som forsikringstager på vores Krydslivsforsikring er sikret udbetaling af den fastsatte forsikringssum i tilfælde af, at den forsikrede går bort, uden at skulle betale boafgift.

Med en Krydslivsforsikring er der tilmed ingen tvangsarvinger.

Læs mere om fordelene ved Krydslivsforsikring

Hvad afhænger prisen på din livsforsikring af?

Prisen på din Livsforsikring afhænger af, hvem der ønskes forsikret. Vi synes, at prisen skal være baseret på forsikredes risiko, idet det sikrer den mest retfærdige behandling af alle.

På baggrund af grundige statistikker afhænger prisen på din Livsforsikring derfor bl.a. af den forsikredes alder og uddannelsesniveau samt helbredssituation.

Derudover afhænger din pris af hvor høj en forsikringssum, du ønsker.

Beregn din pris på Livsforsikring

Når du køber en Livsforsikring eller Voksenforsikring hos os, modtager du en foreløbig pris, hvorefter du skal udfylde en helbredserklæring. Det er på baggrund af helbredserklæringen, at vi fastsætter din personlige og endelige pris.


Hvor meget udbetales i erstatning?

Du kan selv fastsætte forsikringssummen og vælge, om du ønsker en forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 eller 2.500.000 kroner i eventuel erstatning. Dette kan du justere i vores webshop.

På den måde får du en Livsforsikring, der er tilpasset dine behov.

Få billigere forsikringer med vores fordelsprogram

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram

Saml dine forsikringer

Få op til 15 % rabat