Livsforsikring


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

Få op til 15 % rabat NU!
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Livsforsikring

Med vores Livsforsikring får du og din familie tryghed i hverdagen samtidig med, at jeres fremtidige økonomi sikres på en enkel og billig måde.

Når du køber en Livsforsikring hos os, tænker du fremad og sikrer din familie økonomisk i tilfælde af din død.

Du kan enten livsforsikre dig selv eller en af dine nærmeste fx din partner.

Når du livsforsikrer dig selv, udbetales en eventuel erstatning til dine nærmeste pårørende eller til en eller flere personer, du aktivt har angivet som begunstigede.

Når du livsforsikrer en anden end dig selv, fx din partner, benytter du dig af en såkaldt Krydslivsforsikring. Din partner skal udfylde en helbredserklæring, før Krydslivsforsikringen kan træde i kraft.

Med en Krydslivsforsikring er du som forsikringstager sikret udbetalingen af den fastsatte forsikringssum, hvis den forsikrede går bort, uden at skulle betale boafgift af erstatningen.

Læs mere om fordelene ved Krydslivsforsikring

Du kan få en Livsforsikring hos os, så længe du er 18-49 år, og livsforsikringen gælder helt indtil du fylder 75 år.


 • Skattefri udbetaling

  Livsforsikringens udbetaling til de efterladte er skattefri​.

 • Økonomisk sikkerhed

  Forsikringen udbetales, uanset om dødsfaldet skyldes ulykke eller sygdom​.

 • Dit valg

  Du vælger selv hvor stort et beløb, der skal udbetales – og til hvem.

Sammenlign dækninger Liv Krydsliv
Dødsfald

Den fastsatte forsikringssum udbetales, hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden.

Forsikringssummen kan fastsættes i intervallet 500.000-2.500.000 kroner.

Livsforsikring af andre end forsikringstageren

Med Krydslivsforsikring sikres en anden person end forsikringstageren.

Den fastsatte forsikringssum udbetales til ejeren af forsikringen, hvis den forsikrede dør i forsikringsperioden.

Sådan køber du en livsforsikring

Du kan købe en Livsforsikring i toppen af denne side og i vores webshop. Her vælger du, om du ønsker at livsforsikre dig selv eller en anden, hvorefter du indtaster personlige oplysninger og angiver, hvor meget du ønsker udbetalt i tilfælde af dødsfald.

Derudover skal der udfyldes en helbredserklæring, så vi kan give dig den bedste pris. Hvem der skal udfylde helbredserklæringen afhænger af, om det er en forsikring til dig selv eller en anden.

Læs mere om helbredserklæringen

Skal du livsforsikre dig selv eller en anden?

Du bestemmer selv, om du vil livsforsikre dig selv eller en anden.

Hvis du livsforsikrer dig selv, udbetales en eventuel erstatning til dine nærmeste pårørende – ægtefælle eller registreret partner, børn, forældre eller børnebørn – eller til en eller flere personer, du har angivet som begunstigede.

Du kan også vælge at livsforsikre en anden og dermed benytte dig af vores Krydslivsforsikring. Dette er især en fordel for samlevende, da man som forsikringstager på vores Krydslivsforsikring er sikret udbetaling af den fastsatte forsikringssum i tilfælde af, at den forsikrede går bort, uden at skulle betale boafgift.

Med en Krydslivsforsikring er der tilmed ingen tvangsarvinger.

Læs mere om fordelene ved Krydslivsforsikring

Hvad afhænger prisen på din livsforsikring af?

Prisen på din Livsforsikring afhænger af, hvem der ønskes forsikret. Vi synes, at prisen skal være baseret på forsikredes risiko, idet det sikrer den mest retfærdige behandling af alle.

På baggrund af grundige statistikker afhænger prisen på din Livsforsikring derfor bl.a. af den forsikredes alder og uddannelsesniveau samt helbredssituation.

Derudover afhænger din pris af hvor høj en forsikringssum, du ønsker.

Beregn din pris på Livsforsikring

Når du køber en Livsforsikring eller Voksenforsikring hos os, modtager du en foreløbig pris, hvorefter du skal udfylde en helbredserklæring. Det er på baggrund af helbredserklæringen, at vi fastsætter din personlige og endelige pris.


Hvor meget udbetales i erstatning?

Du kan selv fastsætte forsikringssummen og vælge, om du ønsker en forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 eller 2.500.000 kroner i eventuel erstatning. Dette kan du justere i vores webshop.

På den måde får du en Livsforsikring, der er tilpasset dine behov.

Få billigere forsikringer med vores fordelsprogram

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Spørgsmål & svar

Hvad koster en livsforsikring?

En livsforsikring har en meget individuel pris, og afhænger bl.a. af den forsikredes alder, uddannelsesniveau og helbredssituation. Derudover afhænger prisen af hvor høj en forsikringssum, du ønsker, dvs. hvor høj erstatning du kan få udbetalt.


Hvor stor forsikringssum skal jeg vælge til livsforsikringen?

Som udgangspunkt bør en livsforsikring sikre, at din familie kan fortsætte med en forholdsvis uændret levestandard. Derfor bør du se på jeres økonomi, størrelsen af jeres formue, hvad I har af lån i boligen, øvrig gæld og større investeringer, når du fastsætter livsforsikringens forsikringssum.


Hvorfor stiger prisen på min Livsforsikring?

Prisen på din Livsforsikring stiger i takt med din alder. Det er der flere grunde til, men den væsentligste grund er egentlig ganske simpel: Jo ældre du bliver, desto større er risikoen for, at du dør. Og jo større risiko en Livsforsikring skal dække, desto højere vil prisen også typisk være.

Nogle forsikringsselskaber vælger en anden løsning, hvor alle skal betale samme pris for deres livsforsikring uanset alder, altså en slags gennemsnitspris. Men vi synes, at det er mere retfærdigt over for dig - og for de øvrige kunder - at du betaler for den risiko, der er knyttet til din alder.

Du får altså en billig Livsforsikring, mens du er ung, mens prisen bliver lidt højere, når du bliver ældre.

Prisen på din Livsforsikring stiger således løbende indtil du fylder 49 år, og herefter vil prisen være den samme. Til gengæld nedjusterer vi forsikringssummen på din Livsforsikring med 10 % årligt, indtil du fylder 75 år.

Det gør vi, for at prisen på din Livsforsikring ikke skal blive alt for høj. Mange af vores kunder har stiftet familie og har allerede større børn, når de fylder 50 og behovet for en omfattende Livsforsikring er derfor mindre.

Behovet for den ekstra økonomiske sikkerhed, som en højere forsikringssum kan give, er oftest størst, mens børnene er små. Efterhånden som de bliver større, mindskes behovet, og vi vurderer derfor, at en lavere forsikringssum er bedre end en højere pris for Livsforsikringen.


Hvorfor er prisen ændret, efter jeg udfyldte helbredserklæringen?

Når du bestiller en Livsforsikring hos os, får du en foreløbig pris baseret på de informationer, vi har om dig. Når du efter bestillingen udfylder en helbredserklæring, har vi flere informationer at basere din pris på, og prisen på din Livsforsikring kan derfor ændre sig.


Påvirker mit uddannelsesniveau prisen på Livsforsikringen?

Foruden din alder, spiller dit uddannelsesniveau også ind på din Livsforsikrings pris. Det gør det, fordi vi i statistikker kan se en sammenhæng mellem længden af uddannelse og risikoen for at dø.

Jo længere uddannelse du har, desto billigere er din Livsforsikring. Også her synes vi, at det er mest retfærdigt for dig – og for de andre kunder – at betale for den risiko, der ifølge statistikkerne er knyttet til dit uddannelsesniveau.


Hvorfor stiger prisen på min Livsforsikring 1 gang om året?

Din Livsforsikrings forsikringssum og pris justeres årligt i takt med de øvrige stigninger i priser og lønninger i samfundet. Dette kaldes indeksregulering.

Reguleringen af Livsforsikringens pris er forskellig fra år til år, og derfor kan vi kun give dig en fast pris for din Livsforsikring for et år ad gangen.


Hvem udbetaler Livsforsikringen erstatningen til?

Livsforsikringen udbetaler erstatningen til dine nærmeste pårørende. Vær opmærksom på særlige forhold vedrørende en papirløs samlever, der skal være opfyldt, for at denne kan få udbetalt erstatning fra Livsforsikringen som nærmeste pårørende.


Vælg en begunstiget ifm. din Livsforsikring

Hvis du selv vil vælge, hvem der skal have erstatningen udbetalt, skal du indsætte en begunstiget i din Livsforsikring.

Du kan ændre din Livsforsikrings begunstigelse alt efter din situation, du kan vælge flere personer som begunstigede, eller du kan vælge en forening, hjælpeorganisation eller lignende.

Ved at lave en såkaldt uigenkaldelig begunstigelse, kan eventuelle tvangsarvinger ikke anfægte Livsforsikringens begunstigelse. En uigenkaldelig begunstigelse kan kun ændres, hvis den begunstigede accepterer det.


Krydslivsforsikring

Der kan være situationer, hvor personer, der ikke er ægtefæller eller registrerede partnere, har brug for at sikre hinanden via en Livsforsikring - det kan fx være samlevere eller forretningspartnere.

I et sådant tilfælde kan I tegne en såkaldt Krydslivsforsikring på hinanden.

Læs mere om Krydslivsforsikring


Helbredserklæring

Når du ønsker at købe en Livsforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring.​​​

Læs mere om helbredserklæringen her: Helbredserklæring

Vilkår og købsvilkår

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for Livsforsikringen.

Vilkår - Livsforsikring

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Læs mere

Få hjælp til at udfylde helbredserklæring

If Fordelsprogram - Saml dine forsikringer hos os og få mere rabat​​​ og flere fordele.

Forsikr dig selv og din familie med en Krydslivsforsikring

Saml dine forsikringer

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Livsforsikring