Sådan gør du dit sommerhus vinterklart

Styr på sommerhusforsikringen? Ellers kan du købe én hos os.

Gør sommerhuset klar til vinter

Når du lukker sommerhuset eller kolonihavehuset ned for vinteren, er det især vandtilførslen, du skal tage hensyn til. Du skal lukke for vandet ved sommerhusets hovedhane og sørge for, at alle vandhaner i huset står åbne, så anlægget bliver tømt for vand. Når der ingen vand er i sommerhusets rør, kan der ikke ske frostsprængninger i løbet af vinteren.

Du bør også sørge for, at alle toiletter og cisterner i dit sommerhus bliver tømt eller frostsikret, ligesom termostatstyrede blandingsbatterier der konstant indeholder vand, skal afmonteres. Eventuelle opvaske- og vaskemaskiner bør ligeledes tømmes for vand, før I forlader sommerhuset for vinteren.


Nej tak til vandskader

Forsikringen på dit sommerhus dækker ikke vandskader forårsaget af frostsprængninger i rum eller bygninger, som ikke er tilstrækkeligt opvarmede. Når du gør sommerhuset vinterklart, bør du altid tømme rørene helt eller lade varmen køre.

Det betyder også, at hvis sommerhuset skal bruges i vinterperioden, og du ikke ønsker at tømme vandinstallationerne, skal dit sommerhus holdes helt frostfrit. Du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig varme i sommerhuset. Det er ikke nok, at du blot har få varmegrader på radiatorerne i løbet af vinteren.

Husk også at rense tagrender og at efterse taget for huller og revner for at forebygge store vandskader. Det er altid en god idé, at bede nogen om at kigge efter huset, når det står tomt over vinter – jo hurtigere en skade opdages, des større er muligheden for at begrænse tabet.


De gode råd til vinter, hvis sommerhuset er uopvarmet

 • Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand, før du forlader sommerhuset for vinteren.
 • Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand.
 • Tøm toilet og cisterne for vand. Hvis en klud sættes i toilet, kan det hindre eventuelle lugtgener.
 • Toilet, cisterner og gulvafløb kan frostsikres med frostvæske (1 del glycerin og 3 dele vand).
 • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.


De gode råd til vinter, hvis sommerhuset er opvarmet

 • Husk tilstrækkelig opvarmning af sommerhuset, hvis rørene ikke tømmes for vand. Sommerhuset bør typisk være opvarmet til mere end 8-10 grader, når der er vand i vandrørene.
 • Vær særligt opmærksom på rør der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene i sommerhuset.
 • Husk altid at lukke for vandet ved hovedhanen i perioden hvor sommerhuset ikke er beboet – det kan begrænse en eventuel skade.
 • Husk især udendørshanen – luk for vandtilførslen og tøm den for vand.


Generelle råd til et vinterklart sommerhus

 • Husk at gennemgå sommerhusets tagrender for blade, efterse taget for revner og få udbedret fejl og mangler – Så undgår du, at regn- eller tøvand trænger ind i sommerhuset og forvolder skade henover vinter.

 • Husk at tjekke om træerne tæt på dit sommerhus er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig vinterstorm.

  Hvis du som sommerhusejer ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med dine træer, kan du gøres erstatningsansvarlig for skaderne på naboens sommerhus.

 • Rens sommerhusets tagrender og brønde for blade. 

 • Sørg for at låse sommerhuset og eventuelle skurer med ordentlige låse.

 • Lad ikke dyre ting stå foran vinduerne, fx dyre designermøbler. Stil dem gerne i en blind vinkel eller tag dem med hjem.

 • Husk at efterse sommerhusets udendørs lamper og antenner – hvis disse hænger løst, kan de falde ned og forvolde skade på sommerhuset i løbet af vinteren.

 • Det er en rigtig god idé, at få nogen til at kigge efter sommerhuset, når det står tomt. Kør også gerne selv op til sommerhuset i løbet af vinteren, og tjek, at alting er, som det skal være.

Læs mere om sommerhusforsikring

Senest opdateret den 27. september 2016.