Kolonihavehus og forsikring

Nyd sommeren i din kolonihave med en forsikring hos os. Vores sommerhusforsikring dækker nemlig også kolonihavehuse.

Kontakt os for et tilbud

Hvorfor har man kolonihaver?

De første danske kolonihaver opstod for flere hundrede år siden, og startede som nyttehaver og lysthuse for arbejderne, der boede tæt sammen i de store byer.

Med en kolonihave havde folk mulighed for at få et fristed, dyrke deres egne grøntsager og i det hele taget komme ud af byen og ud i naturen.

I 1930’erne begyndte man at bygge større huse i kolonihaven – kolonihavehuse – så man kunne bo i kolonihaven hele sommeren.

I 1960’erne begyndte man igen at bygge endnu større, og kolonihaverne minder nu mere om fritidshaver med sommerhuse på, end som de havelodder med lysthuse, som de startede ud som.

Der findes kolonihaveforeninger overalt i Danmark, og som regel lejer kolonihaveforeningen jorden af kommunen eller staten.

Hvordan får man en kolonihave?

Der er forskellige måder at få en kolonihave på, og det afhænger især af, hvorvidt haveforeningen er medlem af Kolonihaveforbundet eller ej.

1. Haveforeningen er medlem af Kolonihaveforbundet

Ønsker du dig en kolonihave, kan du henvende dig til den enkelte kolonihaveforening for at blive skrevet på en venteliste.

Ofte er ventelisten lang, eller kun åben for opskrivninger ganske få dage om året. Det kommer an på den enkelte haveforening.

Er haveforeningen medlem af Kolonihaveforbundet, må sælger højst forlange vurderingsprisen for sin have. 

2. Haveforeningen er ikke medlem af Kolonihaveforbundet

Er haveforeningen ikke medlem af Kolonihaveforbundet, er de heller ikke underlagt forbundets regler.

Her sælges kolonihaverne ofte via ejendomsmæglere, og priserne sættes efter udbud og efterspørgsel, medmindre kolonihaveforeningen selv har lavet regler for priserne. 

Disse kolonihavehuse vil altså ofte være noget dyrere, til gengæld behøver du ikke stå på venteliste til dem.

Ordliste:

Hvad er en kolonihave?

En kolonihave er den grund, som man lejer eller køber retten til at bruge.

Hvad er et kolonihavehus?

Et kolonihavehus er den bebyggelse, du kan have på grunden. Kolonihavehuset ligger altså i kolonihaven.

Hvad er en kolonihaveforening?

En kolonihaveforening er en samling af kolonihaver, der sammen danner en forening. Kolonihaveforeningen styres af en valgt bestyrelse, som opstiller regler, administrerer praktiske ting for foreningen, fx skraldeafhentning, kontakt til kommunen etc., og ofte står de for sociale arrangementer, som sommerfester, loppemarkeder mv.

Hvad er kolonihaveloven?

Kolonihaveloven er til for fortsat at sikre bymennesker muligheden for at have et rekreativt område i form af en kolonihave. Loven beskytter bl.a. også eksisterende haveforeninger mod at blive opsagt til fordel for erhvervsbyggeri.

Hvad er Kolonihaveforbundet?

Kolonihaveforbundet er en sammenslutning af mere end 400 kolonihaveforeninger, som arbejder for at sikre de danske kolonihaver. Forbundet arbejder især for at holde priserne på kolonihaver nede, så alle kan få råd til dem, og hjælper deres medlemmer ifm. livet som kolonihavehusejer.

Hvad er en andelshave?

En andelshave er i udgangspunktet det samme som en kolonihave, her ejer du dog jorden, hvorimod du med en kolonihave lejer den.

Hvad er en daghave?

En daghave er en form for kolonihave, hvor du ikke må overnatte på grunden.

Kan man få en helårs kolonihave?

Ifølge Kolonihaveloven må man ikke bo i kolonihavehuset hele året, men den specificerer ikke perioden nærmere. 

Ofte vil kommunens lokalplan dog forbyde helårsbeboelse i kolonihaver, og fx angive, at man må bo fast i haven i sommerhalvåret, men i de kolde måneder (1. oktober – 31. marts) kun må overnatte ifm. weekender og ferier.

Ofte bliver der også lukket for vandet i vinterhalvåret.

Woman lounging in the garden.
Slap af og nyd fristedet i kolonihaven.

Hvilke kolonihaveregler findes der?

Når du køber en kolonihave i Danmark, er der forskellige kolonihave regler, der gælder:

 • Kolonihaveloven
 • Planloven
 • Kommunens lokalplaner
 • Haveforeningens regler og vedtægter.


Kolonihaveloven blev vedtaget i 2001, og beskytter bl.a. eksisterende haveforeninger mod at få deres leje af jord opsagt til fordel for opførelse af erhvervsejendomme. Loven er nemlig til for at sikre, at man som bymenneske fortsat har mulighed for at have en kolonihave.

Som kolonihaveejer skal du være særligt opmærksom på kommunens lokalplan, da denne kan stille krav til byggeriet, og fx bestemme hvorvidt du må bo i haven om vinteren.

Det er også vigtigt at undersøge haveforeningens regler og vedtægter, før du køber en kolonihave i den pågældende forening. En stor del af dét at have en kolonihave i en haveforening, er nemlig fællesskabet, og er du på forhånd uenig med hvordan foreningen ledes, er det måske et dårligt match.

Forsikring af kolonihavehus

Når du har et kolonihavehus, vil det ofte være et krav, at du som minimum har en brandforsikring. Dette gælder især, hvis du låner penge af banken til at købe kolonihavehuset.

Hos If får du en brandforsikring som del af vores Sommerhusforsikring, som udover at dække sommerhuse, også dækker andre fritidshuse og kolonihavehuse.

Kontakt for at få et tilbud på en forsikring til din kolonihave

Det er en god idé at have en forsikring til dit kolonihavehus, også selvom det ikke er lovpligtigt. Med vores Sommerhusforsikring passer du nemlig godt på dit kolonihavehus, også når du ikke er i det.

Sommerhusforsikringen dækker: 

 • Brand
 • Husejeransvars- og retshjælpsforsikring
 • Storm- og skybrudsskader
 • Anden pludselig skade
 • Tyveri og hærværk
 • Brud på glas og kumme
 • Entrepriseforsikring
 • Følgeskader fra håndværker- eller entreprenørfejl.


Læs mere om sommerhusforsikringen

3 fordele ved en forsikring til din kolonihave

1. Dit kolonihavehus er dækket ved storm og skybrud

Sommerhusforsikringen dækker fx hvis kolonihavehusets tag beskadiges under en storm eller et skybrud. 

Forsikringen dækker også, fx hvis der er skybrud og overfyldte kloakker forårsager vandskader i huset i den forbindelse, eller hvis der er frostsprængninger i kolonihavehusets indvendige rør, fordi varmen svigter tilfældigt.

Man painting his cabin.
Et kolonihavehus byder både på hygge og hygge-arbejde.

2. Du får en retshjælpsforsikring

Kommer du så meget op at skændes med en nabo i haveforeningen, at sagen skal for retten, kan du i mange tilfælde få hjælp af Sommerhusforsikringen. Forsikringen dækker bl.a. omkostninger til din advokat og andre omkostninger ifm. at føre sagen.

Læs mere om forsikringen her


3. Kolonihavehuset er dækket ved væltende træer

Med dækningen ”Pludselig skade” er dit kolonihavehus dækket, bl.a. hvis der vælter et træ ind over det. Forsikringen dækker også, hvis nogen skulle påkøre dit hus, eller hvis sneen ligger så tungt, at den ødelægger taget.

Kontakt os for køb af forsikring til kolonihavehus

Vil du gerne have en Sommerhusforsikring til dit kolonihavehus, er du velkommen til at kontakte os. Du kan fx booke et møde med en kunderådgiver her eller ringe til os på 70 12 12 12.

Så sørger vi sammen for, at både du og dit kolonihavehus er godt forsikrede. 

Senest opdateret den 15. juni 2021.