Fritidshusforsikring

Har du forsikret et fritidshus hos os før den 4. februar 2017, har du en ”fritidshusforsikring”. Vores nye forsikring hedder ”sommerhusforsikring”.

Sommerhusforsikring

Pas på dit fritidshus

Med en sommerhus- eller fritidshusforsikring er du godt dækket, hvis der pludselig opstår skader på dit fritidshus.

Du behøver derfor ikke bekymre dig om huset, heller ikke i de perioder, hvor du er væk fra det.

Tidligere hed vores forsikring af fritidshuse "fritidshusforsikring", men den 4. februar 2017 skiftede den navn til "sommerhusforsikring".

Forsikringen dækker stadig alle typer fritidshuse, fx kolonihavehuse og sommerhuse.
Udover at skifte navn fra fritidshusforsikring, har forsikringen også fået mange nye dækninger.

Læs mere om sommerhusforsikringen


Har du en fritidshusforsikring?

Har du købt din fritidshusforsikring hos os før den 4. februar 2017, inkluderer din forsikring:

 • En indboforsikring
 • En bygningsforsikring
 • En restværdiforsikring
 • En huslejetabsforsikring
 • En husejeransvarsforsikring
 • En retshjælpsforsikring
 • Pludselige skader.

Udover fritidshusforsikringens grunddækninger, har du muligvis tilkøbt en eller flere af forsikringens 3 tilvalgsdækninger.

Tilvalgsdækninger til fritidshusforsikringen

 1. "Glas og kumme", som dækker brud på vinduer, håndvask, toilet mv.

 2. "Svampe og insekt", som dækker skader i tilfælde af huset angribes af træødelæggende svampe og insekter.

 3. "Skjulte rør og stikledninger", som dækker både de skjulte rør til vand, varme og afløb, foruden stikledninger med kloak, vand og lignende, som fører til dit fritidshus.
Pas godt på dit fritidshus med en sommer- eller fritidshusforsikring.

Sådan dækker fritidshusforsikringen

Som sagt har du en fritidshusforsikring, hvis du har forsikret dit fritidshus hos os før den 4. februar 2017, og du ikke selv har bedt os opdatere den til vores nye sommerhusforsikring.

Her kan du læse mere om, hvad din fritidshusforsikring dækker.


Fritidshusforsikringen dækker fritidshusets indbo

Fritidshusforsikringen dækker alle de ting, som fast er i fritidshuset. Her er du sikret i tilfælde af:

 • Brand
 • Kortslutning
 • Indbrud og tyveri
 • Røveri, åbenlyst tyveri (ran) og overfald
 • Hærværk
 • Vandskader
 • Naturskader, fx storm, skybrud og tøbrud.


Fritidshusforsikringen dækker selve bygningen

Med din fritidshusforsikrings bygningsforsikring, er du dækket mod de store ydre skader, der kan ske på dit fritidshus:

 • Brand
 • Storm
 • Vandskader
 • Tyveri og hærværk
 • Pludselig skade.

Fritidshusforsikringen inkluderer en retsværdiforsikring

Bliver dit fritidshus så skadet, at en reparation vil koste over 50 % af et nyopført fritidshus, giver forsikringen dig mulighed for at få dit fritidshus revet ned og i stedet få et nyt opført.

På denne måde er dit fritidshus altid dækket, også selvom skaderne virker så omfattende, at det ikke ser ud som om, det er til at redde.


Fritidshusforsikringen inkluderer en huslejetabsforsikring

Fritidshusforsikringen erstatter din tabte lejeindtægt, hvis en skade på dit fritidshus gør, at det er ubeboeligt i en periode, og du derfor ikke kan leje det ud i det pågældende tidsrum.

I kombination med forsikringens øvrige dækninger gør dette, at dit tab bliver dækket.

Fritidshusforsikringen inkluderer en husejeransvarsforsikring

Denne dækning er muligvis den vigtigste i fritidshusforsikringen.

Den dækker dit erstatningsansvar som fritidshusejer, i tilfælde af der sker skade på andre mennesker eller deres ejendele, mens de befinder sig i dit fritidshus eller på dets grund.

Fælder du fx et træ på din grund, som vælter ned i naboens bil, eller falder en forbipasserende på dit fortov, fordi fliserne ligger skævt, er det fritidsforsikringens ansvarsdækning, som kan hjælpe dig.

Pas godt på dig selv og dit fritidshus.

Fritidshusforsikringen inkluderer en retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en retslig uenighed (tvist), for eksempel med dine naboer, kan du i mange tilfælde få retshjælp dækket gennem din fritidshusforsikring hos os.

Hvis uenigheden bliver så stor, at den kommer for retten, er du altså sikret advokatbistand.

Fritidshusforsikringen dækker pludselige skader

Forsikringen dækker også alle de pludselige skader, som kan ske med og på dit fritidshus. Nogle steder kendes den også som en bygningskaskoforsikring, og den dækker bl.a.:

 • Brand
 • Stormskader
 • Påkørsel
 • Snetryk
 • Væltende eller nedstyrtende genstande, fx træer, som skader dine bygninger.

Med denne del af din forsikring er du dækket mod alle de uventede skader, som kan være svære at sikre sig imod.


Vil du udskifte din fritidshusforsikring med en sommerhusforsikring?

Ønsker du at skifte fra den gamle fritidshusforsikring til den nye sommerhusforsikring, er du velkommen til at kontakte os. Så kigger vi på det sammen.

Læs mere om sommerhusforsikringen

Senest opdateret den 22. marts 2021.