Sådan får du et vinterklar sommerhus

Styr på sommerhusforsikringen? Ellers kan du købe én hos os.

Sommerhusforsikring

Skru ikke for langt ned for varmen i sommerhuset

Som sommerhusejer står du hvert efterår over for et valg: Skal dit hus lukkes ned for vinteren eller skal du lade varmen være på, så vandrørene holdes frostfri?

De høje energipriser kan friste til at sænke temperaturen i sommerhuset lidt for meget. Og det kan skabe flere alvorlige frost- og vandskader i dit sommerhus over vinteren.

Det er der flere ulemper ved.

For det første, kan du ikke benytte huset i lang tid, mens vandskaderne udbedres.

Dækker forsikringen ved ikke-planlagt strømafbrydelse?

Hvis frostsprængning sker efter et tilfældigt svigt i varmeforsyningen, fx en ikke-planlagt strømafbrydelse, så dækker forsikringen.

For det andet, dækkes skaderne ikke af forsikringen, hvis skaderne skyldes, at huset ikke har været tilstrækkeligt opvarmet til at forhindre skaden.

"Typisk skal et hus opvarmes til min. 10–12 grader, for at forhindre sprængte rør i vintermånederne, men isolering og stand varierer og nogle huse kræver højere temperaturer”, siger Ifs kommunikationschef, Birgitte Ringbæk.

I denne artikel finder du vores bedste råd til at gøre dit sommerhus vinterklar.

Undgå tyveri af brænde i sommerhuset

Har du en brændeovn i sommerhuset, kan det være en god idé at tænke en ekstra gang over, hvordan du opbevarer brændet – især når du ikke er i sommerhuset.

Brænde er nemlig blevet en attraktiv vare, når tyven er på uanmeldt besøg. Der er dog heldigvis flere ting, du selv kan gøre for at undgå tyveri af dit brænde:

 • Lås brændet inde, hvis det er muligt

 • Flyt brænde ind på din grund, ude af syne fra vejen, hurtigt efter leveringen

 • Som naboer kan I hjælpe hinanden med at holde øje, og dele oplysningerne, hvis I ser unormal trafik eller ubudne gæster i nabolaget.

”Simpelt tyveri” af brænde

Bliver der stjålet brænde fra under et halvtag eller fra et åbent skur, falder det under kategorien ”simpelt tyveri”.

Simpelt tyveri (tyveri, hvor der ikke er tegn på opbrud) dækkes kun, når du opholder dig i sommerhuset. Er huset ubeboet – eller udlejet eller udlånt – dækker forsikringen ikke simpelt tyveri af brænde.

Hvordan dækker forsikringen brænde?

Har du brænde liggende under halvtag eller i åbne skure, er brændet kun dækket af forsikringen i de perioder, hvor du bor i sommerhuset. Bor du fx kun i sommerhuset i weekenderne, betragtes sommerhuset som ubeboet i de mellemliggende perioder - Her dækker sommerhusforsikringen altså ikke brændet.

Er sommerhuset udlejet eller udlånt, betragtes det heller ikke som beboet, så her dækkes brændet heller ikke.

Gør sommerhuset klar til vinter: Forebyg vandskader

Når du lukker sommerhuset ned for vinteren, er det især potentielle vandskader, du skal tage hensyn til:

 • Luk for hovedvandhanen. Åbn alle vandhaner og lad vandet løbe ud af rørene. Er der ingen vand i sommerhusets rør, kan der ikke ske frostsprængninger i løbet af vinteren.

 • Sørg for, at alle toiletter og cisterner i dit sommerhus bliver tømt eller frostsikret.

 • Afmonter alle termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

 • Tøm eventuelle opvaske- og vaskemaskiner for vand, før du forlader sommerhuset for vinteren.
Undgå frostsprængte rør
 • Rens tagrender og brønde for blade, efterse taget for huller og revner, og få udbedret fejl og mangler. På den måde undgår du, at tø- eller regnvand trænger ind i sommerhuset og forvolder skade hen over vinteren.

Din sommerhusforsikring dækker ikke vandskader forårsaget af frostsprængninger i rum eller bygninger, som ikke er tilstrækkeligt opvarmede – det højner nemlig risikoen for skader.

Generelle råd til sommerhuset

 • Husk at tjekke om træerne tæt på dit sommerhus er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig vinterstorm.

  Fører du ikke tilstrækkeligt tilsyn med dine træer, kan du som sommerhusejer gøres erstatningsansvarlig for skaderne på naboens sommerhus.

 • Sørg for at låse sommerhuset og eventuelle skurer med ordentlige låse.

 • Lad ikke dyre ting stå foran vinduerne, fx dyre designermøbler. Stil dem gerne i en blind vinkel eller tag dem med hjem.
Pas godt på dit sommerhus året rundt
 • Husk at efterse sommerhusets udendørs lamper og antenner – hvis disse hænger løst, kan de falde ned og forvolde skade på sommerhuset i løbet af vinteren.

 • Det er en god idé at få nogen til at kigge efter sommerhuset, når det står tomt. Kør også gerne selv op til sommerhuset i løbet af vinteren, og tjek, at alting er, som det skal være. Jo hurtigere en skade opdages, des større er muligheden for at begrænse tabet.

Du kan også læse vores 7 bedste råd til forårsklargøring af sommerhuset

Pas godt på dit sommerhus med en sommerhusforsikring

Du kan gøre mange ting, for at passe på dit sommerhus og gøre dit sommerhus vinterklar, men skulle uheldet alligevel være ude, er det rigtig godt at have en sommerhusforsikring.

Du kan til enhver tid få et tilbud på en sommerhusforsikring ved at kontakte os.

Senest opdateret den 9. november 2022.