Sådan får du et vinterklar sommerhus

Styr på sommerhusforsikringen? Ellers kan du købe én hos os.

Sommerhusforsikring

Gør sommerhuset klar til vinter: Generelle råd

 • Husk at tjekke om træerne tæt på dit sommerhus er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig vinterstorm.

  Fører du ikke tilstrækkeligt tilsyn med dine træer, kan du som sommerhusejer gøres erstatningsansvarlig for skaderne på naboens sommerhus.

 • Sørg for at låse sommerhuset og eventuelle skurer med ordentlige låse.

 • Lad ikke dyre ting stå foran vinduerne, fx dyre designermøbler. Stil dem gerne i en blind vinkel eller tag dem med hjem.

 • Husk at efterse sommerhusets udendørs lamper og antenner – hvis disse hænger løst, kan de falde ned og forvolde skade på sommerhuset i løbet af vinteren.

 • Det er en god idé at få nogen til at kigge efter sommerhuset, når det står tomt. Kør også gerne selv op til sommerhuset i løbet af vinteren, og tjek, at alting er, som det skal være. Jo hurtigere en skade opdages, des større er muligheden for at begrænse tabet.

Læs mere om sommerhusforsikring


Gør sommerhuset klar til vinter: Forebyg vandskader

Når du lukker sommerhuset ned for vinteren, er det især potentielle vandskader, du skal tage hensyn til:

 • Du skal lukke for vandet ved sommerhusets hovedhane og sørge for, at alle vandhaner i huset står åbne, så anlægget bliver helt tømt for vand.

  Er der ingen vand i sommerhusets rør, kan der ikke ske frostsprængninger i løbet af vinteren.

 • Du bør sørge for, at alle toiletter og cisterner i dit sommerhus bliver tømt eller frostsikret.

 • Du bør afmontere alle termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand.

 • Du bør tømme eventuelle opvaske- og vaskemaskiner for vand, før du forlader sommerhuset for vinteren.

 • Du bør rense tagrender og brønde for blade, efterse taget for huller og revner, og få udbedret fejl og mangler – Så undgår du, at regn- eller tøvand trænger ind i sommerhuset og forvolder skade henover vinteren.

Din sommerhusforsikring dækker ikke vandskader forårsaget af frostsprængninger i rum eller bygninger, som ikke er tilstrækkeligt opvarmede – det højner nemlig risikoen for skader.

Skal du bruge sommerhuset i løbet af vinteren?

Har du planer om at bruge sommerhuset i vinterperioden, og ønsker du derfor ikke at tømme vandinstallationerne, skal dit sommerhus holdes helt frostfrit.

Du skal sikre dig, at der er tilstrækkelig varme i sommerhuset. Det er ikke nok, at du blot har få varmegrader på radiatorerne eller varmepumpen i løbet af vinteren. Du skal helt op på 8-12 grader, for at vandrørene holdes frostfri og den værste fugt holdes ude af huset.

Pas godt på dit sommerhus med en sommerhusforsikring

Du kan gøre mange ting, for at passe på dit sommerhus og gøre dit sommerhus vinterklar, men skulle uheldet alligevel være ude, er det rigtig godt at have en sommerhusforsikring.

Du kan til enhver tid få et tilbud på en sommerhusforsikring ved at kontakte os.

Senest opdateret den 23. marts 2021.