Vilkår for køb online

Her kan du læse Ifs online købsvilkår.

1. Fuldmagt

Når du køber forsikringer i vores webshop, giver du If Skadeforsikring tilladelse til at indhente oplysninger om dine tidligere forsikringsforhold.

Du giver således dit samtykke til, at If Skadeforsikring må indhente relevante kundeoplysninger - dog ikke helbredsoplysninger – hos tidligere forsikringsselskaber om tilsvarende forsikringer. Oplysningerne kan anvendes ifm. køb og/eller flytning af dine skadesforsikringer.

Følgende oplysninger er omfattet af dit samtykke:

 • Årsag til eventuelt afslag eller opsigelse hos tidligere selskab(er) samt opsigelsesdato
 • Skades- og betalingsforløb
 • Bonustrin
 • Information om eventuelt skærpede vilkår.

Derudover giver du samtykke til, at If Skadeforsikring må kontrollere, hvorvidt du er registreret hos Debitor Registreret.


2. Samtykke til personoplysninger og rådgivning

Du accepterer Ifs politik for håndtering af personoplysninger.

Endvidere giver du dit samtykke til fremover via telefon at kunne modtage individuel rådgivning og yderligere informationer om eksisterende og nye og forbedrede forsikringsmuligheder, som If Skadeforsikring kan forsyne dig med.

Formålet er, at kunne yde dig den bedst mulige service, så vi kan opfylde dit behov for information om nye produkter, specielle tilbud og rabatter og lignende.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.


3. Supplerende oplysninger

Du erklærer hermed at have besvaret alle spørgsmål i webshoppen korrekt og nøjagtigt, samt at du eller andre i din husstand:

 • ikke tidligere har fået afslag eller er blevet opsagt i et andet forsikringsselskab.
 • ikke har fået tvungen højere forsikringspræmie eller selvrisiko i et andet forsikringsselskab inden for de seneste 3 år.
 • ikke har gæld (med eller uden afdragsordning) til et andet forsikringsselskab.
 • har fast dansk bopæl.

Særligt ved køb af motorforsikring, bekræfter jeg ikke at have følgende bil:

 • ATV
 • Køreskolebil
 • Bil leaset gennem selskab, der ikke er medlem af Finans & Leasing
 • Firmabil, der er indregistreret med firmaet som ejer
 • Autocamper eller bus med plads til max 10 personer til privat brug
 • Lejebil eller tilsvarende som ønskes korttidsforsikret, fx Flex-leasing under 12 måneder
 • Bil indregistreret som lastbil.

Derudover bekræfter jeg, at hverken ejer eller bruger skylder dagsgebyr til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). En forsikring af et motordrevet køretøj, hvor ejer eller bruger skylder dagsgebyr til DFIM, ophører uden videre.

Du accepterer, at afgivelse af urigtige oplysninger generelt ifm. køb af forsikringer eller specifikt urigtige risikooplysninger kan medføre, at retten til erstatning kan bortfalde helt eller delvist i henhold til Forsikringsaftaleloven.

Ved ændring af risikoforholdene skal If underrettes omgående, og det kan medføre en ændring af prisen i op- eller nedadgående retning.

Vi kontakter dig pr. telefon eller e-mail, hvis vi har spørgsmål til de oplysninger, du har afgivet.


4. Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at købe på if.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre. Når du tilmelder din betaling til BetalingsService sikrer vi at du er over 18 år vha. dit CPR nummer. 

Er du under 18 år skal aftalen indgås af en forælder. En aftale kan altid let annulleres af en forælder, hvis det skulle vise sig at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år.


5. Pris og rabat

Prisen er udregnet på baggrund af de oplysninger, som du har givet os og er inklusiv afgifter til Staten, herunder skadesforsikringsafgift, statsafgift, miljøbidrag og stormflod- og stormfaldsafgift.

Prisen på knallert uden nummerplade tillægges 45 kroner i gebyr, da betaling kun kan ske via indbetalingskort. Alle andre produkter tilmeldes og betales via Betalingsservice.

Prisen på vores forsikringer reguleres efter det for tiden gældende lønindeks for den private sektor, hvis forsikringerne først træder i kraft til næste år.


6. Bestilling og betaling

Når du køber forsikring på if.dk indgås aftaler på dansk. Det er ikke muligt, at se tidligere ordrer ved login på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du blot sende os en mail, så sender vi den til dig.

Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.

Efter enhver anmeldt skade og i op til 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel du som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If – inden for samme periode – vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje præmien.

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på www.if.dk eller oplyses ved henvendelse.


7. Levering

Du modtager policen/policerne med posten inden for få hverdage. Har du købt en bilforsikring, motorcykelforsikring og/eller knallertforsikring, som vi skal opsige i et andet forsikringsselskab får du policen ca. 14 dage, før den træder i kraft.


8. Fortrydelsesret

DU HAR 14 DAGES FORTRYDELSESRET, NÅR DU KØBER FORSIKRING HOS OS. VED KØB AF LIVSFORSIKRING, GÆLDER DIN FORTRYDELSESRET I 30 DAGE.

Sådan fortryder du:
Inden fortrydelsesfristens udløb, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller du kan sende os en mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Kvittering for fortrydelsen sendes pr. brev,

Hvornår kan jeg fortryde min forsikring?
Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet - bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme.

 • Min forsikring træder i kraft senere:
  Hvis du køber en forsikring som træder i kraft senere, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra forsikringen træder i kraft (dog 30 dage ved livsforsikring). Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.

 • Min forsikring træder i kraft med det samme:
  Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage efter du har modtaget policen (dog 30 dage ved livsforsikring). Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

If Skadeforsikring
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Telefon: 70 12 12 12
Mærk kuverten ”Kundecenter Privat”

Du kan fortryde pr. mail her: kundeservice.privat@if.dk​


9. NemKonto

Vi benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer.


10. Klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med din sagsbehandling, så kontakt først den sagsbehandler, som har behandlet din sag. Løses problemet ikke, kan du gå videre til Kundeombuddet uden beregning, inden du evt. tager din klage til Ankenævnet for Forsikring.

Kundeombud
Hvis du ikke kan blive enig med sagsbehandleren i afdelingen, kan du henvende dig til Kundeombuddet. Her kan du få hjælp med undersøgelse og vurdering af både sagens håndtering og erstatningen.

Er du stadig ikke tilfreds?
Hvis du stadig ikke er tilfreds med udfaldet, kan du som privatkunde gå videre til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Tlf. 33 15 89 00 (hverdage kl. 10 – 13)
www.ankeforsikring.dk


11. Oplysninger om If Skadeforsikrin​​g​

If Skadeforsikring 
CVR-nr. 2420 3212

If Skadeforsikring er underlagt det svenske Finanstilsyn (Finansinpektionen) og er en filial af If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige:

If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige
If, SE - 106 80 Stockholm 
Barks Väg 15, Bergshamra, Stockholm

Vilkårene er gældende pr. 02/10-2012. Vi gør opmærksom på, at hvis der er forskel mellem denne oversigt og din police, er det policens tekst og vilkår, der gælder.​ ​​​​​​​​​​​​​​​


12. Garantifonden

If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere her: Garantifonden