Overhold love og forskrifter ved brand

Din virksomhed er pålagt et ansvar og har pligt til at forebygge brand på din virksomhed. Få overblik over love og forskrifter du skal overholde her.

Brandlove for bygninger

Bygningsreglementet gælder for alle bygninger, hvor Beredskabsloven kun gælder for særlige bygninger, hvor der er mange mennesker, og bygninger med brandfarlige virksomheder eller lager.

Bygningsreglementet (BR)

Kravene bliver opstillet i Bygningsreglementet og de bliver udstedt i henhold til Byggeloven og gælder for alle bygninger, der bliver opført i Danmark.

Tekniske forskrifter (TR)

Tekniske Forskrifter udstedes på basis af Beredskabsstyrelsen og beskriver lovkrav for brandfarlige virksomheder herunder industri- og lagerbygninger. Bygningsreglementets regler skal du også overholde.

Et eksempel
Er der risiko for støv- eller gaseksplosioner på din virksomhed, skal du gennemføre en risikoanalyse, som fremgår af ATEX-direktivet.

Sikkerhedsforskrifter hos os

I din forsikringsaftale med os, finder du betingelser eller pålæg om forholdsregler, du skal overholde, for at sikre at din bygningsforsikring er gyldig.

Det kan være påbud om bestemte tiltag eller fremgangsmåder. Typen af sikkerhedsforskrifter er forskellig afhængig af, hvilke forsikringer din virksomhed har.

Vigtigt at vide
Overtrædelse af en sikkerhedsforskrift kan medføre, at du ikke kan få erstatning for en skade.

Eksempler på sikkerhedsforskrifter:

Tjek om du har sikkerhedsforskrifter i din forsikringsaftale.