Overhold love og forskrifter ved brand

Din virksomhed er pålagt et ansvar og har pligt til at forebygge brand på din virksomhed. Få overblik over love og forskrifter du skal overholde herunder.

Du kan også få et uforpligtende tilbud på ejendomsforsikring eller få rabat på brandslukningssystemer.

Brandlove for bygninger

Bygningsreglementet gælder for alle bygninger, hvor Beredskabsloven kun gælder for særlige bygninger, hvor der er mange mennesker, og bygninger med brandfarlige virksomheder eller lager.

Sikkerhedsforskrifter hos os

I din forsikringsaftale med os, finder du betingelser eller pålæg om forholdsregler, du skal overholde, for at sikre at din bygningsforsikring er gyldig.

Det kan være påbud om bestemte tiltag eller fremgangsmåder. Typen af sikkerhedsforskrifter er forskellig afhængig af, hvilke forsikringer din virksomhed har.

Det er værd at bemærke, at overtrædelse af en sikkerhedsforskrift kan medføre, at du ikke kan få erstatning for en skade.

Kontakt os

Læs mere om forskrifter