Virksomhedsskat og selskabsskat

Her har du mulighed for læse om virksomhedsskat og selskabsskat, så du er helt afklaret med, hvilken slags skat din virksomhed skal betale.

Du kan også bestille et uforpligtende tilbud på erhvervsforsikring skræddersyet til din virksomhed, eller du kan prøve vores forsikringsguide.

Virksomhedsskat – personligt ejede virksomheder

Har du en virksomhed, skal du betale skat af din omsætning, hvis den overstiger 50.000 kr. på et år. Den skat du skal betale afhænger af din virksomhedstype.​

I personligt ejede virksomheder har du 3 beskatningsmuligheder:

  • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
  • Personskat 
  • kapitalafkastordningen (KAO).

Virksomhedsskatteloven

I virksomhedsskatteloven kan du blive klogere på, hvordan selvstændige erhvervsdrivende bliver indkomstbeskattet.

Du kan som virksomhedsejer læse virksomhedsskatteloven og lære mere om bekendtgørelser, satser og afgørelser m.v. 

Læs om virksomhedsskatteloven hos Skatteministeriet.

VSO, Personskat og KAO

Selskabsskat - A/S, ApS og iværksætterselskab

Du skal betale skat af dit overskud i selskabet, denne form for beskatning kaldes selskabsskat. Det er ofte aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, som betaler selskabsskat.

Ved at læse selskabsskatteloven kan du få mere viden om, hvordan aktieselskaber m.v. bliver indkomstbeskattet.

Selskabsloven

Ønsker du at få mere viden om bekendtgørelser, kendelser og afgørelser m.v., kan du med fordel læse selskabsloven hos Skat.