Virksomhedsskat og selskabsskatHer har du mulighed for læse om virksomhedsskat og selskabsskat, så du er helt afklaret med hvilken slags skat din virksomhed skal betale.

Virksomhedsskat – personligt ejede virksomheder

Har du en virksomhed, skal du betale skat af din omsætning, hvis den overstiger 50.000 kr. på et år. Den skat du skal betale afhænger af din virksomhedstype.​

I personligt ejede virksomheder har du 3 beskatningsmuligheder:

  • Personskat 
  • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
  • kapitalafkastordningen (KAO).

Få klar besked om de forskellige beskatningsordninger der er og hvilken din virksomhed skal bruge.

Personskat

​Du skal betale skat af din indkomst som privatperson, dette kaldes personskat. Få mere at vide om personskat og indberetning hos SKAT.​

Virksomhedsskatteordningen (VSO)

VSO er en skatteordning for personligt ejede virksomheder: enkeltmandsvirksomhed, interessentskab og kommanditselskab. VSO betegnes også som virksomhedsordningen.

Ejer du en personligt ejet virksomhed, kan du benytte dig af virksomhedsskatteordningen. Du får mulighed for kun at betale 25 % A-skat af det overskud, du opsparer i virksomheden.

De opsparede penge kan kun bruges i virksomheden. Bliver de anvendt til privat forbrug, skal du betale almindelig skat. Det er en fordel at anvende VSO, hvis du ønsker at gemme pengene i din virksomhed fx til nedgangsperioder. Vil du benytte denne ordning, anbefaler vi, at du har en revisor, da der stilles store krav til bogholderiet.

Du kan læse mere om virksomhedsskatteordningen hos SKAT.

Kapitalafkastordning (KAO)

Vælger du denne form for beskatning, beskriver SKAT det således:

"Kapitalafkastet er den del af dit overskud, som du kan flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Hvis overskuddet er mindre end kapitalafkastet, kan du dog kun flytte et beløb, der svarer til overskuddet."

Få mere at vide om kapitalafkastordningen hos SKAT.

Virksomhedsskatteloven

I virksomhedsskatteloven kan du blive klogere på, hvordan selvstændige erhvervsdrivende bliver indkomstbeskattet.

Du kan som virksomhedsejer læse virksomhedsskatteloven og lære mere om bekendtgørelser, satser og afgørelser m.v. Læs om virksomhedsskatteloven hos Skatteministeriet.

Selskabsskat - A/S, ApS og og iværksætterselskab

Du skal betale skat af dit overskud i selskabet, denne form for beskatning kaldes selskabsskat. Det er ofte aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, som betaler selskabsskat.

Ved at læse selskabsskatteloven kan du få mere viden om, hvordan aktieselskaber m.v. bliver indkomstbeskattet.

Selskabsloven

Ønsker du at få mere viden om bekendtgørelser, kendelser og afgørelser m.v., kan du med fordel læse selskabsloven hos SKAT​.