Busforsikring

Busforsikring til alle typer busser!

Få et uforpligtende tilbud på busforsikring

Busforsikring til alle typer busser fx bybus, taxabus, trafikskolebus og campingbus.

Vores busforsikring kan du købe til køretøjer, som er registreret som busser og kører rute- og licenstrafik.

Vi tilbyder busforsikring fra den lovpligtige ansvarsforsikring til vores standard dækning. Og du kan selv frit vælge selvrisiko, også varieret på den enkelte dækning.


Fordele med busforsikring

  • Få dækket tab af indtjening

    Mulighed for at få erstatning ved afsavn af bus.

  • Årets forsikringsselskab 2018

    For tredje gang i træk har AutoBranchen Danmark kåret If som Årets forsikringsselskab.

  • Altid rets- og krisehjælp

    Retshjælp og krisehjælp er altid inkluderet.

Busforsikring indeholder Standard Ansvar
Ansvar, person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af køretøjet forvolder på andre personer og deres ting. Fx hvis du påkører en cyklist og der sker skade på cyklen og tøjet, dækker forsikringen erstatning til cyklisten.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald – både til din chauffør og dine passagerer.

 

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Tyveri og hærværk

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af hærværk, tyveri, røveri eller tyveriforsøg.

 

Glas

Dækker skader på køretøjets ruder. Der opkræves ikke selvrisiko for glasreparationer under 600 kr.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

Tilvalg til busforsikring Standard Ansvar
Afsavn - kontanterstatning

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af policen.

Vores krisehjælp dækker også i udlandet

Vores krisehjælp af både din chauffør og dine passagerer dækker i Danmark samt i de lande, der er tilsluttet den grønne kort ordning.

Tilpasset busforsikring til dig

Vi hjælper dig ikke bare med at vælge hvilken busforsikring, der passer til dine behov, men også hvilken selvrisiko du ønsker på de enkelte dækninger. Fx kan du have en høj selvrisiko ved tyveri, men en lav selvrisiko ved glasskader.

Vi lytter til dig 

Som et af de eneste forsikringsselskaber har vi et Kundeombud. Kan du og sagsbehandleren ikke blive enige, kan du henvende dig til Kundeombuddet. Her kan du få hjælp med undersøgelse og vurdering af både sagens håndtering og erstatningen.


Tips til at undgå skader på din bus

Undgå skader med bussen, ved at følge disse 3 tips:​

1. Ryd op i førerhuset

Så skal du ikke bruge din opmærksomhed på andet end trafikken medens du kører.

2. Overhold køre-/hvile tider

Så undgår du ikke bare skader, men mindsker også dit olie forbrug.

3. Bak ind!

Når du ankommer til en parkeringsplads, så har du overblikket. Derfor sker der færrest skader, hvis du bakker ind, i stedet for at bakke ud.​

ANDRE FORSIKRINGER TIL DIN VIRKSOMHEDS KØRETØJER

Vi tilbyder også følgende køretøjsforsikringer til dig: