Sættevognsforsikring

Til sættevogn eller trailer koblet til multitrækker. Få et uforpligtende tilbud på sættevognsforsikring.

Bestil tilbud

Sættevognsforsikringen er til virksomhedens sættevogne/trailere til multitrækkere. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Få udvidet stilstand

  Garanteret kørselskasko, når sættevognen er efterspændt fremmed trækker.

 • Få dækket bortkomst

  Mulighed for erstatning ved bortkomst.

 • Dækker i DK +300 km udenfor

  Med mulighed for yderligere udvidelse i grønkortområdet.


Sættevognsforsikringen skal du bruge, når du vil sikre din sættevogn eller trailer mod uheld og skader.

Sættevognsforsikring indeholder Standard Ansvar
Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx færdselsuheld.

Tilvalg til sættevognsforsikring Standard Ansvar
Ansvar

Ansvarsforsikring dækker:

 • Person- og tingskade
  Dækker sikredes erstatningsansvar for skader på person og ting ved ulykker der reguleres af Færdselsloven. 
 • Krisehjælp
  Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.
Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af forsikringsaftalen. 

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

Maskinskade for specificeret udstyr

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk indefra kommende skade på specificeret udstyr. Fx kran, plovmateriel, strøvogn til spredning af salt, sand og grus.

Sættevognsforsikring er en kaskoforsikring

Sættevognsforsikringen er som udgangspunkt en kaskoforsikring, da ansvaret er dækket via multitrækkeren.

UDVIDET STILSTANDSFORSIKRING TIL SÆTTEVOGN

Stilstandsforsikringen dækker skader på din sættevogn, når den ikke er tilkoblet din multitrækker.

Når sættevognen er tilkoblet, dækker multitrækkerens kaskoforsikring.

Når din sættevogn er efterspændt en fremmed multitrækker, hvor kaskoforsikringen ikke omfatter kørselskasko for efterspændt sættevogn, er du garanteret dækning med vores udvidede stilstandsforsikring, da vi så dækker kørselskasko subsidiært.

Ansvarsforsikring i udlandet

Bliver din sættevogn trukket af en udenlandsk multitrækker i udlandet, så findes der andre regler vedr. hvorvidt multitrækkeren får det fulde ansvar.

Ved at købe en ansvarsdækning  til din sættevogn, så slipper du for besværet med evt. ansvarsskader. Det håndterer vi.

Andre relevante forsikringer

Til din virksomhed