Påhængsvognsforsikring

Påhængsvogn dækker påhængsvogn, kærre eller dolly koblet til lastbil. Påhængsvognsforsikringen indeholder kasko, og den dækker op til 300 kilometer udenfor Danmarks grænser.

Anmeld skade på påhængsvogn

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Bliv godt kørende en påhængsvognsforsikring

 • Årets Forsikringsselskab 2023

  If vinder Årets Forsikringsselskab ved Auto Awards i 2023.

 • Dækker i DK +300 km udenfor

  Med mulighed for yderligere udvidelse i grønkortområdet.

 • Få dækket bortkomst og afsavn

  Du har mulighed for at tilkøbe dækning af bortkomst, hvis påhængsvognen forsvinder af andre sammenhænge end tyveri eller røveri. Du har desuden mulighed for at tilkøbe dækning af driftstab for tabt indtjening grundet skade på påhængsvognen.

Hvad dækker påhængsvognsforsikring?

Påhængsvognsforsikringen er som udgangspunkt en kaskoforsikring, da ansvaret er dækket via forsikringen på køretøjet, som trækker påhængsvognen.

Påhængsvognsforsikring dækker Super Super Kasko Kasko Ansvar Ansvar

Dækker sikredes erstatningsansvar for skader på person ved ulykker, der reguleres af Færdselsloven. I henhold hertil er dækningen obligatorisk.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker sikredes erstatningsansvar for skader på ting ved ulykker, der reguleres af Færdselsloven. I henhold hertil er dækningen obligatorisk.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker sagsomkostninger i tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede påhængsvogn.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på påhængsvognen som følge af brand, lynnedslag og eksplosion.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på påhængsvognen samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på påhængsvognen forvoldt ved hærværk af tredjemand.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på påhængsvognen som følge af en pludselig hændelse.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Til lastbiler og anhængere med ekstra udstyr indgår Maskinskade for specificeret udstyr i Super

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk skade på det specificerede udstyr.

Til lastbiler og anhængere uden ekstra udstyr indgår Afsavn i Super

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af påhængsvognens afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden, der fremgår af policen.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til påhængsvognsforsikring Tilvalg til Super Tilvalg til Super Tilvalg til Kasko Tilvalg til Kasko Tilvalg til Ansvar Tilvalg til Ansvar

Dækker ved påhængsvognens bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri etc.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af påhængsvognens afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden, der fremgår af policen.

Ikke inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk skade på det specificerede udstyr.

Plovmateriel: Forsikring af eget plovmateriel som omfatter både midt-, front- og sidemonteret materiel, dog ikke slidbaredele f.eks. skæret.

Strøvogn: Materiel til spredning af salt, sand og grus.

Hydraulisk pumpeudstyr: Udstyr som benyttes i forbindelse med pumpning af væsker og slam.

Fastmonteret spule-/sugeaggregat: Udstyr som benyttes til spuling og sugning af væsker, slam og lignende, ofte til opsamling i tank.

Andet udstyr: Øvrigt udstyr specificeres ved tegning af forsikringen.

Ikke inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Bestil et tilbud på køretøjsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Mere end påhængsvognsforsikring

Transportforsikring af eget gods i eget transportmiddel

Påhængvognsforsikring dækker ikke udstyr, værktøj eller øvrige ejendele ejet af dig og transporteret i påhængsvognen. Her har du brug for en separat forsikring af egne ting i eget transportmiddel

En forsikring af egne ting i eget transportmiddel dækker dine ejendele under transport i aflåst påhængsvogn, inklusiv under parkering. Dækningen inkluderer blandt andet brand- og vandskade, trafikuheld og indbrud.

Læs om forsikring af transport af eget gods
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.