Påhængsvognsforsikring

Til påhængsvogn, kærre eller dolly koblet til lastbil. Få et uforpligtende tilbud på påhængsvognsforsikring.

Bestil tilbud

Påhængsvognsforsikringen er til virksomhedens påhængsvogne til lastbiler og vogntog. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Få dækket bortkomst

    Mulighed for erstatning ved bortkomst.

  • 300 km udenfor DKs grænser

    Dækker op til 300 km udenfor Danmarks grænser.

  • Forsikring af dolly

    Forsikringen inkluderer efterspændt sættevogn.


Påhængsvognsforsikringen skal du bruge, når du vil sikre din påhængsvogn, kærre eller dolly mod uheld og skader.

Påhængsvognsforsikring indeholder Standard
Ansvar - personskade

Dækker sikredes erstatningsansvar for skader på person ved ulykker der reguleres af Færdselsloven. I henhold hertil er dækningen obligatorisk.

Ansvar - tingskade

Dækker sikredes erstatningsansvar for skader på ting ved ulykker der reguleres af Færdselsloven. I henhold hertil er dækningen obligatorisk.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx færdselsuheld.

Tilvalg til påhængsvognsforsikring Standard
Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af forsikringsaftalen. 

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

Maskinskade for specificeret udstyr

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk indefra kommende skade på specificeret udstyr. Fx kran, plovmateriel, strøvogn til spredning af salt, sand og grus.

Påhængsvognforsikring er en kaskoforsikring

Påhængsvognsforsikringen er en kaskoforsikring, da ansvaret er dækket via lastbilforsikringen på din lastbil, som trækker påhængsvognen.