Gør hjemmet klar til vintervejr med sne og is

Selvom vintervejret kan være utrolig smukt, kan vinterens sne og is desværre også forårsage skader på mennesker, bygninger og biler.

Med en husforsikring er du sikret økonomisk, hvis uheldet er ude.

Beregn pris

5 tips til at forberede huset på vintervejr

Er dit hus klar til det barske vintervejr? Med nogle enkle rutiner og lidt sund fornuft er det nemt at gøre huset klar til vinterens sne og is og undgå kedelige skader og besvær:


1. Sørg for, at taget er tæt og kan holde

Vintervejr med sne og is kan forårsage alvorlige skader på tag og loft. Derfor skal eventuelle huller, revner og løse tagsten repareres, inden vintervejret for alvor sætter ind.

Kommer der alligevel fygesne ind på loftet gennem revner eller åbninger i taget, er det vigtigt, at du fjerner sneen hurtigst muligt, før det giver vandskader.

Læs mere om forebyggelse af vandskader

Store mængder sne kan få taget til at brase sammen - det gælder både tage på huse, carporte og udhuse. Især store mængder tøsne, der vejer mere end ny- eller frostsne, giver risiko for sammenstyrtning.

Tjek derfor taget inden tøvejret sætter ind, og fjern sne og is, hvis det er muligt, især hvis du har et fladt tag eller tag med lav hældning.

2. Tjek tagrenderne

Utætte tagrender kan ødelægge både hus og tag, når vintervejret sætter ind med sne og is.

Næste gang det regner, så gå en tur rundt om huset og se efter, om der er utætheder eller tilstopninger i tagrender eller nedløb.

Tagrenderne bør jævnligt renses for visne blade i løbet af efteråret, så sneen ikke har noget at lægge sig på om vinteren.

Husk også at fjerne istapper fra kanten af taget og tagrenderne, så isen ikke falder ned og skader nogen.

3. Se på dit hus med vintervejrets øjne

Fjern store grene fra træer og buske tæt på huset, så sne og is ikke kan lægge sig der, og dermed smelte eller fyge ind i huset.

Fjern også rådne træer, da de kan være farlige for både personer og bygninger, hvis de vælter under vægten af sne og is.

Tjek desuden taget for løse eller ødelagte tagsten eller tagplader, og tjek, at vindskeder, sternbrædder og brædder under tagudhæng sidder godt fast.

4. Kom vintervejrets frost i forkøbet

Sørg for at opvarme alle rum, også de, der ikke benyttes.

Ellers kan rørene fryse til og springe pga. vintervejret med risiko for store vandskader.

Har du et fritidshus, så husk at lukke for vandet og tømme rørene for vand, medmindre du har varme på hele tiden.

Læs mere om vinterklargøring af sommerhuset her.

Vandrør med is og sne på
Fjern den værste sne og is fra dit hjem.

Som husejer er du ansvarlig for, at man kan færdes sikkert på dit fortov og ind til huset. Så husk at købe salt eller grus, så du er klar, når vintervejret sætter ind med sne- og isglatte fortove.

Læs om snerydning og vejsalt


5. Giv vandet frit løb

Rens nedløbsbrøndene for blade og skidt, så regn- og smeltevand fra sne og is kan komme til. Ellers kan det give skader på soklen eller vandet kan trænge ind i kælderen, når vintervejret lakker mod enden, og sne og is smelter.

Har dit hus udvendige vandrør med risiko for frost, skal de tømmes for vand og evt. fyldes med frostvæske.

Læs mere om vores husforsikring

Artiklen fortsættes nedenfor

Begræns skaderne efter snestorm hurtigt

Det er umuligt at styre eller forhindre snestorme og vintervejr, men du kan begrænse vinterens skader bedst muligt:

  • Dæk knuste ruder med fx træplader eller plastik, som kan holde vintervejret ude.

  • Luk huller i taget eller få dem dækket med en presenning. Sørg for, at hullerne er helt dækkede, så der ikke kommer sne og vand indenfor.

  • Flyt møbler og ting, så de ikke er udsat for skader fra sne og is.
Frossen water in pipe.
Husk at sikre hjemmet ude og inde, når vinteren raser.
  • Fotografér de ting, der er ødelagt, så du har dokumentation, hvis det bliver nødvendigt.

  • Lav gerne en liste over alt det, der er beskadiget - Så bliver det lettere at få dækket de skadede ting.

  • Smid ikke noget ud, før det er aftalt med os.

Er du forsikret, hvis vintervejrets sne og is ødelægger din ejendom?

Beregn din pris på en forsikring til dit hus her


Har du fået en vandskade pga. voldsomt vejr?

Har vinterens voldsomme vejr forårsaget vandskader i dit hjem, kan du anmelde det online her på hjemmesiden. Er skaden akut, kan du altid ringe til os på 70 12 12 12.

Anmeld vandskade nu

Forsikringer mod vintervejret

Både vores hus- og indboforsikring er nyttige at have, hvis du får indvendige eller udvendige vandskader fx pga. sne og is.

Senest opdateret den 29. juni 2021.