Campingvognsforsikring

Køb online og få op til 15 % i fordelsrabat!

Håndtering af personoplysninger
Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Campingvognsforsikring

Med en campingvognsforsikring hos os sikrer du, at både din campingvogn og dens faste indbo er godt dækket.


 • If Autohjælp

  Hvis du har If Autohjælp​ til din bil, sørger vi også for din campingvogn ved fx punktering eller hvis din bil bryder sammen.

 • Forsikring med fastpris

  Med campingvognsforsikringen beholder du den samme pris, også selvom du får en skade.​

 • Redningshjælp i udlandet

  Har du din campingvogn med over grænsen? Så behøver du ikke at bekymre dig om den skulle gå i stykker.

Sammenlign dækninger Campingvogn
Brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning

​Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag, eksplosion eller kortslutning.

Skade​r på det forsikrede køretøj

Du får dækket de skader, som dit motorkøretøj har fået, fx som følge af sammenstød, påkørsel, eneuheld eller totalskade.

Tyveri og røveri af campingvognen eller dens dele

Forsikringen dækker, hvis din campingvogn eller dele af den bliver stjålet.

Redningshjælp i udlandet

​​Du får redningshjælp i udlandet gennem SOS Internationals røde kort-ordning.

Du får fx dækket merudgifter til hjemtransport, uforudsete hotelophold på uheldsstedet, bugsering, fremskaffelse af reservedele mv.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Indbrud

Forsikringen dækker både dit almindelige og særligt private indbo, hvis din campingvogn er blevet beskadiget som følge af indbrud.

Hærværk ifm. indbrudstyveri

Forsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver udsat for hærværk ifm. indbrud.

Pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg

Forsikringen dækker, hvis din campingvogns indbo bliver tilsodet af dit opvarmningsanlæg.

Nedstyrtning af eller fra luftfartøj

Forsikringen dækker, hvis din campingvogn bliver ramt af et luftfartøj eller last fra et.

Pludselig udsivning af væsker

Forsikringen dækker, hvis der pludselig udsiver væske fra beholdere på over 10 liter, fx vand, olie eller kølervæske, i din campingvogn.

Simpelt tyveri

Forsikringen dækker, hvis du får stjålet almindelig privat indbo fra din campingvogns fortelt i sæsonen 15. marts - 31. oktober.

Røveri og overfald

Forsikringen dækker, hvis du bliver udsat for røveri og overfald.

Vejrskader

Forsikringen dækker, hvis campingvognen bliver beskadiget pga. vejret, fx ved storm eller kraftigt skybrud.


Tilvalg til campingvognsforsikringen

For dig, som vil være på den sikre side.

Campingvognsforsikringen dækker indbo op til 20.000 kroner.

Hvis du har indbo for over 20.000 kroner i din campingvogn, kan du udvide din campingvognsforsikring med dette tilvalg. 

CAMPINGVOGNSFORSIKRINGEN INDEHOLDER flere FORSIKRINGER

Når du køber en campingvognsforsikring hos os, får du automatisk flere forsikringer: Du får en kaskoforsikring, en indboforsikring og en retshjælpsforsikring.


KASKOFORSIKRING

Campingvognsforsikringen indeholder altid en kaskoforsikring, som dækker skader på din campingvogn ved trafikulykke, brand, tyveri m.m.

Kaskoforsikringen omfatter desuden campingvognens fortelt. Hvis forteltet er et vintertelt eller helårstelt med vintersikring, dækker vi hele året.


INDBOFORSIKRING

Du får automatisk en indboforsikring til din campingvogn, når du køber en campingvognsforsikring hos os. Indboforsikringen dækker dit indbo i campingvognen, fx køkkengrej, service og møbler.

Hvis dit indbo har en højere værdi end 20.000 kroner, kan du udvide din campingvognsforsikring til at omfatte dette mod et tillæg.


FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED vores FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Dækninger

Campingvognsforsikringen dækker kasko

Campingvognsforsikringen består af en kaskoforsikring, der blandt andet dækker skader på campingvognen på grund af brand, trafikulykke, nedfald af genstande, fx træer, mm.​

Kaskoforsikringen omfatter desuden campingvognens fortelt. Hvis forteltet er et vintertelt eller helårstelt med vintersikring, dækker vi hele året.


Campingvognsforsikringen dækker indbo

Campingvognsforsikringen dækker skade på de ting, der befinder sig i campingvognen og som er en del af dennes udstyr. Eksempelvis borde, havestole og andet løsøre til en beløbsgrænse på indtil 20.000 kroner.

Hvis dit indbo har en højere værdi end 20.000 kroner, kan du mod et tillæg udvide din campingvognsforsikring til også at dække dette.​


Bilforsikringen dækker ansvar

Vær opmærksom på, at det er bilens forsikring, som dækker ansvarsskader, og ikke campingvognsforsikringen.

Når du kombinerer din bil- og campingvognsforsikring hos os, får både din bil og campingvogn glæde af bilforsikringens dækning If Autohjælp. På denne måde sørger vi både for din bil og campingvogn, hvis I punkterer eller bilen bryder sammen – både i Danmark og i udlandet.

Få mere information om bilforsikring

Læs mere om If Autohjælp

I tvivl om du har If Autohjælp på din bilforsikring? Tjek i dine vilkår her: if.dk/selvbetjening

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for campingvognsforsikringen:

Vilkår - Campingvognsforsikring

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om campingvognsforsikring

Læs mere

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Campingvognsforsikring