Lav en sikkerhedsplan og undgå de mest vanlige fejl på byggepladsen

Det er menneskeligt at fejle, men i byggebranchen kan fejl have store økonomiske konsekvenser. 

Herunder finder du vores tips til en sikkerhedsplads, så du kan forebygge almindelige skader i forbindelse med byggeprojekter.

Tyveri og indbrud

I mange byer kommer tyverier i bølger. At blive frarøvet udstyr er ikke kun et økonomisk tab, men kan i værste fald også betyde, at byggeriet bliver forsinket.

Sådan forebygger du risikoen for tyveri og indbrud:

 • Vurder risici: Inden du går i gang med arbejdet, er det godt at foretage en risikovurdering for tyveri og indbrud på byggepladsen.
 • Beslut dig for foranstaltninger: Afhængigt af risiciene kan forskellige typer foranstaltninger hjælpe. Det kan handle om, hvilken belysning du skal have, om du skal have en alarm, om du skal have et hegn omkring byggepladsen eller sætte en bom på vejen for at forhindre køretøjer i at komme forbi.
 • Beskyt containere: Sørg for, at der er godkendte låsestænger på containerne. Det er ikke en garanti mod tyveri, men det gør det vanskeligere, og det kommer til at tage længere tid. Det kan også betyde, at indbrudstyven vælger en anden opbevaringscontainer.
 • Hold nøglerne sikre: Husk, hvordan du gemmer nøgler til containere og andre låste rum. Undgå f.eks. at mærke nøglerne med, hvad de hører til. Brug et godkendt pengeskab, hvor du låser nøglerne inde, hvis du opbevarer dem på arbejdspladsen.
 • Leverancer på det rigtige tidspunkt: Hvis der er leverancer af dyre varer som hårde hvidevarer, kan du sørge for, at leveringen finder sted lige før inspektion for at reducere risikoen for tyveri. Du kan også installere en mobil sikringskuffert i byggeriet mod slutningen af kontrakten, hvilket forhindrer indbrudstyven i at arbejde uforstyrret i tilfælde af et indbrud.
 • Brug trackere: Det kan være værd at tyverimærke dyre maskiner med en tracker. Vi samarbejder med beredskabet og derefter får en opdatering, hvis de stjålne varer er på vej ud af landet. Det gør det også vanskeligere at sælge de stjålne varer, hvis de er tyverimærket.

Vejr og vind

Uanset hvor meget du vil det, er vejret umuligt at kontrollere. Uanset årstiden er der altid risiko for regn og storm, der kan ødelægge både træ og andre ting på arbejdspladsen.

Sådan forhindrer du risikoen for, at vejret ødelægger din bygning:

 • Følg vejrudsigten: Det siger sig selv, men under igangværende arbejde er det vigtigt at have risikoanalyser og følge vejrudsigterne for at forhindre skader forårsaget af vejr.
 • Følg anvisningerne: Når det kommer til stilladser og vejrbeskyttelse, er det vigtigt at følge leverandørens anvisninger, så de er forankret korrekt.
 • Tag vejret i betragtning: Tænk på vejret allerede, når du giver et tilbud, så der er medregnet penge til god forsegling i tilfælde af skybrud.
 • Vær omstillingsparat: Selvom du har lejet en kran den dag, det regner, kan det være værd at udskyde monteringen til næste dag. Det vil være dyrere, hvis du får en vandskade på det materiale, du er i gang med at montere.
 • Dæk materialet ordentligt: Tænk over, hvordan du dækker byggematerialer, især når det kommer til træ. Det må ikke være vådt, når det skal indbygges. Hvis det har regnet meget, kan du hyre en fugttekniker til at kontrollere, om der har været skader på byggematerialer eller arbejdet, og hvordan man reparerer skaden.

Brand

På få minutter kan flere måneders arbejde gå op i røg. Det sker ikke tit, at bygninger brænder ned, men for elektrikere kan én mislykket forbindelse have ødelæggende konsekvenser.

Sådan forebygges risikoen for brand:

 • Følg altid reglerne for varmt arbejde: Sørg for, at både du og dine medarbejdere har forstået de regler, der gælder for varmt arbejde i Danmark, og at alle følger dem, og at de, der udfører arbejdet, har den rigtige uddannelse.
 • Følg altid op: At lave opfølgning er et krav, så sørg for, at nogen fra personalet bliver og kontrollerer, at intet ulmer, eksempelvis svejselopper eller lignende.
 • Test altid: Udfør en isoleringsmåling og jordafbrydertest, før du tænder for strømmen efter elektrisk installation, så du med sikkerhed ved, at relæet udløser i tilfælde af kortslutning.

Vandskade

Vandskader er blandt de mest almindelige skader på bygninger, og samtidigt er det en skade, der kan have uoverskueligt store skader på både bygning og inventar.

Hvis du er uheldig, kan en lækage i en lejlighed sprede sig til flere etager, hvilket kan være en utrolig dyr historie. Heldigvis kan vandskader ofte forebygges.

Hvordan undgår man vandskader i byggeprojektet? Vi giver tips og råd
Selv en lille lækage kan lede til en stor vandskade.

Sådan forebygges risikoen for vandskader:

 • Følg branchens regler for sikre vådrum og sikker vandinstallation: Sørg for, at du, dine medarbejdere og hyrede underleverandører har forstået de regler, der gælder for vådrum og sikker vandinstallation i Danmark, at alle følger dem, og at de, der udfører arbejdet, har den rigtige uddannelse.
 • Find ud af, hvor hovedhanen er: Før du begynder at rive eller bygge i et rum, hvor der er vandrør, skal du sørge for at holde styr på, hvor hovedhanen er placeret. Derefter kan du hurtigt slukke for vandet og minimere skaden, hvis et rør går i stykker.
 • Sluk for vandet, hvis det er nødvendigt: Hvis du ikke har tegninger af vandrørene, kan det være nyttigt at slukke for vandet, før du for eksempel begynder at arbejde i væggene. Bare for en sikkerheds skyld.
 • Fokuser på det, du laver: Pludselig ringer telefonen, koblingen er ikke fastspændt, og når opkaldet er overstået, har du glemt, hvad du gjorde. Alle kan begå fejl, men prøv at holde fokus på, hvad du laver.
 • Testudskrivning: Glem ikke at udføre og dokumentere testudskrivningen af installationen, før du åbner for vandet.

Styr på papirerne

Brug altid de standardaftaler, der findes for branchen. Uanset om du køber materialer eller en service fra en underleverandør, er det vigtigt, at der er en skriftlig leveringsaftale.

Når du køber materialer:

Brug AB 92-aftalen: Hvis det viser sig at være det forkerte produkt, har leverandøren et ansvar for at udbedre skader forårsaget af den defekte vare og levere nye og uskadte varer.

Ved køb af ydelser fra underleverandører:

Ordre- eller indkøbstjenester på godkendte leveringskontrakter som AB og ABT med tilknyttede underleverandøraftaler.

Hvis skaden er sket

Sådan kommer du videre, hvis ulykken sker, og der er en skade:
 1. Som entreprenør har du en forpligtelse til og et ansvar for at begrænse skadens omfang, efter at den er indtruffet.
 2. Dokumenter, hvad der skete, og hvorfor det skete.
 3. Ring til fugtteknikere eller oprydningsfirmaer, der kan se på skaden og vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og påbegynde arbejdet.
 4. I mellemtiden skal du kontakte If med oplysninger om, hvilken virksomhed det er, hvilken arbejdsplads, datoen for skaden opstod, og hvad der skete. Derefter får du tildelt en administrator, der stiller de spørgsmål, vi har brug for besvaret.
 5. Skriv en klage, hvis skaden er forårsaget af en underleverandør. Det er vigtigt, at du ikke forsinker skrivning af klagen, da der er en forældelsesfrist på sagen. Dette gælder, selvom du har arbejdet med virksomheden i lang tid, og de har sagt, at de tager ansvaret. En skriftlig klage er nødvendig, når de skal indberette sagen til deres forsikringsselskab.
 6. Glem ikke at fortælle os om og dokumentere årsagen til skaden. Hvis der er beviser, såsom en utæt rørforbindelse, er det vigtigt, at du også gemmer koblingen som bevis. Overvej også, hvad der er grunden til, at skaden opstod; ikke at det er en rørforbindelse, der lækkede, men hvorfor denne rørforbindelse lækkede.

Vi er ved din side

Som forsikringsselskaber står vi ved din side hele vejen.

Ud over at din forsikring kan kompensere dig for skader eller tyveri økonomisk, er vi en støtte i sagen. Hvis skaden er forårsaget af en underleverandør, kan vi give dig tips om brevformuleringer, eller hvordan du bedste sikrer dig, at du ikke kommer til at betale for skader forårsaget af en anden.

Uanset hvilke situationer du befinder dig i, gør vi vores bedste for at hjælpe dig undervejs.