Husforsikring


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Husforsikring

Trygge rammer for dig og din familie med en husforsikring.

Med en husforsikring får du økonomisk tryghed og hurtig hjælp, hvis du får en skade på dit hus. Vælg selv, hvad din husforsikring skal dække. Fra det helt basale til Hus Super, når du vil sikre dig ekstra godt, fx mod skadedyr.

Se husforsikringens dækninger i skemaet herunder. 


 • Gebyrfri månedsbetaling

  Del betalingen op i 12 bidder. Det koster ikke ekstra og kører automatisk via Betalingsservice.

 • Danmarks Bedste Kundeservice

  If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019. Prisen blev uddelt af Wilke.

 • Skadedyrsbekæmpelse

  Hus Super dækker, hvis du skulle være uheldig at få skadedyr derhjemme, fx væggelus, kakerlakker eller mus. ​

Sammenlign dækninger Hus Super Hus Plus Hus
Brandskader

Forsikringen dækker fx brandskader forårsaget af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ejendele, når du har erstatningsansvaret som ejer af ejendommen.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Stormskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

Pludselig skade

Forsikringen dækker bl.a. påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele, når dem der gør det, ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

Brud på glas og kumme

Forsikringen dækker brud på fastmonteret glas og porcelæn, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar - uden selvrisiko.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

Dækker skade, som opstår pludseligt, som er en direkte følge af en håndværker- eller entreprenørfejl.

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Kosmetiske forskelle

Ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, dækker forsikringen 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker.

Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye - også de ubeskadigede.

Psykologisk krisehjælp

Krisehjælp til dig eller en i din husstand, hvis I har været udsat for en voldsom oplevelse fx en oplevelse, som har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv.

Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, fx hvis huset invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den både indendørs og udendørs bekæmpelse af hvepsebo.

Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

Tyveri og påkørsel af haveanlæg

Fx hvis den kinesiske "havelampe" stjæles eller hækken køres ned af ukendte.

Funktionsfejl på installationer

Forsikringen dækker funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle. Fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser og lignende.

Garantidækning

Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring. Dækningen gælder det første år.

Handicaptilpasning af boligen ved ulykke eller sygdom

Betaler udgifter for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis en i husstanden bliver ramt af en sygdom, ulykke eller nedkommer med et handicappet barn, som kræver at i kan komme rundt med en kørestol i boligen.


TILVALG til husforsikring

For dig, som vil være på den sikre side

Vores samarbejdspartner Anticimex udarbejder en rapport over huset tilstand:

 • Første gang lige efter køb af forsikringen
 • Derefter hvert fjerde år

Sammen med dig, gennemgår Anticimex' bygningsrådgiver dit hus. Selve gennemgangen tager 1-1 ½ time og hele 120 punkter gennemgås.

Du får en udførlig rapport med en vedligeholdelsesplan og obs-punkter, som du skal være opmærksom på ved dit hus, foruden adgang til telefonisk rådgivning.

Dækningen er uden selvrisiko, og hverken gennemgangen eller rapporten vil blive brugt til at fastsætte pris eller vilkår for din forsikring.

Læs meget mere her

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker:

 • Vandskade, som følge af dryp og udsivning fra synlige rørinstallationer
 • Tab af vand og olie ifm. en dækket skade på skjulte rør og stikledninger
 • Vandskade, som følge af nedbør, der trænger ind i huset
 • Vandskade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.

Det er din selvvalgte selvrisiko, der gælder. Når du køber husforsikringen, kan du vælge en selvrisiko på 0-10.000 kroner.

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker skade på bygningsdele af træ som følge af insekter, svamp eller råd. Tilvalgsdækningen dækker også vinduer og døre.

Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kroner, medmindre du har valgt en højere selvrisiko.

Dækninger

Er du i tvivl om hvilken husforsikring, der bedst passer til dine behov? Så læs mere om vores tre typer af husforsikringer nedenfor:


Husforsikring med Hus

Med husforsikringen Hus er du godt dækket, hvis du fx får en brand-, vand- eller stormskade, eller dit hus bliver udsat for tyveri eller hærværk. Denne husforsikring dækker fx entreprise, følgeskader ved håndværker- og entreprenørfejl og brud på glas og kumme.


Husforsikring med Hus Plus

Med husforsikringen Hus Plus får du selvfølgelig dækket det samme som med husforsikringen Hus. Derudover får du også dækning ved skjulte rør og kabler, stikledninger, kosmetisk dækning og psykologisk krisehjælp.


Husforsikring med Hus Super

Vores bedste husforsikring er Hus Super, som selvfølgelig inkluderer samme dækninger som husforsikringen Hus Plus. Derudover får du hjælp til bekæmpelse af skadedyr som mus og væggelus, og så hjælper husforsikringen dig, hvis gnavere skader din bygning.

Denne husforsikring dækker også påkørsel, tyveri fra haveanlæg og funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle.

Spørgsmål & svar

Stopper min husforsikring automatisk, når jeg sælger mit hus?

Nej, din husforsikring stopper ikke automatisk, når du sælger dit hus. Før vi kan slette din husforsikring, skal den nye ejers forsikringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager husets brandforsikring. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der er mellem forsikringsselskaber og panthavere (banker og realkreditinstitutter).

Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. overtagelsesdatoen.


Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?

Ja, dit solcelleanlæg er dækket af husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.

Læs mere i vores vilkår


Hvad gør jeg, når jeg køber eller bygger nyt hus?

Hvis du er ved at købe eller bygge et nyt hus, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på telefon 70 12 12 12 og modtage et tilbud på en husforsikring.

Du kan også købe din husforsikring i vores webshop.


Hvad gør jeg, hvis mit hus er købt på tvangsauktion?

Hvis du har købt dit hus på tvangsauktion, er du meget velkommen til at kontakte vores Kundecenterpå telefon 70 12 12 12 og få et tilbud på en husforsikring.


Hvordan opsiger jeg min husforsikring?

Du kan altid opsige din husforsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdatoen) eller senest 14 dage efter en skadesag er afsluttet. Hvis du opsiger din husforsikring på denne måde, er opsigelsen gebyrfri, mens det koster et gebyr, hvis du opsiger husforsikringen med forkortet opsigelsesvarsel.

Opsiger du selv din husforsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen af husforsikringen skal være skriftlig, for at sikre, at der ikke sker misforståelser.

Flytter du din husforsikring til et andet forsikringsselskab, klarer det nye selskab opsigelsen for dig.

​​​​
Skal mit hus besigtiges, før jeg køber en husforsikring?

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at besigtige dit hus, for at købe en husforsikring.

Alder og konstruktion kan gøre, at visse dækninger ikke tilbydes, eller først kan tilbydes efter en besigtigelse. Vi benytter Anticimex til at besigtige dit hus, hvis dette er nødvendigt for at få et tilbud på en husforsikring.

Læs mere om besigtigelse af hus

Få billigere forsikringer med vores fordelsprogram

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Skal du også forsikre en erhvervsbygning?

Du kan forsikre bygninger til erhverv her: Bygningsforsikring

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for husforsikringen:

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om husforsikring

Er du ved at købe hus?

Når du handler fast ejendom, kan du købe en ejerskifteforsikring for at sikre dig mod skjulte fejl og mangler.

Hvis du køber en lejlighed eller andelsbolig, bør du overveje, om det er udgiften og besværet værd. Til gengæld er en ejerskifteforsikring rigtig god at have, hvis du køber et hus.


Værd at vide, når du køber hus

Der er mange praktiske ting, der skal være i orden, når du køber hus, fx finansiering, forsikringer og købsaftale.

 • Finansiering
  Du bør mindst tale med en bank om realkredit- og boliglån. Hvor du selv normalt skal stå for mindst 5 % af købesummen, må realkreditinstituttet højst belåne op til 80 %, mens banken typisk tilbyder et boliglån på op til 15 %.

  Hvor meget du kan låne, baseres bl.a. på dit budget, lønsedler, anden gæld og årsopgørelse fra SKAT. Det er vigtigt, at du belåner mest muligt med realkreditlån, da disse er billigst og sikrest.

  Køber du en eksisterende ejendom, kan du typisk genbruge pantebrevet i ejendommen og dermed spare oprettelsesudgifter.

  Som sikkerhed for lånene opretter pengeinstitutterne pantebreve i din ejendom som sikkerhed for deres udlånte penge - dette kaldes ”pant”.

 • Forsikringer
  For at kunne låne penge i banken, skal du have en husforsikring. Husforsikringens branddækning gør nemlig, at banken er sikret sine penge (panten), selvom huset brænder ned. Husforsikringen er også en stor fordel for dig, da du ellers risikerer at stå uden hjem og med en sort gæld til pengeinstituttet for den tabte pant. Foruden husforsikringen, kan det være en stor fordel at have en ejerskifteforsikring.

  Ejerskifteforsikringen dækker de skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af husets tilstandsrapport eller el-eftersynsrapport, dvs. skader, som er opstået før din husforsikring trådte i kraft. Disse skader udbedres af ejerskifteforsikringen, mens nye skader på huset, som sker efter, du har overtaget det, dækkes af jeres husforsikring.

  Uanset om du bor i hus eller lejlighed, ejer, lejer eller andel, så er det også en god idé at have en indboforsikring, som dækker fx skadedyrsangreb og vandskader.

 • Købsaftale
  Når du byder på drømmehuset med en købsaftale, skal det ofte gå så hurtigt, at du ikke har tid til at snakke med hverken jeres bankrådgiver eller advokat. Købsaftalen er gældende, når sælger har skrevet under på den, og det er derfor vigtigt, at du inkluderer et bank- og et advokatforbehold i købsaftalen.

  På denne måde kan du fortryde købsaftalen, hvis én af dine rådgivere fraråder dig at købe huset.

  Det er dog bedst at blive forhåndsgodkendt i din bank, så du præcist ved, hvor meget du kan byde, og processen med bankens godkendelse lettes.


Bygger du nyt hus?

Hvis du bygger nyt hus, er forløbet lidt anderledes. Her kan du nemlig ikke købe en ejerskifteforsikring. I stedet skal du købe en byggeskadeforsikring, som dækker de fejl og mangler, som entreprenøren har lavet under byggefasen.

Relaterede artikler

Læs mere om huse og husforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette husforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om huse og husforsikringer.

God fornøjelse!

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Husforsikring