Husforsikring


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

Få op til 15 % i fordelsrabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Husforsikring

Trygge rammer for dig og din familie med en husforsikring.


 • Gebyrfri månedsbetaling

  Del betalingen op i 12 bidder. Det koster ikke ekstra og kører automatisk via Betalingsservice.

 • Danmarks Bedste Kundeservice

  Vi giver dig ’Danmarks Bedste Kundeservice’. Prisen blev uddelt af Wilke, der også udnævnte If til Årets Digitale Forsikringsselskab.

 • Skadedyrsbekæmpelse

  Hus Super dækker, hvis du skulle være uheldig at få skadedyr derhjemme, fx væggelus, kakerlakker eller mus. ​

Sammenlign dækninger Hus Super Hus Plus Hus
Brandskader

Forsikringen dækker fx brandskader forårsaget af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ejendele, når du har erstatningsansvaret som ejer af ejendommen.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Stormskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

Pludselig skade

Forsikringen dækker bl.a. påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele, når dem der gør det, ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

Brud på glas og kumme

Forsikringen dækker brud på fastmonteret glas og porcelæn, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar - uden selvrisiko.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

Dækker skade, som opstår pludseligt, som er en direkte følge af en håndværker- eller entreprenørfejl.

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Kosmetiske forskelle

Ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, dækker forsikringen 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker.

Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye - også de ubeskadigede.

Psykologisk krisehjælp

Krisehjælp til dig eller en i din husstand, hvis I har været udsat for en voldsom oplevelse fx en oplevelse, som har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv.

Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, fx hvis huset invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den både indendørs og udendørs bekæmpelse af hvepsebo.

Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

Tyveri og påkørsel af haveanlæg

Fx hvis den kinesiske "havelampe" stjæles eller hækken køres ned af ukendte.

Funktionsfejl på installationer

Forsikringen dækker funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle. Fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser og lignende.

Garantidækning

Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring. Dækningen gælder det første år.

Handicaptilpasning af boligen ved ulykke eller sygdom

Betaler udgifter for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis en i husstanden bliver ramt af en sygdom, ulykke eller nedkommer med et handicappet barn, som kræver at i kan komme rundt med en kørestol i boligen.


Tilvalg til husforsikring

For dig, som vil være på den sikre side

Vores samarbejdspartner Anticimex udarbejder en rapport over huset tilstand:

 • Første gang lige efter køb af forsikringen
 • Derefter hvert fjerde år

Sammen med dig, gennemgår Anticimex' bygningsrådgiver dit hus. Selve gennemgangen tager 1-1 ½ time og hele 120 punkter gennemgås.

Du får en udførlig rapport med en vedligeholdelsesplan og obs-punkter, som du skal være opmærksom på ved dit hus, foruden adgang til telefonisk rådgivning.

Dækningen er uden selvrisiko, og hverken gennemgangen eller rapporten vil blive brugt til at fastsætte pris eller vilkår for din forsikring.

Læs meget mere her

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker:

 • Vandskade, som følge af dryp og udsivning fra synlige rørinstallationer
 • Tab af vand og olie ifm. en dækket skade på skjulte rør og stikledninger
 • Vandskade, som følge af nedbør, der trænger ind i huset
 • Vandskade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.

Det er din selvvalgte selvrisiko, der gælder. Når du køber husforsikringen, kan du vælge en selvrisiko på 0-10.000 kroner.

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker skade på bygningsdele af træ som følge af insekter, svamp eller råd. Tilvalgsdækningen dækker også vinduer og døre.

Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kroner, medmindre du har valgt en højere selvrisiko.

Med en husforsikring får du økonomisk tryghed og hurtig hjælp, hvis du får en skade på dit hus. Vælg selv, hvad din husforsikring skal dække. Fra det helt basale til Hus Super, når du vil sikre dig ekstra godt, fx mod skadedyr.

Se husforsikringens dækninger i skemaet herunder. 

Saml dine forsikringer

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Husforsikring