Vi behandler de oplysninger, som du indtaster på hjemmesiden, i overensstemmelse med vores persondatapolitik

 1. Husforsikring

Husk husforsikringen til dig og dit hus. Når du køber et hus, gør du én af dit livs største investeringer - måske den største. Derfor er det vigtigt, at du er godt sikret og dét vil vi gerne hjælpe dig med.

Hos os vælger du selv, hvad din husforsikring skal dække. Vi tilbyder fx en Basis husforsikring til dig, der kun ønsker de helt basale dækninger, og en Super husforsikring til dig, der gerne vil sikre dig ekstra godt mod fx vandskader, svampeskader eller skadedyr.​​​


 • Skadedyrsbekæmpelse

  Hus Super dækker, hvis du skulle være uheldig at få skadedyr derhjemme, fx væggelus, kakerlakker eller mus. ​

 • Hjælp ved vandskader

  Ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler, hvis du vælger Hus Standard eller Hus Super.

 • Brud på glas og kumme

  Husforsikringen dækker brud på bygningsmonteret glas, fx vinduer, håndvaske og WC-kummer.

Sammenlign dækninger Hus Super Hus Standard Hus Basis
Pludselig skade

Forsikringen dækker bl.a. påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Kortslutning

Forsikringen dækker skader på dine ting som følge af kortslutning i køkkenapparater m.m.​​​

Færdselsuheld​​​

Forsikringen dækker skader på dine ting ved færdselsuheld, fx i form af påkørsel, sammenstød eller væltning. For at det er et færdselsuheld, skal et trafikmiddel – fx en bil – være indblandet.​

Brandskader

Forsikringen dækker fx brandskader forårsaget af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ejendele, når du har erstatningsansvaret som ejer af ejendommen.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Stormskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm.

Tyveri

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele, når dem der gør det, ikke har ”lovlig adgang” til adressen.

Vand- og frostskader

Forsikringen dækker vandskader, fx efter sky- eller tøbrud. Derudover dækkes frostsprængning på husets indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer.

Brud på glas og kumme

Forsikringen dækker brud på fastmonteret glas og porcelæn, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar.

Bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap

Dækker udgifter til bygningsmæssige forandringer af boligen, for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis du eller en i husstanden skulle blive ramt af en ulykke, der gør det nødvendigt at bruge kørestol eller hvis din familie får et barn som, pga. fysisk handicap, har behov for kørestol.

Ingen selvrisiko ved brud på bl.a. glas, kumme og skjulte rør

Ved brudskader på glas, kumme, skjulte rør, kabler og stikledninger er din selvrisiko 0 kroner.

Svampe-, insekt- og rådskadeforsikring

Forsikringen dækker skader, der forårsages af svampeangreb eller træødelæggende insekter, og som påvirker dit træværks funktionsevne.

Derudover dækker vi skade på træ og murværk som følge af svamp, der karakteriseres som råd, foruden bekæmpelsen af husbukke.

Tilvalgsdækningen kan tilkøbes til Hus Standard og er altid inkluderet i Hus Super.

Garantidækning

Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring. Gælder det første år.

Kosmetiske forskelle

Ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, dækker forsikringen 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker.

Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye - også de ubeskadigede.

Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, fx hvis huset invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den både indendørs og udendørs bekæmpelse af hvepsebo.

Vandskade, udvidet

Forsikringen dækker ekstra godt ved vandskader på bygningen, fx hvis du får fygesne på loftet, regn siver gennem dit tag, vandet siver langsomt fra synlige rør, eller kloak- eller grundvand pludselig står op af toilettet.

Derudover dækkes udgifter til tab af vand og olie i forbindelse med en dækket rørskade.

Dækninger

Er du i tvivl om hvilken husforsikring, der bedst passer til dine behov? Så læs mere om vores tre typer af husforsikringer nedenfor:


Husforsikring med Hus Basis

Med en Hus Basis-husforsikring er du godt dækket, hvis du fx får en brand-, vand- eller stormskade eller dit hus bliver udsat for tyveri eller hærværk. Du er også dækket via husforsikringen, hvis du får en skade på dine skjulte rør og stikledninger.


Husforsikring med Hus Standard

Hus Standard-husforsikringen dækker det samme som Hus Basis. Derudover får du også hjælp til at tilpasse din bolig, hvis én i din husstand skulle få et handicap eller I får et fysisk handicappet barn.

Endnu en fordel ved denne husforsikring er, at du ikke skal betale selvrisiko, hvis du får en skade på glas eller kumme, samt ved skjulte rør og stikledninger.​


Husforsikring med Hus Super

Vores bedste husforsikring er Hus Super. Her får du samme dækninger som Hus Standard, samt en særlig udvidet dækning ved vandskader. Du får også hjælp til bekæmpelse af skadedyr, og husforsikringen hjælper dig, hvis gnavere skader din bygning.​​​

Spørgsmål & svar

Stopper min husforsikring automatisk, når jeg sælger mit hus?

Nej, din husforsikring stopper ikke automatisk, når du sælger dit hus. Før vi kan slette din husforsikring, skal den nye ejers forsik​ringsselskab sende os en bekræftelse på, at de overtager brandforsikringen. Det er af hensyn til den særlige forpligtelse, der gælder for forsikringsselskaberne over for panthavere (banker og realkreditinstitutter).

Når opsigelsen fra det andet forsikringsselskab er modtaget, sletter vi din husforsikring pr. overtagelsesdatoen.


Er mit solcelleanlæg dækket af husforsikringen?

Ja, dit solcelleanlæg er dækket af husforsikringen, så du skal ikke tegne yderligere forsikring.

Læs mere i vores vilkår


Hvad gør jeg, når jeg køber eller bygger nyt hus?

Hvis du er ved at købe eller bygge et nyt hus, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på telefon 70 12 12 12 og modtage et tilbud på en husforsikring.

Du kan også købe din husforsikring i vores webshop.


Hvad gør jeg, hvis mit hus er købt på tvangsauktion?

Hvis du har købt dit hus på tvangsauktion, er du meget velkommen til at kontakte vores Kundecenterpå telefon 70 12 12 12 og få et tilbud på en husforsikring.


Hvordan opsiger jeg min husforsikring?

Du kan altid opsige din husforsikring med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdatoen) eller senest 14 dage efter en skadesag er afsluttet. Hvis du opsiger din husforsikring på denne måde, er opsigelsen gebyrfri, mens det koster et gebyr, hvis du opsiger husforsikringen med forkortet opsigelsesvarsel.

Opsiger du selv din husforsikring, skal du sende din opsigelse skriftligt til vores Kundecenter enten pr. brev eller mail. Opsigelsen af husforsikringen skal være skriftlig, for at sikre, at der ikke sker misforståelser.

Flytter du din husforsikring til et andet forsikringsselskab, klarer det nye selskab opsigelsen for dig.

​​​​
Skal mit hus besigtiges, før jeg køber en husforsikring?

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at besigtige dit hus, for at købe en husforsikring.

Alder og konstruktion kan gøre, at visse dækninger ikke tilbydes, eller først kan tilbydes efter en besigtigelse. Vi benytter Anticimex til at besigtige dit hus, hvis dette er nødvendigt for at få et tilbud på en husforsikring.

Læs mere om besigtigelse af hus

Vilkår

Vi henviser til de gældende vilkår for husforsikringen:

Vilkår - Husforsikring, nr. 41-05

Vilkår - Retshjælpsforsikring​​

Er du ved at købe hus?

Når du handler fast ejendom, kan du købe en ejerskifteforsikring for at sikre dig mod skjulte fejl og mangler. Hvis du køber en lejlighed eller andelsbolig, bør du overveje om det er udgiften og besværet værd, men til gengæld er en ejerskifteforsikring rigtig god at have, hvis du køber et hus.


Værd at vide, når du køber hus

Der er mange praktiske ting, der skal være i orden, når du køber hus, fx finansiering, forsikringer og købsaftale.

 • Finansiering
  I bør mindst tale med en bank om realkredit- og boliglån. Hvor I selv normalt skal stå for mindst 5 % af købesummen, må realkreditinstituttet højst belåne op til 80 %, mens banken typisk tilbyder et boliglån på op til 15 %.

  Hvor meget I kan låne, baseres bl.a. på jeres budget, lønsedler, anden gæld og årsopgørelse fra SKAT. Det er vigtigt, at I belåner mest muligt med realkreditlån, da disse er billigst og sikrest.

  Køber I en eksisterende ejendom, kan I typisk genbruge pantebrevet i ejendommen og dermed spare oprettelsesudgifter.

  Som sikkerhed for lånene opretter pengeinstitutterne pantebreve i jeres ejendom som sikkerhed for deres udlånte penge - dette kaldes ”pant”.

 • Forsikringer
  For at kunne låne penge i banken, skal I have en husforsikring. Husforsikringens branddækning gør nemlig, at banken er sikret sine penge (panten), selvom huset brænder ned. Husforsikringen er også en stor fordel for jer, da I ellers risikerer at stå uden hjem og med en sort gæld til pengeinstituttet for den tabte pant. Foruden husforsikringen, kan det være en stor fordel at have en ejerskifteforsikring.

  Ejerskifteforsikringen dækker de skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af husets tilstandsrapport eller el-eftersynsrapport, dvs. skader, som er opstået før jeres husforsikring trådte i kraft. Disse skader udbedres af ejerskifteforsikringen, mens nye skader på huset, som sker efter I har overtaget det, dækkes af jeres husforsikring.

  Uanset om I bor i hus eller lejlighed, ejer, lejer eller andel, så er det også en god idé at have en indboforsikring, som dækker fx skadedyrsangreb og vandskader.

  Hus- og indboforsikringen kan I købe hos os, mens I kan få ejerskifteforsikringen gennem vores samarbejdspartner Frida Forsikring.

 • Købsaftale
  Når I byder på drømmehuset med en købsaftale, skal det ofte gå så hurtigt, at I ikke har tid til at snakke med hverken jeres bankrådgiver eller advokat. Købsaftalen er gældende, når sælger har skrevet under på den, og det er derfor vigtigt, at I inkluderer et bank- og et advokatforbehold i købsaftalen.

  På denne måde kan I fortryde købsaftalen, hvis én af jeres rådgivere fraråder jer at købe huset.

  Det er dog bedst at blive forhåndsgodkendt i jeres bank, så I præcist ved, hvor meget I kan byde, og processen med bankens godkendelse lettes.


Bygger I nyt hus?

Hvis I bygger nyt hus, er forløbet lidt anderledes - her kan I nemlig ikke købe en ejerskifteforsikring. I stedet skal I købe en byggeskadeforsikring, som dækker de fejl og mangler, som entreprenøren har lavet under byggefasen.

Denne forsikring kan ligeledes købes gennem vores samarbejdspartner Frida Forsikring.

Relaterede artikler

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 20 % rabat
 1. Husforsikring