Forebyg vandskader i hjemmet

Vandskader kan opstå som følge af fx kraftig regn, utætheder i rørinstallationer i huset, eller fordi der går hul på et større akvarium, og vandet strømmer ud.

I denne artikel får du en række gode råd til at forebygge vandskader. 

Køb en husforsikring med vandskadedækning eller anmeld vandskade her:

Køb husforsikring Anmeld vandskade

Du skal være opmærksom på, at de forskellige typer af vandskader kræver, at du har købt dækninger, der passer til den konkrete skade, fx dækning for skybrud, skjulte rør eller vand der siver fra synlige rør.

Hvorfor opstår vandskader?

Vandskader kan opstå på mange måder – af naturlige årsager med voldsomt vejr, men også pga. mekaniske fejl eller utætte installationer i hjemmet.

Uanset hvad er det en god idé at have en forsikring, som dækker i tilfældet af, at dit hjem bliver ramt af vandskader.

Vandskader forårsaget af voldsomt vejr

En af de hyppigste årsager til vandskader er, når der falder så meget regn, at kloakkerne ikke kan nå at opsamle vandet, og det derfor flyder ned i fx kældre.

Kraftigt regnvejr kan også forårsage vandskader ved at sive igennem utætte tage og vinduesrammer og ved at oversvømme dine tagrender.

Ved du, at der er kraftig regn eller skybrud på vej, bør du derfor gennemgå dit hus for mulige steder, hvor der kan opstå vandskader.

Forebyg vandskader ved kraftigt regnvejr

Der er heldigvis flere metoder til at forebygge vandskader forårsaget af voldsomt regnvejr. Nogle af de vigtigste er oplistet her:

1. Rens tagrender og tagnedløb.

2. Rens udendørs afløbsriste for blade og andet affald.

3. Har du en pumpebrønd, kan du betale for at få placeret en ekstra pumpe i brønden eller få installeret et højvandslukke.

4. Luk vinduer - især tag- og kældervinduer (forsikringen dækker ikke vandskader som følge af åbne vinduer).

5. Løft så mange ting som muligt op fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vandet, hvis det kommer ind i kælderen.

6. Undgå så vidt muligt tæpper og trægulve i kælderen, da disse er ekstra udsatte for vandskader.

7. Sørg så vidt muligt for at være hjemme under kraftigt regnvejr. Kan det ikke lade sig gøre, så bed en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.

Du kan tjekke vejret og dermed risikoen for kraftigt regnvejr på Forsikringsvejret.dk.

Få flere gode råd til at forebygge vandskader ifm. kraftigt regnvejr i vores artikel om skybrud.

Hvis uheldet alligevel er ude, og dit hjem bliver vandskadet, kan det være en fordel at have en god husforsikring.

Vi anbefaler, at du vælger en husforsikring med tilvalgsdækningen ’Udvidet vandskade’ - så er du nemlig sikret, uanset om der er tale om skybrud eller kraftig regn samt mange andre skader på grund af vand.

Artiklen fortsættes nedenfor

Vandskader forårsaget af indvendige utætheder

De fleste danske hjem har en eller anden form for gennemstrømmende vand, som løber gennem diverse rør for at forsyne vandhaner, brusere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, radiatorer og andre apparater.

For at undgå vandskader kræver al den gennemstrømmende vand, at adskillige rør, kabler og slanger er helt tætte, vedligeholdt og professionelt installeret.

Selv de mindste utætheder kan forårsage vandskader i dit hjem.

Mand kigger under køkkenvask
Tjek jævnligt de synlige rørinstallationer i huset.

4 simple tips til at identificere utætheder og forebygge vandskader

Utætheder i rørinstallationer kan være svære at opdage i tide. Der er dog flere ting, du kan gøre for at identificere utætheder og forebygge vandskader i din bolig. 

 1. Hold øje med din vandmåler
  Din vandmåler kan være et middel til at opdage, om noget er galt. Prøv fx at holde øje med vandmåleren, når der ikke er nogen i hjemmet, der bruger vand. Står den ikke helt stille, kan det være tegn på, at der siver vand fra et vandrør, eller at toilettet løber.

 2. Tjek jævnligt synlige vandinstallationer
  Det er en god idé at tjekke de synlige rørinstallationer i huset - fx rørene under køkkenvasken eller under håndvasken på badeværelset.

  Det kan være svært at opdage langsom udsivning af vand fra vandrør, men til det formål kan du lave en simpel test: Vikl et stykke køkkenrulle rundt om rørsamlingen og hold øje med, om papiret bliver vådt.

 3. Fugt kan være tegn på en vandskade
  Opdager du fugt i loftet eller på væggene, kan det være tegn på rørbrud. Du kan købe en fugtmåler, der kan måle luftfugtigheden i det eller de rum, hvor du har mistanke om fugt.

 4. Knirkende gulve kan afsløre rørbrud
  Hvis dine trægulve pludseligt begynder at give sig og knirke kraftigt, kan det være tegn på rørbrud.

Udsivning eller udstrømning af vand? Sådan kender du forskel

Hvordan forsikringen dækker vandskader forårsaget af utætheder i fx rørinstallationer afhænger af, om der er tale om udsivning eller udstrømning af vand. 

Udstrømning af vand

Ved udstrømning af vand er der tale om pludselig udstrømning af vand, olie, kølervæske og damp fra røranlæg og dertil knyttede installationer – fx fra køle- og fryseanlæg, akvarier og beholdere med et rumindhold på 10 liter eller derover (på ældre forsikringer skal rumindholdet være på 20 liter eller derover).

Vandskader, der sker som følge af udstrømning af vand, er dækket af vores husforsikring – hvad enten du har Hus Basis, Hus Standard eller Hus Ekstra.

Udsivning af vand

Ved udsivning af vand er der tale om vandskader som følge af udsivning og dryp fra synlige rørinstallationer samt slanger til hårde hvidevarer, der er koblet til en vand- eller afløbsinstallation.

Det gælder også vandskader som følge af dryp fra akvarier og beholdere med et rumindhold på 10 liter eller derover.

Denne type vandskader er dækket  af vores tilvalgsdækning ’Udvidet vand’, som kan tilkøbes til vores husforsikring. 

Er der et skjult rør, fx til gulvvarmen i badeværelset, som er blevet utæt, og der siver vand ud, så er dette omfattet af vores husforsikring under dækning for skjulte rør. Dette er omfattet, hvis du har købt Hus Standard eller Hus Ekstra.

Hold vådrummet tørt

Vandskader i badeværelser og andre rum med gennemstrømmende vand ser man ikke altid med det samme. Det betyder, at skaderne kan blive ganske omfattende, inden de opdages.

Det kan derfor blive både dyrt, besværligt og tidskrævende at reparere, når skaden er sket. Med få tiltag kan du forebygge de hyppigste skader. 

Mand borer i væg
Hold øje med mulige utætheder i vådrummet.

Fugtspærre

Hvis du fugtspærrer vådrum, herunder badeværelset, mindsker du risikoen for vandskader. Sørg for at gulv og vægbelægninger er tætte, ligesom borede huller og flisefuger.

Få styr på de mest almindelige fejl

Helt almindelige fejl og mangler kan let føre til slemme vandskader i dit hjem. Disse er dog ofte nemme at undgå.

Eksempler på gænge fejl og mangler:

 • Manglende udbedring af revner i gulvets fuger.
 • Vådrumstapet sat på uden overlapning, dvs. side om side.
 • En tilstoppet gulvrist, der får vandet til at stå for længe og trænge ned i gulvet.

Har du styr på forsikringerne?

Opvaskemaskinen og vaskemaskinen

Du kan forebygge vandskade fra en utæt opvaskemaskine eller vaskemaskine ved hjælp af følgende forholdsregler:

 • Sørg for, at du ved, hvor afbryderen sidder - og lad ikke maskinen være tændt, når du forlader hjemmet.
 • Kontroller jævnligt slanger og ledninger.
 • Det er en god idé at slukke for vandet, når du rejser på ferie.
 • Ved at lægge en drypbakke under maskinen, bliver du hurtigt opmærksom på, hvis der opstår en utæthed, og du kan dermed forhindre en potentiel vandskade.

På trods af alle ovenstående gode råd og forholdsregler kan du stadig være uheldig at få vandskader i dit hjem. I så fald er det en god idé at have styr på husforsikringen.

Senest opdateret den 13. januar 2022.