Mén, méngrad, erstatning og forsikringssum

Har du styr på ulykkesforsikringen? Beregn din pris her:

Beregn din pris

Der findes mange avancerede ord og fagudtryk inden for forsikringsbranchen, og især termerne "mén", "méngrad", "erstatning" og "forsikringssum" kan være vanskelige at forstå.


Hvad betyder "mén", "méngrad", "erstatning" og "forsikringssum"?

Ord som "varigt mén", "méngrad", "erstatning" og "forsikringssum" kan være svære at forstå, men de er helt essentielle, når du køber en ulykkesforsikring.

Her får du en grundig introduktion til termerne, så du er godt klædt på, når du undersøger markedet for forsikringer.

For virkelig at forstå, hvad "varigt mén", "méngrad", "erstatning" og "forsikringssum" betyder, kan vi tage udgangspunkt i Den Danske Ordbogs definitioner af ordene:


1. Hvad betyder "Varigt mén"?

Ifølge Den Danske Ordbog er "mén":

alvorlig fysisk eller psykisk skade, fx som følge af en ulykke eller et overfald.

Den Danske Ordbog

Mén er altså den type skade, du kan få, fx hvis du kommer til skade i en ulykke eller som følge af en alvorlig sygdom.

Disse forsikringer dækker varige mén, dvs. mén, som ikke forsvinder med tiden:

 • Ulykkesforsikring
  Vores ulykkesforsikring dækker varige mén, som er opstået som følge af en ulykke.

 • Børneforsikring og Voksenforsikring
  Vores Børneforsikring og Voksenforsikring dækker varige mén som følge af ulykke, samt visse sygdomme.
Bliv godt klædt på, til når du køber ulykkesforsikringer.
 • Børneforsikring Super og Voksenforsikring Super
  Vores Børneforsikring Super og Voksenforsikring Super dækker varige mén som følge af ulykke, samt visse sygdomme.

Du kan få mere eller mindre alvorlige varige mén, hvilket bl.a. defineres via din "méngrad".

Læs mere om vores børneforsikringer.


2. Hvad betyder "Méngrad"?

Den Danske Ordbog definerer "méngrad" som værende:

mål for omfanget af et varigt men; beregnes i forbindelse med udbetaling af erstatning efter en ulykke.

Den Danske Ordbog

Du kan få en méngrad på 0-100 %, og jo højere méngrad du får, jo højere en erstatning vil du også få udbetalt.

Vores forsikringer dækker fra en méngrad på 5 % og op.

Læs mere om vores personforsikringer


3. Hvad betyder "Erstatning"?

"Erstatning" defineres af Den Danske Ordbog som:

penge eller anden form for godtgørelse som gives for at opveje et tab, en ulempe el.lign.

Den Danske Ordbog

Hos os får du erstatning allerede ved en méngrad på 5 %. Derudover får du ved en méngrad på mindst 30 % udbetalt dobbelterstatning.

For at finde ud af, hvad du skal have i erstatning, tager vi udgangspunkt i din méngrad og din forsikringssum.

Forsikringssummen er det maksimale beløb, du kan få i erstatning, dvs. hvis du får en méngrad på 100 %.

Du vælger selv forsikringssummen, når du køber forsikringen.

Få en intro til forsikringstermerne her.

Har du fx en forsikringssum på 1 mio. kroner, vil du få 50.000 kroner ved en méngrad på 5 %, mens en méngrad på 30 % giver hele 600.000 kroner (2 x 300.000).

Din erstatning afhænger altså både af, hvor alvorligt dit mén er – dvs. din méngrad - og hvor stor en forsikringssum du har valgt, da du købte forsikringen.

4. Hvad betyder "Forsikringssum"?

Den Danske Ordbog definerer din "forsikringssum" som værende:

den maksimale sum penge som et forsikringsselskab kan udbetale som erstatning efter en skade.

Den Danske Ordbog

Hos os vælger du selv størrelsen på din forsikringssum i form af 2 forskellige summer: 

 • en varigt mén-sum, som udbetales til dig, hvis du kommer til skade.
 • en dødsfaldssum, som udbetales til dine efterladte, hvis du dør.

Du vælger selv, om din varigt mén-sum skal ligge på 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 eller 2.500.000 kroner, mens dødsfaldssummen for voksne kan være 50.000, 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 eller 2.500.000 kroner. For børn er dødsfaldssummen fast på 50.000 kroner.

Du bestemmer altså selv, hvor stor en erstatning du kan få udbetalt, hvis du kommer til skade eller dør.

Artiklen fortsættes nedenfor

Méngraden beregnes ud fra méngradstabellen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har lavet både en méngradstabel og en méngradsberegner ift. arbejdsskader, som vi tager udgangspunkt i, når vi beregner hvilken størrelse erstatning, du skal have.

Foruden Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méngradstabel, tager vi også dine lægelige oplysninger med i vores beregninger.

Prøv Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tabel og beregner af méngrad

Senest opdateret den 13. december 2021.