Fritidshusforsikring

Sådan er dit fritidshus forsikret

Hvis du ejer et fritidshus, fx sommerhus eller kolonihavehus, og du har forsikret det hos os før den 4. februar 2017, har du en ”fritidshusforsikring”. Efter denne dato tilbyder vi vores nye ”sommerhusforsikring”.

 1. Fritidshusforsikring

Pas på dit fritidshus

Med en sommerhus- eller fritidshusforsikring er du dækket, hvis der pludselig opstår skader på fritidshuset. Du behøver derfor ikke bekymre dig om huset, heller ikke i de perioder, hvor du er væk fra det.

Tidligere hed vores forsikring af fritidshuse "fritidshusforsikring", men fra den 4. februar 2017 skiftede den navn til "sommerhusforsikring". Forsikringen dækker stadig alle typer fritidshuse, fx kolonihavehuse og sommerhuse.

Udover at skifte navn fra fritidshusforsikring, har forsikringen også fået mange nye dækninger.

Læs mere om sommerhusforsikringen


Har du allerede en fritidshusforsikring?

Hvis du har købt din fritidshusforsikring før den 4. februar 2017, inkluderer din forsikring:

 • En indboforsikring
 • En bygningsforsikring
 • En restværdiforsikring
 • En huslejetabsforsikring
 • En husejeransvarsforsikring
 • En retshjælpsforsikring
 • Pludselige skader


Udover fritidshusforsikringens grunddækninger, har du muligvis tilkøbt en eller flere af fritidshusforsikringens 3 tilvalgsdækninger.


Tilvalgsdækninger til fritidshusforsikring

 • "Glas og kumme", som dækker brud på vinduer, håndvask, toilet mv.
 • "Svampe og insekt", som dækker skader i tilfælde af huset angribes af træødelæggende svampe og insekter.
 • "Skjulte rør og stikledninger", som dækker både de skjulte rør til vand, varme og afløb, foruden stikledninger med kloak, vand og lignende, som fører til dit fritidshus.


Sådan dækker fritidshusforsikringen

Som sagt har du en fritidshusforsikring, hvis du forsikrede dit fritidshus hos os før den 4. februar 2017, og du ikke selv har bedt os opdatere den til vores nye sommerhusforsikring.

Her kan du læse mere om, hvad din fritidshusforsikring dækker.


Fritidshusforsikringen dækker dit indbo i fritidshuset

Fritidshusforsikringen dækker alle de ting, som fast er i fritidshuset. Her er du sikret i tilfælde af:

 • Brand
 • Kortslutning
 • Indbrud og tyveri
 • Røveri, åbenlyst tyveri (ran) og overfald
 • Hærværk
 • Vandskader
 • Naturskader, fx storm, skybrud og tøbrud

Hvis du derimod har en sommerhusforsikring, vælger du selv hvorvidt din skal omfatte dit indbo.


Fritidshusforsikringen dækker selve bygningen

Med din fritidshusforsikrings bygningsforsikring, er du dækket mod de store ydre skader, der kan ske på dit fritidshus:

 • Brand
 • Storm
 • Vand- og frostskader
 • Tyveri og hærværk
 • Pludselig skade


Fritidshusforsikringen inkluderer restværdiforsikring

Hvis dit fritidshus bliver så skadet, at en reparation vil koste over 50 % af det nyopførte fritidshus, giver fritidshusforsikringen dig mulighed for at få dit fritidshus revet ned, og i stedet få det opført til helt nyt.

På denne måde er dit fritidshus altid dækket, også selvom skaderne virker så omfattende, at det ikke ser ud som om, det er til at redde.


Fritidshusforsikringen inkluderer huslejetabsforsikring

Fritidshusforsikringen erstatter din tabte lejeindtægt, hvis en skade på dit fritidshus gør, at det er ubeboeligt i en periode, og du derfor ikke kan leje det ud i det pågældende tidsrum. I kombination med fritidshusforsikringens øvrige dækninger gør dette, at dit tab bliver dækket.


Fritidshusforsikringen inkluderer husejeransvarsforsikring

Denne dækning er muligvis den vigtigste i fritidshusforsikringen. Den dækker dit erstatningsansvar som husejer, i tilfælde af der sker skade på andre mennesker eller deres ejendele, mens de befinder sig i dit fritidshus eller på dets grund. Fx hvis du fælder et træ på din grund, som falder ned i naboens bil, eller en forbipasserende falder på dit fortov, fordi fliserne ligger skævt.


Fritidshusforsikringen inkluderer retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en retslig uenighed (tvist), for eksempel med dine naboer, kan du i mange tilfælde få retshjælp dækket gennem din fritidshusforsikring hos os. Hvis uenigheden bliver så stor, at den kommer for retten, er du altså sikret advokatbistand.


Fritidshusforsikringen dækker pludselige skader

Fritidshusforsikringen dækker alle de pludselige skader, som kan ske med og på dit fritidshus. Nogle steder kendes den også som en bygningskaskoforsikring, og den dækker bl.a.:

 • Brand
 • Stormskader
 • Påkørsel
 • Snetryk
 • Væltende eller nedstyrtende genstande, fx træer, som skader dine bygninger.

Med denne del af din fritidshusforsikring er du dækket mod alle de uventede skader, som kan være svære at sikre sig imod.


Vilkår

Vi henviser til de gældende vilkår for fritidshusforsikringen:

Vilkår - Fritidshusforsikring, nr. 31-02

Vilkår - Retshjælpsforsikring​​

Relaterede artikler

Læs mere om fritidshuse og sommerhusforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette forsikring til dit fritidshus, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om fritidshuse og sommerhusforsikringer.

God fornøjelse!

 1. Fritidshusforsikring