SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på de oftest stillede spørgsmål nedenfor. Får du ikke svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Min regning

Hvordan betaler jeg for mine forsikringer?

Du kan tilmelde dine forsikringer til automatisk betaling via Betalingsservice - på den måde bliver dine regninger betalt til tiden. Det koster 0 kroner pr. forsikring pr. år, og vi trækker ingen penge, før du modtager policen og forsikringen træder i kraft.

Dette gælder dog ikke knallerter uden nummerplade. Her sker opkrævningen med girokort og koster 45 kroner. 

Kan jeg betale med kreditkort?

Nej, du kan desværre ikke betale med kreditkort.

Beløbet på den første opkrævning er højere end forventet?

I visse tilfælde starter din forsikring inden månedsbetalingen kan nå at starte. Når det sker, vil det første beløb vi opkræver dig være højere, fordi det omfatter beløbet fra forsikringens starttidspunkt til en måned efter den første opkrævning – altså mere end 1 måneds betaling.

Du kommer ikke til at betale mere for din forsikring over en periode på et år – prisen vil være den samme, når betalingerne for årets 12 måneder lægges sammen.

Hvorfor er 1. bilopkrævning på månedsbetaling højere end aftalt?

Bilforsikringen bliver først udstedt, når vi har modtaget besked fra SKAT, hvorefter vi laver din police færdig.

Dette betyder, at vi ved første betaling opkræver med tilbagevirkende kraft fra den dato, bilen er indregistreret hos os, og at du samtidig betaler 1 måned frem.

Hvorfor stemmer beløbet på min regning ikke?

Din forsikring er blevet ændret, du er flyttet eller du har købt en ny forsikring - hvis du har gjort det midt i en måned, kan beløbet på den første opkrævning være "skæv". Vi har tilpasset ændringen og sendt en ny opkrævning.

Bilforsikring
Hvis det drejer sig om din bilforsikring, skyldes det, at vi opkræver med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at vi opkræver fra den dato, bilen er indregistreret hos os. Derfor vil den første opkrævning ofte være højere end de øvrige måneder.

Hvordan tilmelder jeg mig månedsbetaling?

​Du kan tilmelde dine forsikringer til månedsbetaling via dette link: Tilmeld månedsbetaling​ eller ved at kontakte vores Kundecenter.

Hvis jeg har valgt Betalingsservice, skal jeg da have betalingsfuldmagt til kontoen?

Ønsker du at benytte en anden bankkonto end din egen til månedsbetaling, fx din partners ellers ægtefælles, er det vigtigt, at du har betalingsfuldmagt til den.

Undersøg med din bank, om det er tilfældet.

Er det ikke tilfældet, vil banken ikke lade os trække det månedlige beløb fra kontoen, og vi bliver nødt til at opkræve den samlede pris for året via girokort fra dig i stedet.

Hvis indehaveren af kontoen kontakter banken, vil de kunne oprette betalingsaftalen, så du ikke skal betale helårligt via girokort.

​Forsikringen er tilmeldt Betalingsservice, men jeg har fået et girokort?

Har du modtaget et girokort på dit normale månedsbeløb, betyder det, at din betalingsservice-betaling er blevet afvist, enten af din bank eller af dig. Har du ikke selv afvist betalingen, bør du kontakte din bank.


Hvis du betaler girokortet inden for fristen

Forestil dig, at dine betalinger har kørt fint i juni, juli og august. Af en eller anden grund bliver regningen for september afvist. Det der sker nu, er, at vores systemer efter den 16. september finder ud, at du ikke har betalt via betalingsservice, og sender et girokort for september måned til dig i stedet. Mens dette girokort er aktivt, kan betalingsservice ikke sende oktober måneds opkrævning, da den ikke kan opkræve en ny måned automatisk, før den gamle er afsluttet.

Betaler du girokortet inden for betalingsfristen, beholder du retten til månedsbetaling, og systemet vil så opkræve dig igen via betalingsservice den 1. november. I mellemtiden mangler du at betale for oktober. Denne regning vil blive delt ud på de måneder, du har tilbage til hovedforfaldet (forsikringens fornyelsesdato). Har du fx 3 måneder tilbage, deles oktober-regningen i 3 og lægges oveni de andre måneders regninger.

Du kan se dit hovedforfald i Mine sider


Hvis du ikke betaler girokortet inden for fristen

Betaler du ikke girokortet inden for tidsfristen, vil din månedsbetalingsaftale blive annulleret, og kan først oprettes igen næste gang forsikringen har hovedforfald (en gang om året).

Har du derimod fået et girokort med opkrævning for resten af året, betyder det, at betalingsaftalen er blevet afmeldt og månedsbetalingen er bortfaldet. Du skal derfor indbetale det fulde beløb.

Hvilke afgifter og gebyrer betaler jeg?

Via linket finder du en oversigt over de gebyrer, vi som forsikringsselskab opkræver, samt en oversigt over de lovbestemte afgifter og bidrag, vi opkræver for staten.

Gebyrer og afgifter

Hvorfor har jeg fået en rykker?

Hvis du ikke har betalt din forsikring til tiden, så sender vi dig en rykker.

Vi sender dig først en påmindelse og bliver forsikringen ikke betalt umiddelbart herefter, så pålægger vi næste påmindelse et rykkergebyr på 100 kroner.​​

​Jeg har opsagt min forsikring, men har fået en opkrævning?

Hvis vi modtager opsigelsen efter den 18. i måneden, vil opkrævningen allerede være sendt til vores betalingsløsning som er Betalingsservice.

Har du allerede betalt, så modtager du pengene igen via din Nemkonto, hvis din forsikring er opsagt.

​​If skylder mig penge - hvordan får jeg mine penge tilbage?

​Hvis vi skal udbetale penge til dig, så modtager du dem via din Nemkonto

Hvorfor modtager jeg girokort på min samlevers forsikring, når vi har Betalingsservice?

Selvom dine forsikringer er tilmeldt både Betalingsservice og månedsbetaling, kan I risikere at få et girokort på din samlevers forsikringer.

Dette sker, hvis din samlever ikke står på bankkontoen - så afviser banken tilmeldingen til Betalingsservice. Du skal derfor selv tilmelde girokortet til Betalingsservice uden at betale den.

Derefter bedes I kontakte os, så vi kan få ændret forsikringen til månedsbetaling.​​​​

Hvad sker der med min Betalingserviceaftale, hvis jeg skifter bank eller bankkonto?

Skifter du bank, skal du bede din nye bank om at flytte betalingsaftalen med over til dem.

Ønsker du at benytte en anden bankkonto til din månedsbetaling, kan du med fordel bede din bank om at flytte betalingsaftalen til den nye konto i stedet.

Så kan I sammen sikre, at dine forsikringer stadig bliver betalt.

Hvad hvis en betaling bliver afvist?

Hvis en månedsbetaling bliver afvist (fx via Netbank), må du meget gerne kontakte vores Kundecenter så hurtigt som muligt.

Ellers risikerer du at modtage en rykker på det beløb, der ikke er blevet betalt, og efterfølgende har vi ikke mulighed for fortsat at tilbyde dig månedsbetaling.

​Jeg skal bruge debitorgruppenummer og PBS-nummer

​​​Debitorgruppenummer / Deb. gr. nr.: 00596
PBS-nummer​: 28703​​

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Du kan læse mere og tilmelde dine forsikringer til Betalingsservice via dette link: Tilmeld Betalingsservice​.

Køb i webshoppen

Jeg ønsker hjælp til at fortsætte mit køb?

Du kan skrive til vores Internetsupport* på kundeservice.privat@if.dk eller ringe til vores Internetsupport* på 70 12 12 53 man-torsdag kl. 8.00-20.00, fredag kl. 8.00-18.00 og lør-søndag kl. 10.00-16.00.

* Vores Internetsupport rådgiver om forsikringerne, forståelse af spørgsmål og udfyldelse af felterne i webshoppen, men har desværre ikke mulighed for at yde teknisk support ift. din computers opsætning og funktionalitet.

Hvor længe kan jeg fortryde mit køb?

Indtil 14 dage efter du har modtaget policen og forsikringsvilkårene eller fra den dag forsikringen træder i kraft.

Hvad med opsigelse af mine eksisterende forsikringer?

Vi opsiger dine tidligere forsikringer, når du har indtastet oplysninger om dit tidligere forsikringsselskab. Du kan vælge mellem 2 alternativer, når du skal opsige din forsikring:


1. Hurtigst muligt

Ønsker du at flytte din forsikring til If hurtigst muligt, kan vi opsige din nuværende forsikring med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

Har din police været i kraft i over et år og ligger opsigelsen før hovedforfaldsdatoen (fornyelsesdatoen), vil dit nuværende forsikringsselskab ofte opkræve et mindre gebyr for opsigelsen. Har policen været i kraft i under 1 år, kan gebyret være noget højere.

Dit tidligere selskab vil tilbagebetale de penge, der er betalt fra den dato, hvor forsikringen er opsagt og til den dag, hvor den er betalt til.


2. Til hovedforfald

En forsikring har altid en hovedforfaldsdato (fornyelsesdato), som er den dato, din forsikring i det andet forsikringsselskab gælder til. Denne dato kan du finde på din eksisterende police.

Vil du opsige din forsikring til denne dato, skal det ske med mindst 1 måneds varsel.

Du kan altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdatoen.

If Fordelsprogram

Hvad er en selvrisikoopsparing?

En selvrisikoopsparing indebærer, at for hvert skadesfrit år du har, får du 100, 200 eller 500 kroner indsat, alt efter dit fordelsniveau.

Du kan bruge selvrisikoopsparingen til helt eller delvist at betale din selvrisiko ved en skade. Har du har skader på dit hus, indbo eller bil, tilskrives der ikke noget beløb på selvrisikoopsparingen i det pågældende forsikringsår.

Det vil fx sige, at har du en hundeskade eller en personskade, men ingen skader på hus, bil og indbo, vil der stadig tilskrives penge til selvrisikoopsparingen. Saldoen på selvrisikoopsparingen kan max være på 5.000 kroner.

Hvilken fordelsrabat kan jeg få?

Du kan få fordelsrabat på 10 eller 15 % alt efter, hvilket niveau i fordelsprogrammet du er på. Læs mere om If fordelsprogram

Hvad betyder de forskellige niveauer?

Alt efter hvilke forsikringer du har og køber hos os, placeres du på henholdsvis niveau 1, 2 eller 3.

Niveauerne bestemmer, hvilke fordele du er berettiget til, hvor niveau 3 giver flest fordele.

Hvornår bliver jeg fordelskunde?

Du bliver fordelskunde, når du er tilmeldt Mine sider og Betalingsservice, og har minimum en bilforsikring med kasko-, indbo- eller husforsikring hos os.

Hvad hvis jeg får skader, der påvirker flere forsikringer?

Får du en skade, der påvirker mere end 1 forsikring, skal du kun betale 1 selvrisiko - den højeste af de involverede forsikringers selvrisiko.

Hvis du fx har indbrud i dit hjem, din dør bliver ødelagt og dit tv bliver stjålet, er det både din husforsikring og indboforsikring, der er i brug. Her betaler du kun 1 selvrisiko, også selvom du melder flere skader.

Hvad hvis vi flytter sammen?

Jeres forsikringer i If bestemmer tilsammen, hvilket niveau i fordelsprogrammet I placeres på.

Hvis en af jer fx har en bil kaskoforsikring og den anden har en hus- og indboforsikring, placeres I på niveau 3.

Hvis I allerede har selvrisikoopsparinger, lægger vi disse sammen - er de samlet på mere end 5.000 kroner, kan I med fordel beholde hver jeres. 

Hvad hvis vi bliver skilt?

Har I begge forsikringer hos os, skal I kontakte os på 70 12 12 12. Så vi kan sikre den korrekte opdeling af jeres forsikringer.

Du kan læse mere om skilsmisse og forsikringer her

Hvad hvis jeg opsiger mine forsikringer?

Hvis du opsiger dine forsikringer, vil din selvrisikoopsparing være aktiv, indtil den sidste police udgår. Din selvrisikoopsparing kan genoptages, som den forlades, i op til 2 år efter sidste police er udgået.

Hvad hvis mit barn flytter hjemmefra?

I bestemmer selv om barnet fortsat skal være del af jeres If fordelsprogram, eller om barnet skal have sit eget fordelsprogram - bemærk, at I ikke kan overføre penge fra jeres eget fordelsprogram til barnets.

Hvad hvis jeg allerede har forsikringer hos If?

Hvis du køber en ny forsikring, bliver du en del af fordelsprogrammet og den nye forsikring vil blive indplaceret i det niveau, som dine eksisterende forsikringer berettiger til. Samtidig vil din selvrisikoopsparing starte. 

Dine gamle forsikringer
Fordelsprogrammets rabat gælder kun for forsikringer købt efter den 5. februar 2017. Har du købt forsikringer før, har du muligvis andre rabataftaler.

Fuldmagt

Hvorfor må andre ikke kontakte If uden en fuldmagt?

​Som forsikringsselskab er vi pålagt en række juridiske krav, bl.a. at vi ikke må udtale os til andre end forsikringstager. Det sikrer, at ingen kan misbruge dit navn og CPR-nummer, hvis de henvender sig til os uden din accept. 

Udfyld fuldmagt

Hvad skal en fuldmagt indeholde?

​Fuldmagten skal indeholde:

  • Dit navn og CPR-nummer
  • Navn og CPR-nummer på den, som du giver fuldmagten til
  • Det, du giver fuldmagt til
  • Dato og om fuldmagten kun gælder en enkelt begivenhed eller om den også gælder ved fremadrettet kontakt.

Læs mere og udfyld fuldmagt her

Kræver andre forsikringsselskaber også en fuldmagt?

​Ja, alle forsikrings- og pensionsselskaber er underlagt de samme regler.

Opsigelse af forsikring

Hvorfor skal jeg opsige/ændre min forsikring skriftligt?

​Det er især for at sikre dig som forsikringstager, således at ændringer og opsigelse af forsikringer kan dokumenteres. Fx hvis du skal have penge tilbage, og så vi kan sikre dig mod misbrug af dit navn og CPR-nummer.

Ændr forsikring

Opsig forsikring

Hvad koster det at opsige mine forsikringer?

​Læs alt om vores opsigelsesregler og gebyrer.

Bilforsikring

Jeg har solgt min bil. Hvordan forholder jeg mig?

Normalt har den nye ejer 21 dage til at omregistrere bilen, og når dette er sket, får vi besked fra SKAT og lukker derefter din forsikring ned pr. den dato, den nye ejer har omregistreret bilen.

Har du penge til gode hos os, modtager du pengene via din NEM-konto.

Læs mere om omregistrering af bilen her

Hvornår får jeg policen på min bilforsikring?

Du vil først modtage policen på din bilforsikring i dagene omkring forsikringen træder i kraft. Det skyldes, at vi afventer besked fra SKAT, derfor udstedes policer på bilforsikringer først ca. 14 dage før ikrafttrædelse.

Hvis din bilforsikring fx starter hos os den 1. juli, modtager vi besked fra SKAT omkring den 20. juni, hvorefter vi laver policen og sender den til dig. ​​

Skal jeg bruge forsikringsbevis til at omregistrere min bil?

Du skal bruge et forsikringsbevis, hvis du har navne- eller adressebeskyttelse.

Ellers kan du blot henvende dig i en synshal eller benytte skat.dk for omregistrering.

Læs mere om omregistrering af bilen her

Hvorfor har jeg ikke If Autohjælp på min kaskoforsikring?

Har du købt din kaskobilforsikring hos os efter 25. oktober 2014 og før den 18. marts 2017, har du automatisk If Autohjælp, medmindre forsikringen er købt via bilbasen.dk, dba.dk, junoforsikring.dk eller guloggratis.dk.

Har du ikke If Autohjælp, kan du tilkøbe det her:

Læs mere om If Autohjælp eller tilkøb If Autohjælp

Kan jeg flytte min optjente anciennitet til jer?

Selvfølgelig kan du bruge den bonus, du har optjent i et andet forsikringsselskab, hos os. Du skal blot oplyse hvilket forsikringsselskab du har optjent bonus i og hvad policenummer bilforsikringen har.

Hvis du i en periode på over 1 år ikke har haft bilforsikring, mister du 1 års bonus pr. år du ikke har haft bilforsikring.

Hvad hvis jeg har optjent anciennitet i udlandet?

Hvis du har optjent skadefri kørsel i udlandet bedes du kontakte vores Internet Support på telefon 70 12 12 53.

Dækker min bilforsikring, hvis mine børn kører bilen?

Din bilforsikring dækker som normalt, også selvom det er dine børn, der kører bilen. Dog bør du give os besked på 70 12 12 12, hvis unge på under 25 år kører din bil, da I ellers vil blive opkrævet en højere selvrisiko, hvis dit barn kører galt.

Er dine børn over 25 år, afhænger selvrisikoen af, hvorvidt barnet bor hjemme eller ej. Er barnet udeboende, opkræver vi et lånertillæg i selvrisiko, mens hjemmeboende børn undgår lånertillægget.

Kan jeg få fastpris på min bilforsikring?

​Ja, hvis du har en kaskoforsikring, kan du få fastpris på trin 18, hvis du opfylder disse forudsætninger:

  • Du skal være fyldt 30 år.
  • Du skal have været elitebilist i min. 3 år.

Min forrude er beskadiget - hvad skal jeg gøre?

Er din forrude blevet beskadiget, og har du købt din bilforsikring direkte gennem os, skal du anmelde din skade direkte hos Dansk Bilglas eller ved at ringe på 70 11 55 55.

Har du købt din bilforsikring hos os gennem din bilforhandler, er det den pågældende bilforhandler, du skal kontakte.

Personforsikring

Hvorfor fremgår min samlevers ulykkesforsikring ikke af forsikringsoversigten?

​Dig og din samlever har hver jeres kundenummer hos os. Ulykkesforsikringen er ikke en fælles forsikring og derfor fremgår den ikke af din forsikringsoversigt. Du kan bestille en oversigt i din samlevers navn, hvor forsikringen vil fremgå. 

Bestil forsikringsoversigt

Hvorfor har jeg ikke fået policen på min personforsikring endnu?

Ved personforsikringer med sygdomsdækning skal du udfylde en helbredserklæring, som vi gennemgår, før vi evt. kan tilbyde dig en forsikring med sygdomsdækning.

​Vores Helbredsafdeling behandler din helbredserklæring og der er en generel efterbehandlingstid på personforsikringer. Du er selvfølgelig dækket på ulykkesdelen pr. den aftalte dato, også selvom du ikke har en police.

Når din sag er færdigbehandlet, sender vi din police. I de få tilfælde hvor vi ikke kan tilbyde sygdomsdækning, vil vi ved Børneforsikring- (Super) eller Voksenforsikring- (Super) sende en police på en ulykkesforsikring.

Læs mere om behandling af helbredserklæring

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores helbredsgruppe på telefon 36 87 47 99 alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00, eller på helbredsgruppen@if.dk.

Rejseforsikring

Hvem er omfattet af min rejseforsikring?

​Du og resten af husstanden er omfattet af rejseforsikringen.

Har du eller en anden i husstanden ugifte udeboende børn under 21 år, er de også omfattet af forsikringen, hvis de bor alene. Har du delebørn, er de også dækket, når de rejser sammen med dig.

Læs mere om vores rejseforsikring

Dækker min rejseforsikring mine børn, hvis de rejser alene?

Rejseforsikringen dækker dine hjemmeboende børn, både når de rejser sammen med dig og hvis de rejser alene, så længe de har folkeregisteradresse hos dig.
Rejseforsikringen dækker også dine udeboende børn, indtil de fylder 21 år, så længe de ikke lever i fast parforhold eller har egne børn.

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2018
I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Danmarks Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019.

Anmeld din skade online

  • Du kan anmelde døgnet rundt.
  • Anmeld også selvom du ikke kender alle detaljerne endnu.
  • Vi registrerer skaden med det samme.
  • Vi kontakter dig direkte og følger op på detaljerne.
Anmeld din skade her