Brud, separation og skilsmisse

Det er en utroligt svær situation, når man som par vælger at gå fra hinanden. Udover at være følelsesmæssigt hårdt, opstår der også en masse spørgsmål ift. økonomi, forsikringer, børn osv.

Når I vælger at gå fra hinanden, ændrer I samtidig en masse aspekter ved jeres liv. Et af de mere oversete områder er jeres forsikringer. Deler I forsikringer som par – om I så er gift eller kærester – skal disse deles op, når I går fra hinanden.

Læs mere om samlivsophør og forsikringer


Når I har været gift: Ønsker I separation eller skilsmisse?

Er I kærester, kan I bare gå fra hinanden uden at udfylde en masse papirer og kontakte en masse instanser. Er I derimod gift, skal I tage stilling til, om I ønsker en separation eller skilsmisse.

Der er stor forskel på en separation og skilsmisse. Det er derfor vigtigt, at I sætter jer ind i, hvordan de hver især fungerer og indebærer, før I bliver separeret eller skilt.

Faktisk er der 3 måder, hvorpå I kan afbryde jeres ægteskab og gå fra hinanden:

 1. Separation
 2. Direkte skilsmisse
 3. Skilsmisse efter separation.

I kan altså vælge enten at blive separeret, at blive skilt med det samme eller starte med en separation efterfulgt af en skilsmisse. Nedenfor gennemgår vi disse muligheder i dybden.

Er du netop blevet separeret eller skilt, og har brug for hjælp til forsikringerne? Så ring til os på 70 12 12 12 eller læs mere om samlivsophør og forsikringer her.


Hvad er separation?

Separation er en slags prøveperiode, hvor I flytter fra hinanden for at finde ud af, om I ønsker at finde sammen igen eller gå endeligt fra hinanden med en skilsmisse.

Hvis ikke I flytter fra hinanden efter højst et par måneder, annulleres jeres separation af Familieretshuset.

Udover at I skal flytte fra hinanden, er der disse regler for separation:

 • I arver ikke længere hinanden, hvis en af jer dør.
 • I deler ikke længere formuefællesskab, og alt hvad I ejer i fællesskab, skal deles mellem jer.
 • Jeres gensidige troskabspligt ophører.
 • Formelt set er I stadig gift, og I kan derfor ikke gifte jer med andre. Først ved skilsmissen ophæves ægteskabet fuldstændigt.

I kan vælge at blive skilt når som helst under separationen, så længe I er enige om skilsmissen. Er I uenige, skal I have været separeret i mindst 6 måneder, før én af jer kan anmode om skilsmisse.

I kan være separerede, lige så længe I vil. Separationen afbrydes kun, hvis I søger om skilsmisse eller I flytter sammen igen og genoptager ægteskabet.

Hvad er en skilsmisse?

Skilsmisse er den endegyldige ophævning af jeres ægteskab. Det betyder, at I ikke længere arver efter hinanden, I deler ikke længere formue, jeres troskabspligt ophører og I er fri til at gifte jer med andre.

Der findes 2 typer skilsmisse i Danmark:

 • Direkte skilsmisse
 • Skilsmisse efter separation.

Hvilken type skilsmisse I kan få, afhænger især af, hvorvidt I er enige om skilsmissen eller ej.


Direkte skilsmisse
I kan kun blive skilt med det samme uden en forudgående separation, hvis I begge er enige om at gå hver til sit, eller mindst ét af følgende er sket:

 • I har boet hver for sig i 2 år pga. uoverensstemmelser
 • Den anden har været utro
 • Den anden har udøvet vold mod dig eller jeres børn
 • En af jer er gift med en anden (bigami)
 • Den anden har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Kan I ikke få en direkte skilsmisse, skal I først separeres, hvorefter I kan blive endeligt skilt.


Skilsmisse efter separation
Er I enige om at gå fra hinanden, kan I sammen vælge at blive separeret, og kan derefter blive skilt, når som helst I ønsker det.

Er I ikke enige om at blive skilt, skal I have været separeret i mindst 6 måneder, før skilsmissen kan gennemføres.

I skal selv søge om skilsmisse efter perioden, ligesom I skulle søge om separationen.


Hvordan søger man om at blive skilt eller separeret?

I kan anmode om skilsmisse eller separation ved at sende en digital ansøgning til Familieretshuset enten via deres hjemmeside eller via borger.dk.

I kan også aftale et møde med Familieretshuset – en såkaldt vilkårsforhandling – hvor I hører mere om både separation og skilsmisse, og hvor I kan aftale de nærmere grundregler for separationen eller skilsmissen.


Hvad koster det at blive separeret eller skilt?

Når I sender en ansøgning om separation eller skilsmisse, betaler I et gebyr på 370 kroner (2019) for hver ansøgning.

Har I en vilkårsforhandling i Familieretshuset før ansøgningen, skal I desuden betale 1.630 kroner (2019).

Er I så uenige om separationens eller skilsmissens vilkår, at I sender sagen for retten, skal I selv betale for sagens omkostninger.

Læs mere på borger.dk

Artiklen fortsætter nedenfor

Få gode råd til separation og skilsmisse her.

Hvordan med børn og skilsmisse?

Har I børn?

Hvis ja, er det vigtigt, at I hele tiden har føling med barnets følelser og oplevelse af jeres separation eller skilsmisse. Børn bliver mere påvirkede af forældrenes humør og handlinger, end man umiddelbart går og tror.

Noget af det første I skal beslutte, er, hvor barnet skal have bopæl og hvordan forældremyndigheden skal fordeles.


Hvor skal børnene bo efter skilsmissen?

Barnet kan kun have bopæl ét sted, hvilket vil sige, at den ene af jer bliver bopælsforælder, mens den anden bliver samværsforælder. Dette gælder også selvom I har delebørn, som bor lige meget hos hver af jer.

Det er bopælsforælderen, som bestemmer, hvor i Dammark barnet skal bo efter separationen eller skilsmissen. Hvis vedkommende desuden har den fulde forældremyndighed, kan vedkommende egenrådigt bestemme at flytte barnet til udlandet – ved delt forældremyndighed skal dette aftales forældrene imellem.

Kan I ikke blive enige om, hvor barnet skal bo, kan Familieretshuset hjælpe og i visse tilfælde afgøres det i retten.


Hvem har forældremyndigheden efter skilsmissen?

I skal selv bestemme, hvorvidt I skal have fælles forældremyndighed eller om den ene af jer skal have den fulde forældremyndighed.

Kan I ikke blive enige, kan I anmode Familieretshuset om hjælp til bodeling og forældremyndighed


Skilsmisse bodeling

Når I vælger at blive separeret eller skilt, skal jeres fælles formue fordeles mellem jer, eksklusiv evt. særeje ifm. en ægtepagt.

Formuen er de penge, der er tilbage, når evt. særeje og gæld i boet er fraregnet. I beholder hver især jeres personlige gæld og som regel retten til egen pensionsopsparing.

Det er ofte en fordel at lave en bodelingsoverenskomst, hvor I præciserer, hvordan boet skal deles, og som underskrives af jer begge.

Er I uenige om bodelingen ved skilsmisse eller separation, er det Skifteretten, som bestemmer.

Læs mere om bodeling på domstol.dk

Samlivsophør og forsikringer

En af de vigtige og ofte besværlige ting ved samlivsophør - både ved skilsmisser og endte kæresteforhold - er opdeling af de forsikringer, I har haft sammen.

Når I ringer til os for at dele jeres forsikringer, vil I blive stillet videre til én af vores dedikerede opdelingsspecialister. De har mange års erfaring med samlivsophør og forsikringer, og de sørger for, at I begge kommer forsikringsmæssigt godt videre.

Ring til os på 70 12 12 12, så hjælper vi dig.


Hvad skal du være klar over, før du ringer?

 • Når du ringer til os, skal du være klar til at dele alle forsikringer og betalingsaftaler op ifm. bruddet. Af praktiske grunde skal vi dele alt op – vi kan altså ikke nøjes med kun at dele noget af det.

  Som udgangspunkt ændrer vi ikke på hvem, der er forsikringstager på de enkelte forsikringer, og vi kan derfor kun ændre og opsige dine egne forsikringer.

 • Når jeres forsikringer er delt op, gennemgår vi jeres fremtidige forsikringsbehov med jer hver især. Nye forsikringer oprettes, mens andre tilrettes (fx fjernes den medforsikrede).

 • I skal hver give os jeres kontakt- og betalingsoplysninger, så vi kan opdatere vores systemer og tilmelde jeres forsikringer til hver jeres betalingsaftale. Vi kan ikke tilmelde til en konto, som forsikringstageren ikke har fuldmagt til.


Hvorfor er rådgivning og forsikringsopdeling så vigtigt ifm. samlivsophør?

Så længe I har fælles forsikringer, betragtes I forsikringsmæssigt som en husstand – også selvom I har hver jeres adresse.

Det betyder, at I stadig deler betalinger og skadehistorik, og at I stadig kan ændre i og opsige hinandens forsikringer.

Derudover bliver nyoprettede forsikringer betalt fra den bankkonto, som vi altid har haft på jer, og som måske bør ændres. Du risikerer altså at betale for din eks’ forsikringer, hvis ikke I får dem gennemgået umiddelbart efter bruddet.

Derudover risikerer eventuelle erstatninger at blive udbetalt til den forkerte person, hvis ikke vi får de nye oplysninger.

Er du netop blevet separeret, skilt eller flyttet fra kæresten, og har du brug for hjælp til forsikringerne? Så ring til os på 70 12 12 12.

Senest opdateret den 10. maj 2019.

Husk børnene ved separation og skilsmisse.