Børneforsikring


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Børneforsikring

Med en Børneforsikring sikrer du det dyrebareste, du har: dit barn.

 • Hospitalskompensation

  Få udbetalt 300 kroner pr. dag, hvis dit barn er indlagt i mere end 8 dage​​.

 • Økonomisk førstehjælp

  Øjeblikkelig udbetaling af engangsbeløb på 100.000 kroner ved visse diagnoser​.

 • Danmarks Bedste Kundeservice 2019

  Prisen blev uddelt af Wilke i 2019, der samtidig udnævnte If til Årets Digitale Forsikringsselskab.


Sygdomme og ulykker er ikke noget, vi har lyst til at tænke på og slet ikke, når det gælder vores børn. Men alvorlig sygdom og ulykker kan opstå.
Det kommer bag på mange forældre, at deres børn ikke er forsikret gennem ulykkesforsikringen, hvis deres barn bliver alvorligt sygt - her skal nemlig en mere omfattende forsikring til.
Med vores Børneforsikring, er dit barn godt dækket ved både sygdom og ulykke.

Sammenlign dækninger Børn Super Børn Ulykke
Varigt mén som følge af ulykke

Du har ret til erstatning, hvis du får en varig méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Dobbelterstatning ved ulykke

Du får automatisk udbetalt dobbelterstatning, hvis du får en méngrad på mindst 30 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Hvis du fx har en forsikringssum for varigt mén på 1 mio. kroner og du får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 600.000 kroner i erstatning (2 x 300.000 kroner).

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Tandskade som følge af ulykke

Dækker dine tandskader, hvis disse opstår som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Behandlingsudgifter ved ulykke

Du får dækket udgifter til rimelige og nødvendige fysiske behandlinger (kiropraktor og fysioterapeut), når du er kommet til skade som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Transportudgifter fra ulykkesstedet

Du får dækket nødvendig transport i Danmark, når du fragtes fra ulykkesstedet til det nærmeste behandlingssted, efter du har været ude for en ulykke.

Dødsfald som følge af ulykke

Du har ret til erstatning i tilfælde af død, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Psykologisk krisehjælp

Der ydes psykologisk krisehjælp, hvis du er direkte impliceret i et røveri, overfald, trafik- eller færdselsuheld, drukneulykke eller livstruende forgiftningsulykke.

Derudover dækker forsikringen dødsfald hos en nærtstående person, hvis du selv eller en nærtstående bliver diagnosticeret med en livstruende sygdom.

Du kan læse mere om psykologisk krisehjælp og finde definition af "nærtstående person" i vilkårene.

Sportsskader - selv ved farlig sport

Du har ret til erstatning, hvis du får en méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke, mens du dyrker farlig sport, fx go-cart eller dykning. 

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Fører af motorcykel, EU-knallert og privatfly

Forsikringen dækker, hvis du som fører af en motorcykel, EU-knallert, scooter eller privatfly kommer ud for en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Varigt mén som følge af sygdomme

Du har ret til erstatning, hvis du får en varig méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Dobbelterstatning ved sygdom

Du får automatisk udbetalt dobbelterstatning, hvis du får en méngrad på mindst 30 %, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Hvis du fx har en forsikringssum for varigt mén på 1 mio. kroner og du får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 600.000 kroner i erstatning (2 x 300.000 kroner).

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Økonomisk førstehjælp

Forsikringen giver ret til et engangsbeløb på 100.000 kroner, som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser.

Du kan læse mere om dækningsberettigede diagnoser i vilkårene.

Hospitalskompensation

Du får en daglig kompensation på 300 kroner pr. døgn, for forsikringstagers (fx forældre eller plejeforældre) ekstraudgifter i forbindelse med det sikrede barns indlæggelse i mindst 8 sammenhængende døgn.

Dødsfald som følge af sygdom

Du har ret til erstatning i tilfælde af død, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Du kan læse mere om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Nedsat erhvervsevne som følge af ulykke og visse sygdomme

Forsikringen dækker, hvis du oplever en varig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst 50 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke eller sygdom.

Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker og sygdomme  i vilkårene.

Tilvalg til børneforsikring

For dig, som vil være på den sikre side

Børneforsikringen dækker overalt, døgnet rundt

Siden 2012 har det ikke været muligt for kommunerne, at ulykkesforsikre børn i skoler, børnehaver og vuggestuer, og det er derfor op til dig som forælder, at sikre dit eget barn.

Selvom du selvfølgelig ikke regner med, at dit barn bliver hverken sygt eller kommer ud for en ulykke, er det bedst at være på den sikre side - også økonomisk.

Hver dag sker der over 100 ulykker i danske skolegårde, men med en Børneforsikring hos os, er dit barn dækket overalt, hele døgnet.


Tilvalg til børneforsikringen

Du kan vælge at udvide dit barns Børneforsikring til også at inkludere Strakserstatning​. Kommer dit barn ud for en ulykke, som påfører barnet en fysisk skade, fx brud på skulder eller albue, vil I mod­tage økonomisk hjælp i form af en straksudbetaling på 1 % af forsikringssummen.

Det betyder, at dit barn kan komme sig i ro og mag, uden at I skal bekymre jer om udgifter til fx transport til og fra skole. Erstatningen har ingen indvirkning på en evt. udbetaling af Børneforsikringen, hvis bruddet skulle medføre et varigt mén.​


Børneforsikring Super​

Med Børneforsikring Super kan du, foruden at sikre dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke eller sygdom, sikre dit barn ved nedsat arbejdsevne med 50 % eller mere.​


Få billiere forsikringer med vores fordelsprogram

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram

Saml dine forsikringer

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Børneforsikring