Køb Børneforsikring her!


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

Få op til 15 % rabat NU!
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Børneforsikring

Med en Børneforsikring sikrer du det dyrebareste, du har: dit barn.

Sygdomme og ulykker er ikke noget, vi har lyst til at tænke på og slet ikke, når det gælder vores børn. Men alvorlig sygdom og ulykker kan opstå.

Det kommer bag på mange forældre, at deres børn ikke er forsikret gennem ulykkesforsikringen, hvis deres barn bliver alvorligt sygt - her skal nemlig en mere omfattende forsikring til.

Med vores Børneforsikring, er dit barn godt dækket ved både sygdom og ulykke.


 • Hospitalskompensation

  Få udbetalt 300 kroner pr. dag, hvis dit barn er indlagt i mere end 8 dage​​.

 • Økonomisk førstehjælp

  Øjeblikkelig udbetaling af engangsbeløb på 100.000 kroner ved visse diagnoser​.

 • Danmarks Bedste Kundeservice

  If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019. Prisen blev uddelt af Wilke.

Sammenlign dækninger Børn Super Børn Ulykke
Varigt mén som følge af ulykke

Du har ret til erstatning, hvis du får en varig méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Dobbelterstatning ved ulykke

Du får automatisk udbetalt dobbelterstatning, hvis du får en méngrad på mindst 30 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Hvis du fx har en forsikringssum for varigt mén på 1 mio. kroner og du får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 600.000 kroner i erstatning (2 x 300.000 kroner).

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Tandskade som følge af ulykke

Dækker dine tandskader, hvis disse opstår som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Behandlingsudgifter ved ulykke

Du får dækket udgifter til rimelige og nødvendige fysiske behandlinger (kiropraktor og fysioterapeut), når du er kommet til skade som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Transportudgifter fra ulykkesstedet

Du får dækket nødvendig transport i Danmark, når du fragtes fra ulykkesstedet til det nærmeste behandlingssted, efter du har været ude for en ulykke.

Dødsfald som følge af ulykke

Du har ret til erstatning i tilfælde af død, som følge af en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Psykologisk krisehjælp

Der ydes psykologisk krisehjælp, hvis du er direkte impliceret i et røveri, overfald, trafik- eller færdselsuheld, drukneulykke eller livstruende forgiftningsulykke.

Derudover dækker forsikringen dødsfald hos en nærtstående person, hvis du selv eller en nærtstående bliver diagnosticeret med en livstruende sygdom.

Du kan læse mere om psykologisk krisehjælp og finde definition af "nærtstående person" i vilkårene.

Sportsskader - selv ved farlig sport

Du har ret til erstatning, hvis du får en méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke, mens du dyrker farlig sport, fx go-cart eller dykning. 

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Fører af motorcykel, EU-knallert og privatfly

Forsikringen dækker, hvis du som fører af en motorcykel, EU-knallert, scooter eller privatfly kommer ud for en dækningsberettiget ulykke.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker i vilkårene.

Varigt mén som følge af sygdomme

Du har ret til erstatning, hvis du får en varig méngrad på mindst 5 %, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Dobbelterstatning ved sygdom

Du får automatisk udbetalt dobbelterstatning, hvis du får en méngrad på mindst 30 %, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Hvis du fx har en forsikringssum for varigt mén på 1 mio. kroner og du får en méngrad på 30 %, får du udbetalt 600.000 kroner i erstatning (2 x 300.000 kroner).

Du kan læse mere om mengrader i denne artikel eller om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Økonomisk førstehjælp

Forsikringen giver ret til et engangsbeløb på 100.000 kroner, som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser.

Du kan læse mere om dækningsberettigede diagnoser i vilkårene.

Hospitalskompensation

Du får en daglig kompensation på 300 kroner pr. døgn, for forsikringstagers (fx forældre eller plejeforældre) ekstraudgifter i forbindelse med det sikrede barns indlæggelse i mindst 8 sammenhængende døgn.

Dødsfald som følge af sygdom

Du har ret til erstatning i tilfælde af død, som følge af en dækningsberettiget sygdom.

Du kan læse mere om dækningsberettigede sygdomme i vilkårene.

Nedsat erhvervsevne som følge af ulykke og visse sygdomme

Forsikringen dækker, hvis du oplever en varig nedsættelse af erhvervsevnen på mindst 50 %, som følge af en dækningsberettiget ulykke eller sygdom.

Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres.

Du kan læse mere om dækningsberettigede ulykker og sygdomme  i vilkårene.


TILVALG til børneforsikring

For dig, som vil være på den sikre side

Strakserstatning betyder, at du får 1 % af din ulykkesforsikrings forsikringssum udbetalt, hvis du fx falder og brækker din albue, håndled, skulder, kraveben, over- eller underarm, mellemhånd (ikke fingre), ryg, haleben, bækken, hofte, lårben, knæ, underben, ankel eller mellemfod (ikke tæer).

Du kan også få Strakserstatning ved et helt eller delvist overrevet korsbånd i knæ, samt helt overrevet akillessene og sideledbånd i dit knæ.

Alle diagnoser skal stilles og dokumenteres af en læge i en læge- eller skadestuejournal. Når vi har fået al den nødvendige dokumentation, kan vi udbetale erstatning. Erstatningen har ingen indvirkning på en evt. udbetaling, hvis ulykken medfører varige mén.

Det er altid forsikringstager, der får Strakserstatningen udbetalt, og altså ikke nødvendigvis den forsikrede. Dvs. at du som voksen vil modtage erstatningen, både hvis det er dig selv eller dit barn, der gør brug af dækningen.

BØRNEFORSIKRINGEN DÆKKER OVERALT, DØGNET RUNDT​

Siden 2012 har det ikke været muligt for kommunerne, at ulykkesforsikre børn i skoler, børnehaver og vuggestuer, og det er derfor op til dig som forælder, at sikre dit eget barn.

Selvom du selvfølgelig ikke regner med, at dit barn bliver hverken sygt eller kommer ud for en ulykke, er det bedst at være på den sikre side - også økonomisk.

Hver dag sker der over 100 ulykker i danske skolegårde, men med en Børneforsikring hos os, er dit barn dækket overalt, hele døgnet.


TILVALG TIL BØRNEFORSIKRINGEN

Du kan vælge at udvide dit barns Børneforsikring til også at inkludere Strakserstatning​. Kommer dit barn ud for en ulykke, som påfører barnet en fysisk skade, fx brud på skulder eller albue, vil I mod­tage økonomisk hjælp i form af en straksudbetaling på 1 % af forsikringssummen.

Det betyder, at dit barn kan komme sig i ro og mag, uden at I skal bekymre jer om udgifter til fx transport til og fra skole. Erstatningen har ingen indvirkning på en evt. udbetaling af Børneforsikringen, hvis bruddet skulle medføre et varigt mén.​


BØRNEFORSIKRING SUPER​

Med Børneforsikring Super kan du, foruden at sikre dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke eller sygdom, sikre dit barn ved nedsat arbejdsevne med 50 % eller mere.​


FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED vores FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Dækninger

Børneforsikringen dækker ved både ulykke og sygdom

Vores Børneforsikring dækker dit barn hele døgnet, om barnet så er i institutionen, under transport, fx på cykel, ved fritidsaktiviteter eller derhjemme.

Dit barn kan få en Børneforsikring, fra det er 0 måneder og indtil barnet fylder 16 år. Selvom forsikringen hedder "Børneforsikring", og dermed henvender sig til børn, dækker børneforsikringen dit barn helt frem til han eller hun fylder 25 år - til samme pris uanset dit barns beskæftigelse.

Med vores Børneforsikring er dit barn dækket overalt - i Danmark, Norden og ved rejser på op til 12 måneders varighed i resten af verden.


Med en Børneforsikring er dit barn dækket ved:

 • Varigt mén som følge af ulykke eller sygdom
  Børneforsikringen dækker, hvis dit barn får varigt mén som følge af en ulykke og ved næsten alle sygdomme. Du vælger selv summen på denne del af barnets Børneforsikring.

 • Dobbelterstatning ved ulykke eller sygdom
  Du og dit barn modtager dobbelterstatning ved alvorlige skader, som giver mere end 30 % varigt mén.

 • Hospitalskompensation
  Hvis dit barn indlægges i mindst 8 sammenhængende dage, udbetales der 300 kroner pr. døgn til forældrene med tilbagevirkende kraft fra den 1. dag.

 • Økonomisk førstehjælp
  Hvis dit barn rammes af en alvorlig sygdom, fx kræft eller diabetes type 1, modtager I ved diagnosen øjeblikkeligt 100.000 kroner. Børneforsikringen udbetaler som udgangspunkt til forældrene, men hvis dit barn er over 18 år, er det denne der modtager det.

Børneforsikringen dækker desuden de samme dækninger som vores Ulykkesforsikring:

 • Tandskade som følge af ulykke
 • Behandlingsudgifter ved ulykke
 • Transportudgifter fra ulykkesstedet
 • Dødsfald som følge af ulykke
 • Psykologisk krisehjælp
 • Sportsskader – selv ved farlig sport​​​​​​

Spørgsmål & svar

Hvem skal udfylde helbredserklæringen?

Når du køber en Børneforsikring til dit barn, er det dig som forælder, der skal udfylde erklæringen. Du behøver ikke kontakte eller besøge en læge.

Læs mere om helbredserklæringen her: Helbredserklæring


Hvad hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålene?

Hvis du har problemer med at besvare spørgsmålene i børneforsikringens helbredserklæring, er du velkommen til at ringe til vores helbredsgruppe.

Er du usikker på, om dit barn har haft nogen af de beskrevne symptomer, kan du spørge dit barns læge for en sikkerheds skyld.


Hvorfor er det vigtigt at svare sandfærdigt?

For at du kan få den rigtige Børneforsikring til den rette pris, skal du besvare alle spørgsmål sandfærdigt. Fejlagtige oplysninger kan føre til, at børneforsikringen ikke gælder, når du har brug for den.

Hvis vi er i tvivl om noget, spørger vi barnets læge for at få de helt korrekte oplysninger, og du vil altid få besked, hvis vi indhenter lægelige oplysninger. Derefter bedømmer vi helbredserklæring og giver dig svar om din Børneforsikring.


Kan vi få en Børneforsikring, hvis barnet har været syg?

Vi foretager en individuel bedømmelse af hver helbredserklæring, og visse sygdomme kan påvirke hvorvidt dit barn kan få en Børneforsikring.

For at vi kan give dit barn den rigtige Børneforsikring og rigtige dækning, er det vigtigt, at du giver os så meget information som muligt. Ring til os, hvis du har nogen spørgsmål.


Hvad sker der, hvis mit barn har haft en sygdom?

Mange sygdomme påvirker ikke børneforsikringen, men i nogle tilfælde, kan vi tage forbehold for visse sygdomme eller tilstande på forsikringen.


Kontakter I mit barns læge?

Vi kontakter kun læger, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Ved at skrive under på samtykkeerklæringen bagerst i helbredserklæringen, giver du os mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger til at give dit barn den bedst mulige Børneforsikring og dækning. ​​​


Kan jeg købe børneforsikringen, hvis barnet har en medfødt sygdom?

​Du kan godt købe en Børneforsikring, selvom dit barn har en medfødt sygdom. Du skal blot være opmærksom på, at børneforsikringen ikke dækker mén eller følger af medfødte sygdomme.​​​​


Hvem får Strakserstatningen udbetalt?

Det er altid forsikringstager, der får Strakserstatningen udbetalt, og altså ikke nødvendigvis den forsikrede.

Dvs. at du som voksen vil modtage erstatningen, både hvis det er dig selv eller dit barn, der gør brug af dækningen.

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for Børneforsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for vores Børneforsikring.​​​​​​​

Vilkår - Børneforsikring

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om Børneforsikring

Relaterede artikler

Læs mere om børn og Børneforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette Børneforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om børn og Børneforsikringer.

God fornøjelse!

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Børneforsikring