Økonomi og sygt barn

Som forælder er der ikke noget værre at forestille sig, at ens barn kommer til skade i en ulykke eller bliver alvorligt syg. 

Med en børneforsikring hos os og med hjælp til tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, kan du fokusere på dit barn i den svære tid.

Beregn din pris på en børneforsikring på 30 sek! 

Beregn din pris

Som forælder er det svært at forestille sig noget værre, end at ens barn bliver alvorligt sygt eller kommer til skade i en ulykke. Hvis det utænkelige skulle ske og dit barn bliver sygt, er det dog vigtigt, at du har alt det praktiske og økonomiske på plads, så du kan få rum til at fokusere på det vigtigste – dit barn.

At gøre det umulige

Det er hårdt at have et sygt barn, som du skal tage dig ekstra godt af og bekymre dig om. Situationen bliver dog ekstra udfordrende, hvis du samtidig skal køre i pendulfart mellem dit arbejde og dit syge barn på hospitalet, for at få det hele til at hænge sammen.

De fleste forældre vil formentlig helst være hos deres syge barn gennem hele sygeforløbet, men for mange familier til langvarigt syge børn, er denne situation desværre hverdagen.

Der er 1 ting, det er godt at have styr på: Nemlig dit barns forsikring. Derudover er det en rigtig god idé at læse op på reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn pludselig bliver alvorligt sygt.

Få hjælp i den svære tid.

Der er mange fordele ved at have en børneforsikring

Der er mange fordele ved at have en børneforsikring hos os, især hvis dit barn bliver alvorligt sygt og må indlægges.

Især dækningerne Økonomisk førstehjælp og Hospitalskompensation, kan hjælpe jer i en svær tid – læs mere om dækningerne nedenfor.


Økonomisk førstehjælp ved sygt barn

Det er en utrolig svær situation for dig som forælder, hvis dit barn pludselig bliver alvorligt sygt og må hospitalsindlægges. Hele din hverdag vil blive vendt på hovedet, og hvis der er én ting, som du ikke har overskud til i den situation, så er det din økonomi.

Hvis du har købt en børneforsikring eller Børneforsikring Super hos os før sygdommen brød ud, vil dit syge barn bl.a. have dækningen Økonomisk førstehjælp. Med Økonomisk førstehjælp får du udbetalt en engangsudbetaling på 100.000 kroner, hvis dit barn får en bestemt diagnose, fx kræft eller diabetes type 1.

Udbetalingen gør altså, at du kan holde fri eller tage orlov fra arbejdet med god samvittighed uden at bekymre dig om økonomi, mens du støtter dit syge barn.

Se, hvilke diagnoser vi dækker i vores vilkår.


Hospitalskompensation ved sygt barn

Hvis dit syge barn bliver indlagt på et hospital i flere dage i træk, vil du eller en anden forælder ofte blive indlagt sammen med barnet. Det kan være svært for dig at holde fri fra arbejde i en længere periode, især hvis du og det syge barn er afhængige af din lønindkomst.

Med Hospitalskompensation vil du modtage en kompensation på 300 kroner pr. døgn, hvis dit syge barn er indlagt i mindst 8 sammenhængende dage. Med denne kompensation får du hjælp til at betale de ekstraudgifter, som du har i forbindelse med dit syge barns indlæggelse.


Ønsker du et tilbud på en børneforsikring?

Hvis du ønsker et tilbud på en børneforsikring, kan du beregne din pris online eller ved at kontakte vores Kundecenter.

Artiklen fortsættes nedenfor

Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Udover at have en Børneforsikring eller Børneforsikring Super hos os, er det en rigtig god idé at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn er sygt. Tabt arbejdsfortjeneste er ikke noget, vi dækker, til gengæld kan du få tabt arbejdsfortjeneste dækket af din kommune.

Der er forskellige måder, hvorpå forældre til børn med langvarige eller kroniske sygdomme eller handicap kan få hjælp hos kommunen. Du kan søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnets sygdom gør, at du ikke kan passe dit arbejde.

For at du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste for dit syge barn, skal sygdommen eller handicappet være kronisk og langvarende, lidelsen skal påvirke og besværliggøre barnets hverdag og det skal desuden være nødvendigt, at:

  • Du indlægges, går til undersøgelser eller træning sammen med barnet.
  • Du passer barnet helt eller delvist derhjemme.

Du kan læse mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste hos Social og Ældreministeriet 

Få økonomisk støtte i en svær tid

Sådan søger du om tabt arbejdsfortjeneste

Kommunens sagsbehandler vurderer, om du og dit barn er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Vurderingen er ofte baseret på en snak om barnets sygdom eller handicap med en kommunalt ansat læge, foruden barnets egen læge.

Det vil som regel være en forudsætning for modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste, at du helt eller delvist har måtte stoppe dit arbejde pga. dit syge barn.

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste for et par timer om dagen, og helt op til hvad der svarer til en fuldtidsstilling, afhængigt af det syge barns behov for din tilstedeværelse. Kompensationens størrelse bestemmes af sagsbehandleren, og fastsættes ud fra din tidligere arbejdsindtægt.

Ansøg om tabt arbejdsfortjeneste hos på Borger.dk

Det er rigtig hårdt at være vidne til, at ens barn kæmper med en alvorlig sygdom. Det tærer meget på kræfterne, og det tager tid fra mange andre dagligdags ting, fx arbejde, indkøb og madlavning.

Med både en børneforsikring hos os og tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, vil du kunne koncentrere din energi om det vigtigste i den pågældende situation – dit barn.

Læs mere om vores børneforsikring - eller beregn din pris

​Senest opdateret den 2. november 2021.