Køb sommerhusforsikring

Kontakt os og få et tilbud på en sommerhusforsikring

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Sommerhusforsikring

Med en sommerhusforsikring hos os, får du dækket dit sommerhus – også når du ikke bruger det.

Når du har en sommerhusforsikring hos os, sikrer du dit sommerhus, fritidshus eller kolonihavehus ligeså godt som en husforsikring dækker et almindeligt hus.

Du kan læse mere om de enkelte dækninger nedenfor, eller du kan bestille et tilbud på en sommerhusforsikring tilpasset netop dig og dit sommerhus.


 • Udvidet vandskade

  Udvid din sommerhusforsikring med udvidet vandskadedækning, som fx dækker indsivende regn eller kloakvand.

 • Udlejer dækning

  Denne tilvalgsdækning dækker dit økonomisk tab ved sommerhusudlejning, fx ubetalt husleje, udsættelse af lejer og hærværk begået af lejer.

 • If Boligtjek

  Med tilvalgsdækningen If Boligtjek gennemgår vi 120 punkter i dit hus, og du får gode råd til skadeforebyggelse, fx ift. vandlækager, svamp og råd.

Sammenlign dækninger Sommerhus Super Sommerhus Plus Sommerhus
Brandskader

Forsikringen dækker fx brandskader forårsaget af lynnedslag, tilsodning eller el-skade på nogle af de faste elinstallationer i dit hus.

Husejeransvarsforsikring

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for skader på andre personer og deres ejendele, når du har erstatningsansvaret som ejer af ejendommen.

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

Storm- og skybrudsskader

Forsikringen dækker fx hvis tagsten eller hele taget ødelægges under en storm eller skybrud.

Pludselig skade

Forsikringen dækker bl.a. påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der skader dine bygninger.

Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på bygningsdele, når dem der gør det, ikke har "lovlig adgang" til adressen.

Brud på glas og kumme

Forsikringen dækker brud på fastmonteret glas og porcelæn, fx vinduer, fastmonterede spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC-kummer og badekar - uden selvrisiko.

Entrepriseforsikring

Forsikringen dækker skader under nyopførelse, tilbygning og ombygning af dit hus. Forsikringen omfatter ikke arbejde, som har karakter af vedligeholdelse.

Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

Dækker skade, som opstår pludseligt, som er en direkte følge af en håndværker- eller entreprenørfejl.

Skade på skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved skade på gulvvarmen.

Skade på stikledninger

Forsikringen dækker utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du har pligten til at vedligeholde.

Kosmetiske forskelle

Ved en dækningsberettiget rørskade i badeværelset, dækker forsikringen 50 % af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker.

Det kunne fx være, at de fliser du har siddende på væggen ikke længere kan skaffes og du derfor ønsker at udskifte alle fliserne til nye - også de ubeskadigede.

Psykologisk krisehjælp

Krisehjælp til dig eller en i din husstand, hvis I har været udsat for en voldsom oplevelse fx en oplevelse, som har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv.

Skadedyrsbekæmpelse

Forsikringen dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, fx hvis huset invaderes af myrer eller væggelus. Derudover dækker den både indendørs og udendørs bekæmpelse af hvepsebo.

Skade lavet af gnavere

Forsikringen dækker reparation eller udskiftning af bygningsdele, der er ødelagt af gnavere. Det kan fx være rotter og mus, der gnaver i køkkenskabene eller en husmår, der ødelægger isoleringen på loftet.

Tyveri og påkørsel af haveanlæg

Fx hvis den kinesiske "havelampe" stjæles eller hækken køres ned af ukendte.

Funktionsfejl på installationer

Forsikringen dækker funktionsfejl på installationer, som er under 4 år gamle. Fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser og lignende.

Garantidækning

Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring havde erstattet, og som ikke er omfattet af denne husforsikring. Dækningen gælder det første år.

Handicaptilpasning af boligen ved ulykke eller sygdom

Betaler udgifter for at give bedre bevægelsesmuligheder, hvis en i husstanden bliver ramt af en sygdom, ulykke eller nedkommer med et handicappet barn, som kræver at i kan komme rundt med en kørestol i boligen.


TILVALG til sommerhusforsikring

For dig, som vil være på den sikre side

Tilvalgsdækningen Indbo dækker brand-, tyveri-, vand- og stormskader m.m. på det faste indbo i dit sommerhus.

Vores samarbejdspartner Anticimex udarbejder en rapport over huset tilstand:

 • Første gang lige efter køb af forsikringen
 • Derefter hvert fjerde år

Sammen med dig, gennemgår Anticimex' bygningsrådgiver dit hus. Selve gennemgangen tager 1-1 ½ time og hele 120 punkter gennemgås.

Du får en udførlig rapport med en vedligeholdelsesplan og obs-punkter, som du skal være opmærksom på ved dit hus, foruden adgang til telefonisk rådgivning.

Dækningen er uden selvrisiko, og hverken gennemgangen eller rapporten vil blive brugt til at fastsætte pris eller vilkår for din forsikring.

Læs meget mere her

Denne tilvalgsdækning til sommerhusforsikringen yder erstatning til dig ved ubetalt husleje, udsættelse af lejer eller hærværk udført af lejer, når du udlejer dit sommerhus.

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker:

 • Vandskade, som følge af dryp og udsivning fra synlige rørinstallationer
 • Tab af vand og olie ifm. en dækket skade på skjulte rør og stikledninger
 • Vandskade, som følge af nedbør, der trænger ind i huset
 • Vandskade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.

Det er din selvvalgte selvrisiko, der gælder. Når du køber husforsikringen, kan du vælge en selvrisiko på 0-10.000 kroner.

Denne tilvalgsdækning til forsikringen dækker skade på bygningsdele af træ som følge af insekter, svamp eller råd. Tilvalgsdækningen dækker også vinduer og døre.

Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kroner, medmindre du har valgt en højere selvrisiko.

FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED vores FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Dækninger

Find ud af, hvordan vores sommerhusforsikring dækker dig og dit sommerhus:


Sommerhus

Denne sommerhusforsikring indeholder:

 • Brand
 • Husejeransvars- og retshjælpsforsikring
 • Storm- og skybrudsskader
 • Anden pludselig skade
 • Tyveri og hærværk
 • Brud på glas og kumme
 • Entrepriseforsikring
 • Følgeskader fra håndværker- eller entreprenørfejl.


Sommerhus Plus

Denne sommerhusforsikring indeholder foruden dækningerne i Sommerhus:

 • Skade på skjulte rør og kabler
 • Skade på stikledninger
 • Kosmetiske forskelle
 • Psykologisk krisehjælp.


Sommerhus Super

Denne sommerhusforsikring indeholder foruden dækningerne i Sommerhus og Sommerhus Plus:

 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Skade forvoldt af gnavere (mus, rotter og husmår)
 • Tyveri eller påkørsel af haveanlæg
 • Funktionsfejl på installationer
 • Garantidækning
 • Handicaptilpasning af bolig ved ulykke eller sygdom.


Tilvalgsdækninger

Mulige tilvalgsdækninger til både Sommerhus, Sommerhus Plus og Sommerhus Super (undtagen Ren brand):

 • Indbo
 • Svampe-, insekt- og rådskade
 • Udvidet vandskade
 • Boligtjek
 • Udlejer dækning

Ved du ikke hvilken sommerhusforsikring, som passer dig og dit sommerhus bedst? Så kontakt os og hør mere.

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for sommerhusforsikringen:

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om sommerhusforsikring

Relaterede artikler

Læs mere om sommerhuse og sommerhusforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette sommerhusforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om sommerhuse og sommerhusforsikringer.

God fornøjelse!

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Sommerhusforsikring