Arbejdsgiverforsikring

Vi hjælper dig med arbejdsgiverforsikring, som du som arbejdsgiver skal have styr på. Udfyld dine oplysninger og få et tilbud.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Forsikringer til arbejdsgivere og ansatte

Som arbejdsgiver hviler der et stort ansvar på dine skuldre. Et ansvar, der gælder både dig og dine ansatte. At de ansatte i din virksomhed er motiverede og raske, er præcis lige så vigtigt som at dine maskiner skal vedligeholdes og fungere .

Vigtige forsikringer For ansatte For arbejdsgivere

Med en sundhedsforsikring får du og dine ansatte adgang til privat sundhedspleje. Det går hurtigt at få adgang til specialister, behandling og operation, og du og dine ansatte kommer derved hurtigere tilbage til hverdagen og arbejdet. 
En sundhedsforsikring er et trygt og værdifuldt gode, som bør købes til både dig selv og dine ansatte.

Ingår Ingår

En erhvervsrejse er en rejse, som du eller en ansat tager i forbindelse med arbejdet. Det kan f.eks være et kundebesøg, en længere rejse udenlands og endda sågar hvis en ansat løber ned til bageren, for at købe forfriskninger til et møde.
Er man afsted på en af disse arbejdsrelaterede opgaver, findes der en risiko for, at der sker en ulykke. I tilfælde som disse er en erhvervsrejseforsikring påkrævet, før at man er forsikret.

Erhvervsrejseforsikring giver fuld dækning og erstatter bl.a. lægebesøg, medicin, tandbehandling, hjemtransport, økonomisk og medicinsk invaliditet som følge af ulykke eller sygdom

Dette er en forsikring, som du bør tegne på både dig selv og dine ansatte. 

Ingår Ingår

Denne forsikring er lovpligtig og er for både dig og dine ansatte. En arbejdsskadeforsikring dækker tab af erhvervsevne som resultat af en arbejdsskade, skader på briller eller kontaktlinser i arbejdstiden og dødsfald som følge af arbejdsskade. Den sørger ydermere for akut krisehjælp, hvis du eller dine ansatte er ude for f.eks. overfald, trusler eller indbrud.

Ingår Ingår

Sygedriftstabsforsikring er en vigtig forsikring, som især er rettet mod virksomheden. Hvis en af dine ansatte, eller du som arbejdsgiver bliver syge, modtager virksomheden erstatning for hver dag nogen er syg i mere end 15 dage.
Det er svært at forudse en sygemelding og hvilke konsekvenser det kan få. De forskellige udgifter bliver ved med at være der, og du mister muligvis indtægter, da enten du eller din ansatte ikke kan arbejde. Tildelte sygedagpenge er det eneste der kræves for, at virksomheden modtager fuld erstatning ved sygemelding.

Ingår inte Ingår

Kollektiv ulykkesforsikring dækker erstatning for læge, indlæggelse, medicin, rejseomkostninger, tandbehandling, rehabilitering samt erstatning ved længerevarende mén, skader og invaliditet. 
Dette er en forsikring, som skaber tryghed for både dig og dine ansatte.​

Ingår Ingår

Arbejdsgiverforsikring til dine ansatte

Dit personale er en vigtig og værdifuld ressource for dig som arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at skabe et trygt arbejdsmiljø både for dig selv men også dine ansatte. Der findes arbejdsgiverforsikringer som både du og dine ansatte behøver for at mindske risikoen for længerevarende sygemeldinger, men også for at kunne få erstatning, hvis det skulle ske. 

At man kontinuerligt sørger for at følge op på, hvordan ens ansatte har det, og hvordan de trives, er vigtigt for at du som arbejdsgiver kan opfange signaler om at noget burde ageres på.

Alt som sker i dine ansattes privatliv påvirker hvordan de har det på jobbet, og det er derfor vigtigt at du som arbejdsgiver har en forståelse for, at det kan påvirke deres præstation på jobbet. 

Hvis du har købt en sundhedsforsikring til dine ansatte, kan du henvise dem til en psykolog, hvis de ikke har det godt psykisk, eller hjælpe dem med hurtig tilgang til en specialist, hvis de har behov for det. Læs mere om, hvorfor dine ansatte er din vigtigste ressource.

En arbejdsgiverforsikring dækker blandt andet ved sygdom, når nogen er syg i over 15 dage

En af de største rædsler for arbejdsgivere er langtidssygemelding

Tryghed for arbejdsgiveren

Som arbejdsgiver er det vigtigt at tænke på de økonomiske følger, som muligvis kan være et resultat af stilstand i virksomheden, eller hvis en ansat, eller du selv bliver syg. Bliver du eller en ansat syg, findes der en risiko for, at indtægterne falder, alt imens at de faste udgifter, såsom løn, sociale afgifter, husleje, telefon m.m. stadig skal betales. Med korrekt personforsikring kan du føle dig tryg, velvidende om at virksomheden modtager penge for hver dag nogen er sygemeldt, samt at dit personale og dig selv kan få hurtig hjælp inden det er for sent. 

Tryghed og  velvære på længere sigt i virksomheden

At beskytte sit personale og sørge for velvære i virksomheden er at tænkte langsigtet og investere i fremtiden.  Arbejdsmarkedet har ændret sig de seneste år og det er nu mere enkelt for medarbejdere at skifte job og stille højere krav til arbejdsgiverne. I takt med at der nu findes flere valgmuligheder, er det blevet sværere for virksomheder at beholde deres ansatte, hvis de føler, at de ikke trives eller at deres arbejdsgivere ikke tænker på dem .