Pas godt på dit barn med en

BØRNEULYKKESFORSIKRING

Find din pris på 30 sekunder!

Mange skrammer kan klares med et plaster og en is.

Men selvom vi som forældre gør alt hvad vi kan for at passe på vores børn, kan vi ikke beskytte dem mod alt – her kommer børneulykkesforsikringen ind i billedet.


Derfor skal dit barn som minimum have en børneulykkesforsikring

Siden den 1. januar 2012 har det ikke længere været muligt for landets kommuner at betale for børneulykkesforsikringer i daginstitutioner, skoler osv.

I stedet er det barnets private børneulykkesforsikring, der dækker, også når barnet er i skole eller institution – og det er op til dig som forælder at købe den private børneulykkesforsikring.

Det kan blive en dyr affære, hvis barnet ikke har en børneulykkesforsikring, og uheldet mod forventning er ude, så dit barn kommer alvorligt til skade.

Men inden du køber en traditionel børneulykkesforsikring, så overvej, om ikke det er en børneforsikring, der skal til!

Beregn prisen på de forskellige forsikringer her!


Vil du have mere end en børneulykkesforsikring?

Pas godt på dit barn med en forsikring mod ulykker og sygdom.

Ifølge en undersøgelse vi foretog i 2015 i samarbejde med YouGov, troede hele 68 % af de danske forældre med hjemmeboende børn, at deres børn var dækkede ved varige mén som følge af sygdom, hvis bare de havde en børneulykkesforsikring.

Hver 3. forælder var desuden af den overbevisning, at børneulykkesforsikringen ville dække, hvis deres barn blev alvorligt syg og måtte indlægges.

Dette er dog ikke tilfældet.

For at få dækning ved sygdom, skal du have vores børneforsikring. Med en børneforsikring er dit barn sikret mod både ulykke og sygdom i én forsikring, mens en børneulykkesforsikring kun dækker ved ulykker.


Få dækning ved både ulykke og sygdom

Opgraderer du dit barns børneulykkesforsikring til en børneforsikring, får dit barn ret til erstatning ved en méngrad på mindst 5 % ved både sygdom og ulykke.

Derudover dækker børneforsikringen bl.a.:

  • Et engangsbeløb på 100.000 kroner som økonomisk førstehjælp ved visse sygdomme, fx kræft, diabetes 1 eller hjernehindebetændelse.
  • Hospitalskompensation i form af 300 kroner om dagen, hvis dit barn er indlagt i mindst 8 dage. Så kan du være hos dit syge barn, uden at skulle spekulere på udgiften til dine måltider og overnatninger.
  • Børneulykkesforsikringen dækker kiropraktor, fysioterapeut, tandlæge eller anden behandler efter en ulykke.

Hvor børneforsikringen dækker ved både ulykke og sygdom, dækker en børneulykkesforsikring kun ved ulykker.

Læs mere om vores børneforsikring

Artiklen fortsætter nedenfor

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2018
I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Danmarks Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019.

Beregn Børneforsikring

Læs mere om vores Børneforsikring og beregn din pris her!

Beregn pris

Pengene til en børneforsikring er godt givet ud

Bliver dit barn alvorligt syg, og står du uden en børneforsikring, kan du som forælder risikere at stå med dobbelte bekymringer. Dels er du selvfølgelig bekymret for dit barn, men oven i det, får du måske også pengebekymringer.

Forældre får nemlig ikke dækket de udgifter, der er relateret til deres barns sygdom, hverken med en børneulykkesforsikring eller via det offentlige.

Har du i stedet vores børneforsikring, får du mulighed for hospitalskompensation i form af 300 kroner om dagen, hvis dit barn er indlagt i mindst 8 sammenhængende dage.

Der er altså flere gode grunde til at investere i en børneforsikring, hvis du vil sikre dine børn og din familie bedst muligt.


Køb en børneulykkesforsikring eller børneforsikring i dag

Du kan købe børneforsikringen fra barnet er 0 måneder, og frem til barnet fylder 16 år – herefter dækker forsikringen til barnet fylder 25 år.

Du kan hurtigt og nemt købe enten en børneulykkesforsikring eller børneforsikring i vores webshop.

Læs mere om børne- og børneulykkesforsikringen – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Børneforsikringer er stadig relativt ukendte i Danmark

Mens børneulykkesforsikringer efterhånden er et velkendt fænomen i Danmark med over 40 års eksistens, har danskerne kun haft mulighed for at købe de nyere og mere moderne børneforsikringer fra omkring år 2010.

Til sammenligning har børneforsikringer været tilgængelige i Finland siden midten af firserne, siden 1990 i Norge og siden 70'erne i Sverige.

Børneforsikringer er altså stadig et relativt nyt område for danskerne, og vi forveksler derfor stadig ofte børneulykkesforsikringer med børneforsikringer.

Beregn din børneulykkesforsikring eller børneforsikring her

Senest opdateret den 8. april 2018.

3 fordele ved en Børneforsikring

  • Økonomisk førstehjælp og hurtig udbetaling af et engangsbeløb på 100.000 kroner ved visse diagnoser.

  • Hospitalskompensation på 300 kroner dagligt, ved mindst 8 dages sammenhængende indlæggelse.

  • Dækning i tilfælde af varige mén, og i alvorlige tilfælde udløses dobbelterstatning​​.

Værd at vide

  • 68 % tror, at en ulykkesforsikring også dækker ved sygdom, men den dækker kun ulykker (YouGov, 2015).

  • Mange sygehuse kræver 90-200 kroner i døgnet for forplejning til medindlagte forældre, selvom de er essentielle for barnets bedring.

  • I 2012 blev det forbudt for kommuner at forsikre børn i skoler og daginstitutioner, selvom der dagligt sker ca. 130 ulykker i skolegården.