Sådan kommer du sikkert rundt på el-løbehjul

Styr på indboforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Beregn pris

El-løbehjul, løbehjul med motor, eldrevne løbehjul, elektrisk løbehjul – kært barn har mange navne.

El-løbehjul og andre elektriske enkeltpersonkøretøjer bliver mere og mere populære både herhjemme og i udlandet.

Men ved du, hvordan du færdes sikkert i trafikken på dit el-løbehjul, og om du er dækket, hvis du kommer til at påkøre nogen med løbehjulet?

Læs om vores indbo- og ansvarsforsikring

Er el-løbehjul lovligt?

Den 17. januar 2019 trådte en ny tidsubestemt forsøgsordning for el-løbehjul og lignende køretøjer i kraft i Danmark.

Det gælder bl.a. elektriske løbehjul, onewheels og segboads. Ifølge færdselsreglerne klassificeres disse som cykler, og er derfor tilladt på cykelstierne.

Det er derfor lovligt at køre med disse i trafikken, så længe du overholder de fastsatte regler.

Lille pige på løbehjul.
Følg reglerne for brug af el-løbehjul.

El-løbehjul regler

Som tommelfingerregel gælder der de samme regler i trafikken for el-løbehjul, som der gør for cykler.

Her finder du reglerne for el-løbehjul:

 • Du skal have cykelhjelm på, når du kører el-løbehjul. Bøden for at køre uden cykelhjelm er 1.500 kroner.

 • El-løbehjulet skal betragtes som en cykel, og køre på cykelstien, hvis der er én. El-løbehjulet må ikke køre på fortorve, gangstier eller i fodgængerfelter.

 • Der må kun være én person på løbehjulet.

 • Der må ikke være sæde på el-løbehjulet.

 • Løbehjulet skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal kunne ses 300 meter væk og være tændt hele tiden.

 • El-løbehjulet skal have en hvid refleks foran og en rød refleks bagpå. Der skal desuden være hvide eller gule reflekser på el-løbehjulets sider.

 • Et elektrisk løbehjul må højst kunne køre 20 km/t ved egen kraft. Kan løbehjulet køre hurtigere, er det ulovligt at køre med i trafikken. Hastigheden skal desuden tilpasses forholdene og hensynet til andres sikkerhed.

 • Børn på under 15 år må kun køre el-løbehjul i trafikken, hvis de ledsages af en voksen på mindst 18 år. Børn må kun køre alene på private områder eller skiltede lege- og opholdsområder.

 • Du må ikke være påvirket eller fuld, når du kører på el-løbehjul.

 • Du skal give tegn, når du drejer og stopper.

 • El-løbehjulet skal være CE-mærket.

 • El-løbehjulet må højst veje 25 kg og være under 2 meter langt og under 70 cm bredt.

Hvad er bøden for at bryde reglerne på el-løbehjul?

Lovovertrædelser Bødens størrelse
Overtræder du færdselsreglerne
1.000 kr
Kører du uden cykelhjelm
1.500 kr.
Er du påvirket eller er din promille over 0,5 - 1. gang
2.000 kr.
Er du påvirket eller er din promille over 0,5 - 2. gang
4.000 kr.
Er du påvirket eller er din promille over 0,5 - 3. gang
Mulighed for fængselsstraf

Artiklen fortsætter nedenfor

El-løbehjul og forsikringer

Du og el-løbehjulet er dækket på forskellige måder, alt efter hvem eller hvad, der bliver beskadiget.

Herunder gennemgår vi:

 • Når du med el-løbehjulet forårsager skader på andre personer, køretøjer eller ting
 • Når du med el-løbehjulet forårsager skader på dig selv
 • Når el-løbehjulet blive beskadiget eller stjålet.

"Lejer du et el-løbehjul, er det udlejeren, der skal forsikre selve løbehjulet. Som lejer skal du dog kunne dokumentere, at el-løbehjulet er forsikret via udlejeren. Tjek gerne udlejerens hjemmeside eller app for elektronisk forsikringsdokumentation, før du lejer el-løbehjulet", forklarer Eva Lindberg Vibe, Head of Property i If.

"Ejer du selv løbehjulet, så dækker vi ved indbrud og brand, når du har en indboforsikring med cykeldækning i If."


Skader på andre personer, køretøjer eller ting

Når du lejer et el-løbehjul, er det din egen private ansvarsforsikring, som skal dække de skader, du forårsager med det elektriske løbehjul.

Køb forsikring til dit indbo inkl. privat ansvarsforsikring her

Ejer du et el-løbehjul, er det din private ansvarsforsikring, som dækker, hvis du kommer til at skade andre eller ødelægge andres ting med løbehjulet.

Hos os er den personlige ansvarsforsikring er del af indboforsikringen, og den gælder for alle i husstanden.

Ansvarsforsikringen er især god at have, hvis du fx kommer til at skramme en parkeret bil eller er skyld i, at en cyklist vælter og kommer til skade.

Mand med el-løbehjul
Bliv godt dækket på vejene.

Vær opmærksom på, at ansvarsforsikringen ikke dækker, hvis du ikke overholder reglerne for selve el-løbehjulet og din kørsel.

Kører du fx fuld på løbehjul, og støder du ind i en bil, dækker forsikringen ikke skaden, fordi du ikke overholdte reglerne. Forsikringen dækker heller ikke, hvis et barn på under 15 år kører uledsaget og forårsager en skade med el-løbehjulet.

Skader på dig

Kommer du selv til skade, når du kører el-løbehjul, er det din personlige ulykkesforsikring, som dækker.

Du skal desuden sikre dig selv bedst muligt under kørslen, fx ved at iføre dig en cykelhjelm og ved at følge færdselsreglerne og reglerne for el-løbehjul.

Skader på eller tyveri af el-løbehjulet

Hvordan el-løbehjulet er dækket, afhænger af hvorvidt du selv ejer det elektriske løbehjul, eller om du lejer løbehjulet.

 • Lejer du el-løbehjulet, er det udlejeren, som skal forsikre selve løbehjulet. Som lejer skal du dog stadig kunne dokumentere, at el-løbehjulet er forsikret via udlejeren. Tjek gerne udlejerens hjemmeside eller app for elektronisk forsikringsdokumentation, før du lejer el-løbehjulet.

 • Ejer du selv el-løbehjulet, har du mulighed for at købe tilvalgsdækningen Cykel på vores nyeste indbovilkår. Så vil el-løbehjulet være dækket i tilfælde af brand, indbrud, røveri og overfald for op til 6.000 kroner.

Bliv godt dækket, når du kører på el-løbehjul

Der er 2 forsikringer, du bør have, når du kører el-løbehjul:

 1. En personlig ansvarsforsikring, som hos os er del af indboforsikringen
 2. En personlig ulykkesforsikring

Hos os kan du desuden tilkøbe dækning til selve dit el-løbehjul, så det er dækket ved brand, indbrud, røveri og overfald med indtil 6.000 kroner pr. el-løbehjul. Det kræver blot, at du vælger tilvalget "Cykel" på vores nyeste indboforsikringsvilkår. 

Har du alle disse 3 dækninger, er du og dit el-løbehjul godt sikret.

Senest opdateret 10. marts 2023.