Indboforsikring til leje, eje, hus og lejlighed

Styr på indboforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Beregn pris

Hvad din indboforsikring skal dække afhænger til dels af, hvorvidt du bor til leje, i andels- eller ejerbolig, og om du bor i hus eller lejlighed.

I denne artikel giver vi dig et nærmere indblik i, hvordan netop du er dækket, om du så lejer eller ejer, bor i hus eller lejlighed, og hvad du skal være opmærksom på ifm. din indboforsikring.


Indboforsikring som lejer, andelshaver og ejer

Ligegyldigt om du bor i en lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig, bør du have en indboforsikring – selve indboforsikringen påvirkes nemlig ikke af, hvorvidt du lejer eller ejer boligen.

Der er selvfølgelig mange ting, du skal være opmærksom på, ligegyldigt om du bor til leje, i andels- eller ejerbolig, og især forsikringsoverblikket kan være svært at få.

I det nedenstående skema kan du se, hvad din egen indboforsikring skal dække, samt hvad en evt. udlejer, andels- eller ejerforening står for.

Indboforsikring til lejebolig, andelsbolig og ejerbolig


Lejebolig Andelsbolig Ejerbolig​
​Selve ejendommen
​Udlejer/ejer af bygningen står for at forsikre bygningen, fx i form af en brandforsikring. Den dækker typisk alle bygningsdele, fx gulv, vægge, døre, vinduer, køkkener og sanitet.

Du bør selv undersøge, om vinduer og sanitet er dækket af udlejers forsikring, eller om du som lejer selv skal forsikre disse.

Sætter du fx dit eget køkken op, og ønsker udlejer ikke at dække, kan du få det dækket via indboforsikringen. Det kræver blot, at du som lejer har vedligeholdelsespligten for bygningsgenstandene, og ejendommens bygningsforsikring ikke dækker bygningsdele som fx carporte, køkkenelementer, brusekabiner og lofter.
Andelsforeningen har typisk en bygningsforsikring, som dækker skader på selve bygningen,  brand, restværdi, 
 husejeransvar, kortslutning, huslejetab, svamp- og insektskade og anden bygningsskade.

Du bør undersøge, hvad forsikringen dækker, og hvad du selv skal dække, fx vinduer og sanitet.

Er der bygningsdele, som foreningens forsikring ikke dækker, kan du bringe det op over for bestyrelsen, som så kan vælge af udvide deres bygningsforsikring.
Har du et hus, skal du selv have en brand- og husejeransvarsforsikring, og desuden bør du have en husforsikring.​

Har du istedet en ejerlejlighed, står en ejerforening for forsikring af bygningen – her er det vigtigt at tjekke policen.

Er der bygningsdele, som ejerforeningens forsikring ikke dækker, kan du bringe det op over for bestyrelsen eller generalforsamlingen, som så kan vælge af udvide deres bygningsforsikring.
​Fast inventar
Udlejer har typisk forsikret lejeboligens faste inventar, fx tag, loft, gulv, vinduer og køkkener mod brand-, storm- og vandskader.​ Andelsforeninger har forskellige forsikringer, og de dækker bl.a. det inventar, som de selv har fastmonteret. Du bør undersøge foreningens forsikring, for at være helt sikker. ​Bor du i hus, står du selv for at forsikre alt fast inventar, enten ved din hus- eller indboforsikring.

Ejerlejligheder kan have fast inventar dækket over foreningens forsikring – dette bør du undersøge nærmere.
Glas og sanitet
​Visse udlejere forsikrer selv glas og sanitet, men det kan også være, at du selv skal forsikre disse genstande. Du kan nemt udvide din indboforsikring til at dække dette. Visse andelsboliger forsikrer glas og sanitet, mens andre ikke gør. Tjek derfor, om din egen indboforsikring skal dække dette.​ ​Bor du i hus, skal du selv forsikre dine vinduer, håndvaske og lignende, enten via din hus- eller indboforsikring.

Bor du i ejelejlighed, bør du undersøge, hvad foreningen dækker, og hvad du selv skal dække, fx vinduer og sanitet.​
​Nye installationer
Hvis du som lejer installerer hårde hvidevarer, fx en vaskemaskine, er det din egen indboforsikring, der skal dække, også hvis der kommer vandskader – dette gælder dog ikke allerede installerede installationer. Hvis du som andelshaver installerer fx en vaskemaskine eller et akvarie, kan andelsforeningen kræve, at du køber en indboforsikring, der dækker eventuelle vandskader. Som ejer skal din indboforsikring dække både nye og gamle installationer – også i tilfælde af vandskader – ligegyldigt om du bor i hus eller lejlighed.
​Genhusning
Er din lejlighed ubeboelig pga. skade, dækker din indboforsikring genhusning.

Har du ingen indboforsikring, må du selv afholde udgifterne til genhusning.
Er din lejlighed ubeboelig pga. skade, dækker din indboforsikring genhusning.

Har du ingen indboforsikring, må du selv afholde udgifterne til genhusning.
Er du husejer, er genhusning dækket af din bygningsforsikring.

I ejerlejligheder er genhusning kun dækket via indboforsikringen.
Særlige forhold
Lejer du en møbleret lejebolig, er det udlejers forsikring, der dækker møblerne, medmindre andet er aftalt.

Du skal dog selv have en indboforsikring til dine private ejendele, fx elektronik og tøj.
​I en andelsbolig har du pligt til at vedligeholde din bolig, fx sørge for at elinstallationerne er lovlige og at alle haner, pakninger, cisterner, vinduer, håndvaske, toiletskåle og lignende er i orden.​ ​Der kan være enkelte rækkehusforeninger, som forsikringsmæssigt har indrettet sig anderledes, fx ved at lave en kollektivforsikring på hele bygningen.

Ejerrækkehuse har også en kollektiv risiko med fælles stikledninger, som du bør undersøge nærmere. ​
Naboskader
Hvis en nabo forårsager fx røg-, brand- eller vandskade i din lejebolig, er det din indboforsikring, der skal dække skader på dit indbo.

Hvis du som lejer forvolder fx røg- eller vandskade hos dine naboer, er det deres indboforsikringer, der dækker.
Hvis en nabo forårsager fx røg-, brand- eller vandskade i din andelsbolig, er det din indboforsikring, der skal dække.

Hvis du som andelsindehaver forvolder fx røg- eller vandskade hos dine naboer, er det deres indboforsikringer, der dækker.
Hvis en nabo forårsager fx røg-, brand- eller vandskade i din ejerbolig, er det din indboforsikring, der skal dække.

Hvis du som ejer forvolder fx røg- eller vandskade hos dine naboer, er det deres indboforsikringer, der dækker. ​

Indboforsikring til hus og lejlighed

Der er også forskel på indboforsikringen, alt efter om du bor i hus eller lejlighed.

Derfor har vi valgt at tilbyde 2 udgaver af vores bedst dækkende indboforsikring, så din indboforsikring passer til enten hus eller lejlighed – så er dine behov til en indboforsikring altid dækket.

Indbo Super Hus og Indbo Super Lejlighed har hver 3 dækninger, som gør dem specielle – samtidig har de alle de andre gode indbodækninger!

Fordelagtig flyttedækning

Foruden de 3 unikke dækninger for Indbo Super Hus og Indbo Super Lejlighed, inkluderer begge indboforsikringer en særdeles fordelagtig flyttedækning.

Med denne flyttedækning er både den nye og den gamle adresse dækket i op til 3 måneder, fra den dato du overtager den nye bolig.

Derudover dækker begge indboforsikringer pludselig skade, hvis der er noget indbo, der går i stykker under en privat flytning med hjælp fra venner og familie – indboforsikringerne inkluderer selvfølgelig også alle de dækninger, som findes under den normale indboforsikring og Indbo Plus!

Køb en forsikring til dit indbo i vores webshop

Unge mennesker er ved at flytte

Hus- og indboforsikring i samme forsikringsselskab

Bor du i et hus, er det en rigtig god idé at have en husforsikring - gerne i det samme selskab som din indboforsikring.

Fx kan du få forskellige vandskader ved skybrud, hvor ødelagte vægge eller tag ordnes af husforsikringen, og druknede møbler klares af indboforsikringen – så behøver du kun henvende dig ét sted. 

Med en hus- og indboforsikring hos If er både du, din bolig og dine ejendele i trygge hænder, hvis uheldet skulle være ude. 

Senest opdateret den 9. april 2021.​