MINIMÉR BEKYMRINGERNE FØR SKOLESTART

Styr på børneforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Skolestarten midt i august er især en stor begivenhed for de mange 5-7-årige, som skal begynde i børnehaveklasse for første gang. Det er dog også en stor dag for dig som forælder, når dine børn skal forlade børnehavens trygge og vante rammer til fordel for en ny verden i form af klasseværelser og skolegård.

Som forælder til et barn som starter i børnehaveklasse, er der visse ting du skal huske, for at barnet kan få en så god start som muligt.

I denne artikel finder du en række råd til, hvordan du gør overgangen så gnidningsfri som muligt – både for dig selv, men først og fremmest for dit barn.


Er sikkerheden i orden?

Det er et stort skridt for alle børn, når de skal begynde i skole på den første skoledag. Det er derfor vigtigt som forælder, at støtte barnet i dets positive opfattelse af skolestartsdagen, og ikke virke overbeskyttende og nervøs.

Den bedste måde hvorpå du tøjler din egen nervøsitet, er ved så vidt muligt at fjerne grundene til den:

 1. Er du nervøs for, at dit barn falder af cyklen og slår sig?
  - Så sørg for, at barnet kører forsigtigt, og at han eller hun har cykelhjelm og andet beskyttelsesgrej på, så eventuelle skader minimeres.

 2. Er du nervøs for, at dit barn farer vild i trafikken?
  – Så øv vejen med dit barn, og sørg for, at han eller hun kender til trafikreglerne.

 3. Er du nervøs for, at dit barn vil blive mobbet i børnehaveklassen?
  – Så lær barnet, hvordan det bedst håndterer drillerier, og at det skal henvende sig til en voksen.

  Du kan også selv arbejde på at lære lærerne og de andre forældre at kende, så I sammen kan tage drillerier og mobberi i opløbet.

 4. Er du nervøs for, at dit barn falder og får skadet sine tænder?
  – Så sørg for at have en børneulykkesforsikring, som dækker tandskader, fx hos os.

Læs mere om børneforsikringer her

Mange af dine bekymringer kan tages i opløbet, så du og dit barn bedre kan slappe af, når skolestarten står for døren.


Er forsikringerne i orden?

De færreste forældre kobler forsikringer og skolestart sammen, men det er faktisk en vigtig overvejelse at gøre sig, før poderne sendes afsted i børnehaveklasse på deres første dag.

Mange forældre tror nemlig, at deres børn er dækket enten af deres egen ulykkes- eller indboforsikring, eller via skolens forsikring – dette er dog ikke tilfældet.

Hvor en ulykkesforsikring kun gælder dén person, der er forsikret, dækker en indboforsikring kun familiens indbo, og hvis barnet kommer til at forårsage skade på andre børn eller deres ting.

Forældrenes ulykkes- eller indboforsikring dækker altså ikke selve barnet, hvis det kommer til skade.

Artiklen fortsættes nedenfor

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2016
I både 2014 og 2016 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Branchens Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Branchens Bedste Kundeservice inden for Pension og Finans i 2017.

Beregn Børneforsikring

Læs mere om vores Børneforsikring og beregn din pris her!

Beregn pris

I skal selv forsikre børnene

Indtil 2012 har det været tilladt for landets kommuner at forsikre de børn, som var indskrevet i kommunens skoler eller institutioner, men dette ansvar er nu frataget kommunerne og er i stedet blevet pålagt forældrene.

Det er altså op til jer som forældre, at sørge for, at jeres barn er ordentligt forsikret, også mens barnet er i skole eller i fritidshjem.

Med en børneulykkesforsikring hos os, er dit barn dækket hele døgnet, så du kan vide dig rolig, også når børnene boltrer sig i skolegården.

Tjek hvordan dine børn er forsikret​

 

Dette får I bl.a med en børneulykkesforsikring hos os

 • Varige mén som følge af ulykke
 • Dobbelterstatning ved ulykke
 • Tandskade som følge af ulykke
 • Behandlingsudgifter ved ulykke
 • Transportudgifter fra ulykkesstedet
 • Dødsfald som følge af ulykke
 • Psykologisk krisehjælp
 • Sportsskader - selv ved farlig sport

Læs mere om vores børneforsikringer​


Hvornår dækker du og hvornår dækker skolen?

Som udgangspunkt er det dig som forælder, der skal dække både de skader, dit barn forårsager på andre og deres ting, foruden de skader, dit barn måtte få. Der er dog visse undtagelser, hvoraf skolens iPads er én af dem.

Ankenævnet for Forsikring afgjorde i sommer, at når skolen låner elektronik såsom iPads ud til skolebørn, er det skolens egen forsikring, som skal dække eventuelle uforsætlige skader og tyveri.

Skolens forsikringsansvar gælder også, selvom du som forælder har skrevet under på, at du overtager ansvaret for den elektronik, barnet har lånt af skolen – denne erklæring gælder derfor ikke, hvis skaden ikke er forårsaget med vilje.

Afgørelsen går på, at når skolen udleverer undervisningsmateriale i form af iPads, bærbare computere, skolebøger og lignende, er skolebørnene forpligtede til at modtage disse – derfor kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsretten for hændelige uheld.

Læs mere om ankenævnets afgørelse​​

Senest opdateret den 7. marts 2016.

3 fordele ved en Børneforsikring

 • Økonomisk førstehjælp og hurtig udbetaling af et engangsbeløb på 100.000 kroner ved visse diagnoser.

 • Hospitalskompensation på 300 kroner dagligt, ved mindst 8 dages sammenhængende indlæggelse.

 • Dækning i tilfælde af varige mén, og i alvorlige tilfælde udløses dobbelterstatning​​.

Værd at vide

 • 68 % tror, at en ulykkesforsikring også dækker ved sygdom, men den dækker kun ulykker (YouGov, 2015).

 • Mange sygehuse kræver 90-200 kroner i døgnet for forplejning til medindlagte forældre, selvom de er essentielle for barnets bedring.

 • I 2012 blev det forbudt for kommuner at forsikre børn i skoler og daginstitutioner, selvom der dagligt sker ca. 130 ulykker i skolegården.