Forbered dine børn på

SKOLESTART og færden i trafikken

Styr på børneforsikringen? Ellers kan du købe én her!

Skolestarten midt i august er især en stor begivenhed for de mange 5-7-årige, som skal begynde i skole for første gang. Skolestart er en rigtig stor ting i sig selv, med nye omgivelser, nye mennesker og nye ansvarsområder – fx det at cykle i skole.

Det er vigtigt, at både du selv, de nye børnehaveklasseelever og andre skolebørn har styr på, hvordan I færdes i trafikken på vej til og fra skole – både ved skolestart og når hverdagen starter.

I denne artikel får du en række tips til, hvordan du og dine børn kommer sikkert igennem trafikken, så I bliver klar til skolestart.


Er dine børn klar til at cykle i trafikken?

Der er en del, du selv kan gøre som forælder, for at gøre dine børn klar til skolestart og til at færdes i trafikken:

 1. Find den sikreste skolevej, som dine børn altid skal følge, både til skolestart og senere.

 2. Husk børnene på at bruge cykelhjelmen hver dag – samt at spænde hjelmen korrekt.

 3. Lær børnene, hvordan man cykler i trafikken, hvordan og hvornår man giver tegn, og at de skal se sig for hele tiden.

 4. Lav klare aftaler om, hvor børnene må cykle til skole, til sport, ved besøg hos kammerater osv.

 5. Lær evt. dine børn at trække cyklen over fodgængerfeltet, da det er mere sikkert at krydse vejen på den måde.

Sørg for, at I har styr på børneulykkes- eller børneforsikringen før skolestart. Selvom skrabede knæ og albuer nemt heler, er det rigtig uheldigt – og potentielt meget dyrt – hvis fx børnenes tænder beskadiges.


Undgå nervøsiteten ved skolestart med ekstra sikkerhedstjek

Gør skolestarten til en fest for barnet.

Det er et stort skridt for alle børn, når de skal begynde i skole på den første skoledag.

Det er derfor vigtigt som forælder, at du støttet barnet i dets positive opfattelse af skolestartsdagen. 

Vær glad og opmuntrende, også selvom du føler trang til at være overbeskyttende og er nervøs ved udsigten til skolestart.

Den bedste måde hvorpå du tøjler din egen nervøsitet, er ved så vidt muligt at fjerne grundene til den:

 • Er du nervøs for, at dit barn falder af cyklen og slår sig?
  - Så sørg for, at barnet kører forsigtigt, og at han eller hun har cykelhjelm og andet beskyttelsesgrej på, så eventuelle skader minimeres.

 • Er du nervøs for, at dit barn farer vild i trafikken?
  – Så øv vejen med dit barn før skolestart, og sørg for, at han eller hun kender trafikreglerne.

 • Er du nervøs for, at dit barn vil blive mobbet i skolen?
  – Så lær barnet, hvordan det bedst håndterer drillerier, og at det skal henvende sig til en voksen.

  Du kan også selv arbejde på at lære lærerne og de andre forældre at kende, så I sammen kan tage drillerier og mobberi i opløbet.

 • Er du nervøs for, at dit barn falder og får skadet sine tænder?
  – Så sørg for at have en børneulykkesforsikring, som dækker tandskader, fx hos os.

Læs mere om børneforsikringer her

Mange af dine bekymringer kan tages i opløbet, så du og dit barn bedre kan slappe af, når skolestarten står for døren.

Artiklen fortsætter nedenfor

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2018
I både 2014, 2016 og 2018 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Danmarks Bedste Kundeservice
If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019.

Beregn Børneforsikring

Læs mere om vores Børneforsikring og beregn din pris her!

Beregn pris

Du skal selv forsikre dit barn – skolen må ikke

De færreste forældre kobler forsikringer og skolestart sammen, men det er faktisk en vigtig overvejelse at gøre sig, før poderne sendes afsted i børnehaveklasse på deres første skoledag.

Indtil 2012 har det været tilladt for landets kommuner at forsikre de børn, som var indskrevet i kommunens skoler eller institutioner, men dette ansvar er nu frataget kommunerne og er i stedet blevet pålagt forældrene.

Med en børneulykkesforsikring hos os, er dit barn dækket hele døgnet, så du kan vide dig rolig, også når børnene boltrer sig i skolegården eller på fritidshjemmet.


Hvornår dækker du og hvornår dækker skolen skader på ting?

Som udgangspunkt er det dig som forælder, der skal dække både de skader, dit barn forårsager på andre og deres ting, foruden de skader, dit barn måtte få. Der er dog visse undtagelser, hvoraf skolens iPads er én af dem.

Ankenævnet for Forsikring har bestemt, at når skolen låner elektronik såsom iPads ud til skolebørn, er det skolens egen forsikring, som skal dække eventuelle uforsætlige skader og tyveri.

Skolens forsikringsansvar gælder også, selvom du som forælder har skrevet under på, at du overtager ansvaret for den elektronik, barnet har lånt af skolen – denne erklæring gælder derfor ikke, hvis skaden ikke er forårsaget med vilje.

Afgørelsen går på, at når skolen udleverer undervisningsmateriale i form af iPads, bærbare computere, skolebøger og lignende, er skolebørnene forpligtede til at modtage disse – derfor kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsretten for hændelige uheld.

Læs mere om ankenævnets afgørelse

Senest opdateret den 27. november 2017.

3 fordele ved en Børneforsikring

 • Økonomisk førstehjælp og hurtig udbetaling af et engangsbeløb på 100.000 kroner ved visse diagnoser.

 • Hospitalskompensation på 300 kroner dagligt, ved mindst 8 dages sammenhængende indlæggelse.

 • Dækning i tilfælde af varige mén, og i alvorlige tilfælde udløses dobbelterstatning​​.

Værd at vide

 • 68 % tror, at en ulykkesforsikring også dækker ved sygdom, men den dækker kun ulykker (YouGov, 2015).

 • Mange sygehuse kræver 90-200 kroner i døgnet for forplejning til medindlagte forældre, selvom de er essentielle for barnets bedring.

 • I 2012 blev det forbudt for kommuner at forsikre børn i skoler og daginstitutioner, selvom der dagligt sker ca. 130 ulykker i skolegården.