Solceller og forsikring

Der er mange overvejelser forbundet med at anskaffe sig et solcelleanlæg – fx opsætning, vedligeholdelse og pris.

Derudover bør du undersøge, hvordan din husforsikring dækker i tilfælde af, at dit solcelleanlæg bliver beskadiget.

Beregn pris

Hvad er fordelene ved solceller?

 • Du reducerer dit behov for andre varmekilder som fx naturgas, brænde, træpiller mv.

 • Du reducerer dit CO2-aftryk og sparer penge på din varmeregning.

 • Du kan blive delvist selvforsynende med energi, varme og varmt vand til eget forbrug.

Solceller er et godt eksempel på grøn energi

Energi og energipriser er vigtige og aktuelle emner i dag, og det skaber grobund for mere fokus på grønne energikilder, fx solceller og solcelleanlæg.

Den danske regering har en ambition om, at vi i Danmark i 2050 er helt uafhængige af fossile brændstoffer som kul, olie og gas. I stedet skal vi fokusere på vedvarende energi.

Det kræver tid og dedikation at skifte til grøn energi. Men her kan du som privatperson være med til at hjælpe den grønne omstilling, hvis du skifter til solceller.

Grønne energikilder

 • Vind
 • Vand
 • Sol
 • Biomasse
 • Geotermi

Hvad er solceller og solcelleanlæg?

Private solceller placeres ofte på husets tag, da taget er det mest solbeskinnede sted på langt de fleste ejendomme. 

Selve solcellerne er dog ikke meget værd i sig selv og skal derfor knyttes op på et solcelleanlæg for at producere brugbar elektricitet.

Hvad består et solcelleanlæg af?

For at omdanne solens stråler til grøn og brugbar energi til dit hjem kræver det forskellige komponenter, som tilsammen udgør et solcelleanlæg.

Solen rammer solcellerne

Solpanelerne med solceller placeres et sted, hvor de udsættes for mindst mulig skygge – ofte sydvendt på taget af dit hus. Her aktiveres de af selve sollyset og ikke solstrålerne.

Det betyder, at dine solceller kan skabe grøn energi, også selvom det er lettere overskyet.

Fra jævnstrøm til vekselstrøm

Solcellerne producerer i første omgang jævnstrøm, som ikke kan bruges i almindelig elektronik i hjemmet.

Det kan vekselstrøm til gengæld, og her kommer en vekselretter ind i billedet. Vekselretteren omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm, og den er derfor en essentiel del af et solcelleanlæg.

Strøm til din bolig og til elselskabet

Vekselstrømmen kan bruges med det samme i dit hjem, og overskydende strøm kan du lagre på elnettet hos dit elselskab.

Økonomisk set er det bedre at forbruge solenergien med det samme, men i sommermånederne producerer de fleste solcelleanlæg mere strøm, end hvad der er brug for i hjemmet. 

Denne overskydende strøm kan du sælge til dit elselskab.

Hvad betyder det alt sammen?

Der er mange ord at holde styr på, når vi taler om solceller. Her får du en hurtig gennemgang af de vigtigste begreber:

Hvad er solenergi?

Solenergi – eller solvarme – er en vedvarende energiform, der både kan producere el og varme ved hjælp af henholdsvis solceller og solfangere.

Hvad er solceller?

Solceller samles i et solpanel, hvor de fanger solens lys og omdanner det til el. Når flere solpaneler er sat sammen, har du et solcelleanlæg.

Hvad er et solpanel?

Et solpanel består af en række solceller, og sammen med andre solpaneler, udgør det et solcelleanlæg.

Hvad er solfangere?

Solfangere fanger solens lys og omdanner det til opvarmning af bygninger. Er dit hus ikke koblet på fjernvarmenettet, kan du kombinere solfangere med en varmepumpe, for at opvarme din bolig.

Hvad er et solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg består af en række solpaneler, som igen består af en række solceller. Anlæggets størrelse og funktion kan variere afhængigt at dit behov til et solcelleanlæg.

Hvad med om vinteren?

Da der er færre dagtimer i vinterhalvåret og dermed mindre sollys, producerer solceller mindre strøm om vinteren end om sommeren. Om vinteren er mængden af strøm fra solcelleanlæg ofte utilstrækkelig ift. at dække de flestes behov, som netop er på sit højeste på denne tid af året.

Derfor kan du om vinteren få eller købe din overskydende strøm tilbage, som du solgte til elselskabet om sommeren.

Artiklen fortsætter nedenfor

Hvad koster solceller?

En af grundene til, at det bliver mere og mere attraktivt for private husholdninger at investere i solceller, er, at solcellepriserne er faldet drastisk de seneste år.

Men hvad koster solceller egentlig? Prisen på solceller varierer meget, da prisen bl.a. er afhængig af, hvor mange kWp solcelleanlægget kan producere, og hvor god kvalitet solcellerne er.

Et 6,5 kWp solcelleanlæg kan fås til så lidt som ca. 40.000 kroner (2024). Samme anlæg kostede i 2012 lidt over 120.000 kroner.

Hvor længe holder et solcelleanlæg?

Solcellers holdbarhed er med til at gøre anskaffelsen af et solcelleanlæg til et endnu mere attraktivt køb.

Solceller, som er godkendt efter en såkaldt STC-test, har oftest en levetid på over 30 år i dansk klima. STC-test er det internationalt anvendte og accepterede testforhold for solpaneler.

De fleste udbydere af solceller giver endda mellem 2 og 10 års ydelsesgaranti på deres STC-testede solceller. Derfor bør du altid kun købe solceller, som er STC-mærkede.

Hvor meget bør du vedligeholde dine solceller?

Solpaneler er meget hårdføre og kræver derfor stort set ingen vedligeholdelse. Regn og vind sørger oftest for, at solpanelerne holdes rene, men hvis de alligevel bliver beskidte, kan du skylle dem med vand.

Vandet bør helst være kalkfrit, og du bør kun skylle solcellerne i gråvejr, så du undgår striber.

Gode råd til montering af solceller

Husforsikringen dækker ikke skader på solcelleanlæg, der er for tunge til, at taget kan bære dem. Det kan fx ske, at taget bliver skævt eller kollapser pga. den ekstra vægt.

Derfor er det meget vigtigt, at du på forhånd undersøger, om taget kan bære solcelleanlægget. Er du i tvivl, så få en ingeniør til at beregne hvilket solcelleanlæg, der passer til dit tags bæreevne, og hvordan anlægget bedst monteres.

Lad professionelle om opsætningen

Det er også vigtigt, at solcelleanlægget monteres korrekt.

Bores der fx for mange huller i taget ifm. monteringen, og er tætningen af hullerne for dårlig, kan vand trænge ind under taget og være skyld i fx vandskader, samt svampe- og rådskader i tagkonstruktionen. Disse typer skader dækkes ikke af husforsikringen.

Lad derfor også professionelle montere solcelleanlægget, så taget ikke tager skade. Solcelleanlægget bør desuden tilsluttes af en autoriseret elinstallatør, da der er risiko for brand, hvis anlægget ikke er sat korrekt til.

Tænk nøje over solcellernes placering

Solcellernes placering spiller en ret stor rolle ift. deres produktivitet. Desto mere sol, der rammer solcellerne, desto mere grøn energi, producerer de.

Det anbefales derfor, at du så vidt muligt undgår at opsætte solcellerne et sted, der ofte er i skygge.

Der er også en række andre ting, der kan være gode at undersøge, før du beslutter, hvor solcelleanlægget skal være:

 • Er der træer, en flagstang eller lignende, der kan skygge for solen?
 • Er der nogle regler i lokalplanen, som skal overholdes?
 • Er huset fredet, eller er der facadecensur?
 • Kan solcellerne lave generende refleksioner, fx ind til naboen?
 • Hvor får solcellerne de bedste vilkår ift. strømproduktionen?

Disse spørgsmål kan en ingeniør eller solcelleinstallatør evt. hjælpe dig med at besvare.

2 mænd står og kigger på et tag.
Tænk nøje over solcellernes placering på taget.

Husk forsikringen til dine solceller

Selvom det de seneste år er blevet markant billigere at anskaffe sig solceller, er det stadig en god idé at forsikre dine solceller mod skader fra vejr, uheld og hærværk. Det kan du med en husforsikring hos If.

Med vores husforsikring er du nemlig forsikret, hvis dine solceller bliver beskadiget af voldsomt vejr som fx storm, hagl og skybrud. Dine solceller er også forsikret i tilfælde af, at solcellerne bliver ødelagt af brand eller nedstyrtede genstande.

Derudover dækker vores husforsikring, hvis dine solceller bliver udsat for hærværk eller tyveri.

Senest opdateret den 22. februar 2024.