Snerydning og vejsalt

Få en pris på husforsikring på 30 sek.

Beregn din pris

Med vintervejr og kulde kommer den hyggelige tid med julefilm, varm kakao og hjemmebagte småkager. Men det nedbørstunge vejr bringer også et ansvar, nemlig grundejernes snerydningspligt. En husforsikring vil oftest dække dit ansvar, hvis en person kommer til skade på din ejendom.


Snerydning ved offentlig og privat vej

Er du grundejer og bor du ud til en offentlig vej eller sti, har du sandsynligvis pligt til at rydde sne og salte eller gruse dit fortov umiddelbart efter snevejr.

Det samme gælder eventuelle tilstødende gangarealer - dette bestemmer vejmyndigheden og politiet i fællesskab.

Hvornår skal du rydde sne og bruge vejsalt?

Det er din kommune, der bestemmer, hvornår der skal ryddes sne. I nogle kommuner skal du bare snerydde så hurtigt som muligt efter snefaldet, og i andre skal du klare snerydningen på bestemte tidspunkter.

Mange steder skal du rydde sneen væk med det samme, hvis det falder i tidsrummet 07.00-22.00 på hverdage og lørdage. Om søndagen kan du ofte vente til kl. 8, før du skal finde sneskovlen og vejsaltet frem.

Det handler altså om at have remedierne til snerydning stående parat, til når vejret pludselig beslutter at vise sig fra sin snefulde side.

Husk snerydningen og vejsaltningen på privat fællesvej

Bor du ud til en privat fællesvej, har du pligt til at udvide din snerydning og saltning til også at omfatte cykelstier og kørebane.

For det meste kan du nøjes med at rydde sne indtil midt på kørebanen, da grundejeren overfor også har pligt til at rydde sin halvdel af kørebanen.

Snerydningsreglerne varierer fra lokalområde til lokalområde, og nogle steder er det fx grundejerforeningen, som står for al snerydning.

Beregn pris på forsikring til dit hus

Mand kigger ind ad bilrude
Husk snerydningen om morgenen.

Grundejerens pligter ift. snerydning

Som grundejer er der flere områder, hvor du skal huske at salte, gruse og rydde sneen væk, også selvom snerydning af fortove og kørebaner muligvis er andres ansvar:

  • Du skal snerydde og vejsalte eller gruse indgange til ejendommen.
  • Du skal snerydde og vejsalte eller gruse udvendige trapper.
  • Du skal snerydde og vejsalte eller gruse omkring affaldscontainere. Er der ikke ryddet sne, kan skraldemændene ikke komme til.
  • Du skal snerydde og vejsalte eller gruse omkring ejendommens postkasser. Er der ikke ryddet sne, kan postbuddet ikke komme til.
  • Du skal rydde eventuelle brandhaner for sne.
  • Du skal rydde eventuelle redskaber til trafikregulering, samt brand- og politialarmskab uden for grunden for sne.

Læs mere om grundejernes pligter i Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Artiklen fortsætter nedenfor

Udskudt snerydning og saltning fører til erstatningsansvar

Udskyder eller forsømmer du din snerydning og saltning, risikerer du, at nogen falder og slår sig på dit område. Kommer vedkommende til skade, kan han eller hun lægge sag an mod dig og kræve erstatning for fx tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

Skyldes glatføret din manglende snerydning, er det nemlig dig, der stilles til ansvar for eventuelle uheld og ulykker på din grund.


Har du husket forsikringen?

Har du en husforsikring, er det ofte ansvarsdelen af denne, der dækker din erstatningspligt. Har du ikke en husforsikring, er det dig selv, der står tilbage med regningen.

Mangler du en husforsikring? Find én her: Husforsikring

Manglende snerydning fører til bøder

Kommunen holder øje med, om du udfører din snerydning og saltning, og er du ikke hurtig eller grundig nok, kan kommunen udstede bøder til dig og udføre snerydning for din regning.

Du skal desuden huske, at du stadig har snerydningsansvar, også selvom du ikke er hjemme. Er du fx på vinterferie, bør du sørge for at få en anden til at udføre din snerydning for dig, så du ikke kommer hjem til eventuelle bøder, erstatningsansvar og retssager.

Er du faldet pga. andres manglende snerydning?

Glider du og kommer til skade pga. manglende eller mangelfuld snerydning, kan du kræve erstatning fra grundejeren eller den områdeansvarlige myndighed.

Du skal dog kunne bevise, at det er glat, og at vedkommende har forsømt sin snerydning, fx ved hjælp af vidneudtalelser.

Senest opdateret den 28. juni 2021.