Er din bolig forberedt på stormflod?

Få en pris på husforsikring på 30 sek.

Beregn din pris

Hvad er en stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, som skyldes kraftige vinde og skaber ekstrem høj vandstand i havet.

Stormflodens oversvømmelse kan føre til store skader på hjem og ejendele. Derfor bør du være opmærksom på, hvordan din husforsikring dækker i tilfælde af stormflod, og hvordan du kan afhjælpe potentielle skader bedst muligt.

Hvornår opstår der stormflod i Danmark?

Stormfloder i Danmark forekommer oftest mellem oktober og april og varierer meget i styrke.

En af de voldsomste stormfloder i nyere tid fandt sted i januar 2017. Flere steder i landet blev der målt de højeste vandstande i over 100 år, men statistisk set oplever vi kun så voldsomme stormfloder hvert 200. år.

Stormflodsordningen

I Danmark har vi en offentlig katastrofeordning, der kaldes stormflodsordningen, som dækker stormflodsskader på bygning og indbo.

Se animationsfilmen om stormflodsordningen herunder:

Er du dækket af stormflodsordningen?

Hvordan er du forsikret i tilfælde af stormflod?

Du kan ikke købe en stormflodsforsikring hos os eller andre forsikringsselskaber. Det er den såkaldte stormflodsordning, som dækker stormflodsskader på bygning og indbo – og altså ikke dit forsikringsselskab.

Hvordan fungerer stormflodsordningen?

Stormflodsordningen er fastsat ved lov og er dermed ikke en normal forsikring. Du betaler til stormflodsforsikringen via en afgift på din brandforsikring, som er en del af din hus- og indboforsikring.

Det er Stormrådet, der i samarbejde med DMI afgør, hvornår der er tale om en stormflod, og hvilke geografiske områder der er dækket af stormflodsordningen.

Hvis der erklæres stormflod i dit område, har du mulighed for at få erstatning for de eventuelle skader, du får som en direkte følge af stormfloden.

Hvis stormfloden truer

Hvis der er varslet stormflod i nærheden af dig og dit hjem, er det om at være på vagt. Der er heldigvis nogle ting, du selv kan gøre, for at afhjælpe potentielle skader:

  • Flyt inventar, haveværktøj og lignende fra gulve og terræn
  • Forsøg at hindre vand i at komme ind
  • Har du kælder, så prøv at sikre den imod indtrængende vand

Skader forårsaget af stormflod er ikke dækket af din private hus- eller indboforsikring – til gengæld kan du være dækket af den såkaldte stormflodsordning i Danmark.

Se animationsfilmen om forebyggelse og begrænsning af stormflodens skader her:

Er du ramt af stormflod?

Selvom det ikke er os, der udbyder stormflodsforsikringen, skal du som kunde i If alligevel henvende dig til os i tilfælde af stormflod.

Det er nemlig os og de andre forsikringsselskaber, der opgør skaderne efter reglerne i stormflodsordningen.

Hvad dækker stormflodsordningen?

Stormflodsordningen dækker som udgangspunkt stormflodens direkte skader på bygninger eller indbo.

Er skaden sket?

Det er altid en god idé at dokumentere skaderne ved fx at tage billeder og gemme beskadigede ting. Så snart det er muligt, skal du kontakte os og anmelde skaden.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du fx har brug for yderligere skadesbegrænsning eller genhusning.

Ordningens dækning forudsætter dog, at dine bygninger og ejendele er dækket af en brandforsikring gennem din hus- eller indboforsikring.

Hvis der er stormflod i dit område, er det vigtigt at vide, at der er visse ting, som stormflodsordningen ikke dækker.

Ting og møbler – såkaldt løsøre - i kælderen er fx ikke altid forsikret mod stormflod. Og hvis du bor i et område, som ofte er ramt af stormfloder, er det heller ikke sikkert, at du er dækket.

Læs mere om erstatningsreglerne

Hvordan foregår skadesprocessen efter stormflod?

Efter du har anmeldt dine stormflodsskader, afgør vi, hvilke skader du kan få erstatning for. Derefter sørger vi for, at du får udbetalt erstatningen samtidig med, at du indsender regningerne for udbedringen af skader.

Hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Stormrådet.

Stormrådet.dk kan du læse mere om stormflodsordningen, og hvad ordningen dækker, hvis uheldet er ude, og du bliver ramt af en stormflod.

Senest opdateret den 29. juni 2021.