Er din bolig forberedt på stormflod?

Få en pris på husforsikring på 30 sek.

Beregn din pris

Hvad er en stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse, som skyldes kraftige vinde og som skaber ekstrem høj vandstand i havet.

Stormflodens oversvømmelse kan føre til store skader på dit hjem og ejendele. Derfor bør du være opmærksom på, hvordan din husforsikring eller sommerhusforsikring dækker i tilfælde af stormflod, og hvordan du kan afhjælpe potentielle skader bedst muligt.

Hvornår opstår der stormflod i Danmark?

Stormfloder i Danmark forekommer oftest mellem oktober og april og varierer meget i styrke.

En af de voldsomste stormfloder i nyere tid fandt sted i januar 2017. Flere steder i landet blev der målt de højeste vandstande i over 100 år, men statistisk set oplever vi kun så voldsomme stormfloder hvert 200. år.

Stormflodsordningen

I Danmark har vi en offentlig katastrofeordning, nemlig ”Lov om visse naturskader”, som dækker skader på bygninger og indbo, forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Se mere om dækningen i nedenstående animationsfilm (tørkeskader var endnu ikke inkluderet i dækningen, da filmen blev lavet, og loven endnu ikke omdøbt fra ”Stormflods- og stormfaldsloven” til ”Lov om visse naturskader”):

Hvad er stormflod, og hvordan er du dækket?

Hvordan er du forsikret i tilfælde af stormflod?

Du kan ikke købe en stormflodsforsikring hos os eller andre forsikringsselskaber. Det er derimod ”Lov om visse naturskader”, der dækker stormflodsskader på bygning og indbo – og altså ikke dit forsikringsselskab. 

Det er Naturskaderådet - tidligere kaldet "Stormrådet" - der administrerer lovgivningen om 4 typer naturkatastrofer - stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald.

Oversvømmelsesordningen

Hos Naturskaderådet kan du blandt andet finde information om, hvordan du kan være dækket af oversvømmelsesordningen i tilfælde af oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. 

Se en video, der forklarer oversvømmelsesordningen, hos Naturskaderådet

Hvordan fungerer ”Lov om visse naturskader”?

Eftersom ”Lov om visse naturskader” er en lov, og ikke en forsikring, fungerer den lidt anderledes end dine andre dækninger.

Du betaler til stormflodsforsikringen via en afgift på din brandforsikring (Stormflod- og stormfaldsafgift), som er en del af din hus, sommerhus- og indboforsikring.

Det er Naturskaderådet, der i samarbejde med DMI, afgør, hvornår der er tale om en stormflod, og hvilke geografiske områder der er dækket af ”Lov om visse naturskader”.

Hvis der erklæres stormflod i dit område, har du mulighed for at få erstatning for de skader, du får som en direkte følge af stormfloden.

Hvis stormfloden truer

Er der varslet stormflod i nærheden af dig og dit hjem, er det om at være på vagt. Der er heldigvis nogle ting, du selv kan gøre, for at afhjælpe potentielle skader:

  • Flyt inventar, haveværktøj og lignende fra gulve og terræn
  • Forsøg at hindre vand i at komme ind
  • Har du en kælder, så prøv at sikre den imod indtrængende vand.

Skader forårsaget af stormflod er ikke dækket af din private hus- eller indboforsikring – til gengæld kan du være dækket af ”Lov om visse naturskader”.

Se animationsfilmen om forebyggelse og begrænsning af stormflodens skader her:

Er du ramt af stormflod?

Selvom det ikke er os, der udbyder stormflodsforsikringen, skal du som kunde i If alligevel henvende dig til os i tilfælde af stormflod.

Det er nemlig os og de andre forsikringsselskaber, der opgør skaderne efter reglerne i ”Lov om visse naturskader”.


Hvad dækker ”Lov om visse naturskader”?

Loven dækker som udgangspunkt stormflodens direkte skader på bygninger eller indbo, foruden skader forårsaget af tørke og oversvømmelse fra vandløb eller søer.

Er skaden sket?

Du bør altid dokumentere skaderne ved fx at tage billeder og gemme beskadigede ting. Så snart det er muligt, skal du kontakte os og anmelde skaden.

Vi kan også hjælpe dig, hvis du fx har brug for yderligere skadebegrænsning eller genhusning.

Lovens dækning forudsætter dog, at dine bygninger og ejendele er dækket af en brandforsikring gennem din hus- eller indboforsikring.

Er der stormflod i dit område, er det vigtigt at vide, at der er visse ting, som ordningen ikke dækker.

Ting og møbler (såkaldt løsøre) i kælderen er fx ikke altid dækket ved stormflod. Og hvis du bor i et område, som ofte er ramt af stormfloder, er det heller ikke sikkert, at du er dækket.


Hvordan foregår skadesprocessen efter stormflod?

Efter du har anmeldt dine stormflodsskader, afgør vi, hvilke skader du kan få erstatning for. Derefter sørger vi for, at du får udbetalt erstatningen samtidig med, at du indsender regningerne for udbedringen af skader.

Hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Naturskaderådet (tidligere kaldet Stormrådet).

Naturskaderaadet.dk kan du læse mere om loven, og hvad ordningen dækker, hvis uheldet er ude, og du bliver ramt af en stormflod.

Senest opdateret den 16. februar 2023.