Tips til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvamp

Læs om, hvad skimmelsvamp er, hvordan du forebygger og bekæmper det, samt hvordan du er dækket, hvis uheldet skulle være ude.

Beregn pris på husforsikring på 30 sek.

Se din pris

Skimmelsvamp kan findes i rigtig mange bygninger i større eller mindre grad, og en forudsætning for at skimmelsvamp kan vokse er høj fugtighed på organiske overflader.

Har du høj luftfugtighed i din bolig, skal du være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvamp.

Læs om vores husforsikring.  

Hvad er skimmelsvamp? 

Skimmelsvamp er, som navnet antyder, bittesmå svampe, som er en del af svamperiget.

Skimmelsvamp lever af at omsætte organisk materiale – i naturen er det fx nedfaldne blade, mens skimmelsvamp lever af organisk materiale som maling, træværk og lignende i bygninger.

Skimmelsvamp formerer sig ved at udsende svampesporer til luften. Disse sporer findes overalt i naturen og dermed også i bygninger og boliger.  

En forudsætning for at skimmelsvamp kan vokse og sprede sig i din bolig er høj fugtighed (mere end 75 % relativ fugtighed) på materialeoverflader, som har været fugtige over længere tid.

Der findes mange forskellige slags skimmelsvampe. Det er især skimmelsvampene Cladosporium herbarum og Alternaria alternata, der kan give allergiske reaktioner hos mennesker.

6 gode råd til at forebygge af skimmelsvamp

 1. Luft hyppigt ud
  Det bedste værn mod skimmelsvamp er grundig, daglig udluftning. Ved hyppig udluftning udskifter du den varme og ofte vandmættede luft, som kan sætte sig på overflader som dug og give gode betingelser for vækst af skimmelsvamp.

 2. Hold din bolig tør
  Dette råd lægger sig i forlængelse af ovenstående og kan måske virke en anelse banalt. At holde din bolig tør er dog meget essentielt, hvis du vil forebygge skimmelsvamp.

  Bor du i en ældre ejendom, kan det være en god idé at investere i en luftfugtighedsmåler – og om nødvendigt en luftfugtighedsregulator.

 3. Hæng dit våde tøj til tørre udenfor
  Vådt og fugtigt tøj, der kommer lige fra vaskemaskinen, udgiver en masse fugt til din bolig, hvis du hænger det til tørre indenfor. Forsøg derfor så vidt muligt at tørre dit tøj udenfor eller brug en tørretumbler.

 4. Brug emhætten
  Madlavning kan øge luftfugtigheden i din bolig betragteligt, og det er derfor vigtigt, at du bruger emhætten, når du tilbereder mad på dit komfur. Tænk på, hvor mange vanddampe der letter fra gryden, når du fx koger pasta.

  Åbn også gerne et vindue, når du laver mad på komfuret, og lad gerne din emhætte køre lidt tid efter, du er færdig med at lave mad.

 5. Gør rent ofte
  Skimmelsvamp har gode forudsætninger for at gro i støv, hvor der er tilstrækkeligt med fugt. Sørg derfor for jævnligt at tørre overfalder af og støvsug ofte og grundigt.

  Vær særligt opmærksom på fugtige rum og steder i din bolig – fx på badeværelset, langs ydervægge og i vindueskarme.

 6. Hold øje med kolde ydervægge
  I boliger af ældre dato eller med mangelfuld isolering er ydervæggene ofte betydeligt koldere end de øvrige vægge i boligen. Her er der gode forudsætninger for, at der kan gro skimmelsvamp.

  Forsøg derfor ikke at placere møbler direkte op ad kolde ydervægge. På den måde sikrer du god luftcirkulation og forebygger dannelse af kondens.

Bekæmpelse af skimmelsvamp

Selvom du jævnligt lufter ud og er opmærksom på luftfugtigheden i din bolig, kan det alligevel ske, at din bolig bliver ramt af skimmelsvamp.

Heldigvis er der råd at hente.

Alt efter hvor omfattende et angreb af skimmelsvamp din bolig er udsat for, er der nogle ting, du selv kan gøre for at bekæmpe skimmelsvamp.

Ved større forekomst af skimmelsvamp bør du dog i de fleste tilfælde søge professionel hjælp.

Vær særligt opmærksom på fugtige rum i din bolig som fx badeværelset.

Mindre angreb af skimmelsvamp

Hvis du opdager, at der er et mindre angreb af skimmelsvamp i din bolig, må du ikke gå i panik. Ved mindre angreb kan du nemlig typisk selv komme skimmelsvampen til livs.

Man finder ofte skimmel i vinduesrammer, hvor kondensvandet giver liv til skimmelsvampen.

Ved ganske små angreb af skimmelsvamp kan en omgang sæbevand gøre jobbet. Derudover findes der flere forskellige midler på markedet, som du kan bruge til at bekæmpe skimmelsvamp – fx Rodalon og Klorin.

Skrub grundigt på det eller de steder, som er ramt. Pas på med at bruge for meget af dit rengørings- og/eller desinfektionsprodukt, selvom det kan være fristende.

Sørg i stedet altid for at følge anvisningerne, som står på det produkt, du anvender.

Større angreb af skimmelsvamp

Opdager du et større angreb af skimmelsvamp, må du selvfølgelig heller ikke gå i panik.

Ved større angreb bør du få undersøgt din bolig, inden du evt. tager sagen i egen hånd, for at finde årsagen til angrebet.

Skimmel hører nemlig altid sammen med fugt, og har du meget skimmel, så tyder det på et andet problem som fx kuldebroer, en skjult rørskade eller opstigning af grundvand.

Det er også væsentligt, om skimmelsvampen vokser i rum, du benytter meget, som fx et soveværelse, eller om forekomsten primært er i rum, du ikke opholder dig så meget i som fx et bryggers.

3 ting, du bør undersøge

Ved større angreb af skimmelsvamp i din bolig er det væsentligt blandt andet at undersøge:

 • Hvor i boligen vokser der skimmelsvamp?
 • Hvad er årsagen til forekomsten af skimmelsvamp?
 • Hvor kommer fugten fra?

Er skimmelsvamp farligt?

Ifølge Patienthåndbogen kan du få irritation af luftvejene, opleve hovedpine og uoplagthed samt forværring af astma, hvis du opholder dig i vandskadede og/eller fugtramte boliger.

I sjældne tilfælde kan du udvikle astma som følge af massiv udsættelse for skimmelsvamp i boligen.

Allergi over for skimmelsvamp forekommer primært, hvis du udsættes for visse typer skimmelsvampe – nærmere bestemt Cladosporium herbarum og Alternaria alternata.

Der er ikke fastsat nogen vejledende værdier for antallet af acceptable svampesporer i luften indendørs.  

Andre typer råd og svamp

Skimmelsvamp er ikke trænedbrydende og derfor ikke dækket under svampe og råddækningen – men har du haft en vand- eller rørskade, kan forsikringen dække skimmelsvamp som en følgeskade til en dækket vandskade.

Har du i stedet en råd- eller svampeskade kan det lave betydelige skader på dit hjem, hvilket kan være en dyr fornøjelse, hvis du opdager det for sent.

Som hjælp har vi skrevet en artikel om, hvordan du kan opdage og forebygge råd og svamp i din bolig

Dækker min forsikring skimmelsvamp?

Husforsikringen dækker skimmelsvamp skader, hvis skaden opstår som følge af en anden i forvejen dækket skade, som fx et sprunget vandrør.

Opstår skimmelsvamp derimod som følge af fx manglende udluftning i boligen, dækker husforsikringen ikke.

Skimmelsvamp er ikke dækket under svampe og råddækningen, da skimmelsvamp ikke er trænedbrydende, som råd og svamp er.

Læs mere om vores husforsikring, eller beregn din pris.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os eller ringe på 70 12 12 12.


Senest opdateret den 16. juni 2021.