KLARGØR DIT HUS TIL FORÅRET

Styr på husforsikringen? Ellers kan du købe én her!

6 tips til at gøre huset forårsklart indvendigt

 1. Tjek om vandmåleren bevæger sig, når alle vandhaner er lukkede. Gør den det, er der formentlig utætheder og dermed risiko for vandskader.

 2. Luften i kælderen bliver let fugtig, især hvis man også tørrer tøj dernede. Sørg for god udluftning og evt. opvarmning i den kolde tid, så luftfugtigheden falder.

 3. Gå i dybden med forårsrengøringen: Rens gulvafløb og tjek flisefuger – de skal renses, hvis de er misfarvede, og skiftes, hvis der er sprækker.

 4. Husk daglig udluftning, også selvom det er koldt udenfor. Den fugtige luft indenfor udskiftes med kold, tør luft, så luftfugtigheden falder – det mindsker risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider i huset.

 5. Test HFI- eller HPFI-relæet. Sker det ofte at sikringerne springer, skal du kontakte en elektriker.

 6. Virker røgalarmen? Tjek det ved at holde testknappen inde nogle sekunder, så alarmen sætter i gang. Tør støv af alarmen, nu du alligevel er der. Hvis alarmen bipper med jævne mellemrum, skal batteriet skiftes – sørg for at have nye klar i skuffen.

Et godt sted at være

Årets Forsikringsselskab 2016
I både 2014 og 2016 udnævnte Autobranchen Danmark If som ”Årets Forsikringsselskab”.

Billigste bilforsikring til 18-årige
Mikonomi erklærede i juli 2015, at If kan tilbyde den billigste kaskobilforsikring til 18-årige.​

Find husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at hjælpe dig.
Ring til os på 70 12 12 12, chat eller skriv til os​ - eller få os til at ringe til dig​.​​​​​​​​​

6 tips til at gøre huset forårsklart udvendigt

 1. Rens tag, tagrender og nedløbsrør. Snavs og mos kan lede vand ind i din tagkonstruktion, som kan give vandskader, og på sigt forårsage alvorlige skader på husets trækonstruktioner.

 2. Sommertiden er sæson for skybrud. Har du installeret højvandslukke (en ventil, der lukker for opstigende vand fra kloakken) så tjek, om den virker, eller lad en kloakmester gøre det. If kan henvise dig til en af de kloakmestre, vi har samarbejdsaftaler med.

 3. Hvis du bor i nærheden af vandløb, så hold øje med vandstanden. Er der risiko for, at vandløbet går over sine bredder og ind på din grund, bør du tage dine forholdsregler – fx afskærme med sandsække eller ’afledningsgrøfter’, så vandet ledes uden om din bolig.

 4. Gå facaden efter, og få repareret steder, hvor puds eller fuger skaller, så fugten ikke kan trænge ind og give skader. Se efter om husets sokkel har fået revner eller huller, og sørg for, at løs puds bankes af og repareres. Det er vigtigt at soklen er tæt, så vand ikke kan trænge ind.

 5. Se vinduerne grundigt efter. Udtørret træ skal have træbeskyttelse, mens vådt og blødt træ med skjolder skal repareres.

 6. Tøm kælderskakte og lyskasser for skidt og blade, som er faldet ned i vinterens løb. Kontroller også, at lyskassernes afløb til kloakken ikke er stoppet til.

Beregn husforsikring

Find nemt og hurtigt en passende husforsikring her!

Beregn pris

3 fordele ved husforsikringen

Skadedyrsbekæmpelse
Hus Super dækker skadedyrsangreb, fx væggelus og mus. ​

Hjælp ved vandskader
Hus Standard og Super har ingen selvrisiko ved brud på stikledninger eller skjulte rør og kabler.

Brud på glas og kumme
Dækning ved brud på bygningsmonteret glas, fx vinduer og håndvaske.